Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Văn hóa
Thứ 5, Ngày 30/05/2019, 16:00
Long An – Tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”
30/05/2019
Chiều ngày 29/5, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị.

Tính đến tháng 3/2019, Long An có tổng số 110 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng. Trong đó di tích được công nhận cấp quốc gia là 20, cấp tỉnh là 90. Từ sau Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng ra đời, sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể ở tỉnh Long An có bước phát triển đa dạng phong phú, phục vụ cho công tác giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời góp phần bổ sung làm phong phú kho tàng di sản văn hóa của dân tộc. Trên cơ sở đó, tỉnh đã tiếp tục xây dựng hoàn thiện Khu di tích lịch sử Cách mạng tỉnh (Đức Huệ), đầu tư xây dựng Khu di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính kháng chiến Nam Bộ (Tân Thạnh); Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc, Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Khu di tích Vàm Nhựt Tảo (Tân Trụ), đồng thời đưa vào sử dụng một số công trình văn hóa, di tích lịch sử trọng điểm và hình thành dịch vụ trong các khu di tích để phục vụ khách tham quan nhằm gắn với khai thác du lịch.


Quang cảnh hội nghị

Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 400 hoạt động lễ hội, tế lễ với quy mô và tính chất khác nhau liên quan đến tín ngưỡng dân gian, trong đó 03 lễ hội có quy mô lớn như Lễ hội Làm Chay (huyện Châu Thành), Lễ hội Vía Bà Ngũ hành (huyện Cần Giuộc), Đại lễ Kỳ Yên đình Tân Phước Tây (huyện Tân Trụ), được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hầu hết các nghi thức lễ hội tại các lễ hội truyền thống ở địa phương, cơ sở trong tỉnh đều được tiến hành trang trọng, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc; cờ Tổ quốc được treo nơi trang trọng, cao hơn cờ hội, cờ tôn giáo; đa số thực hiện đúng nội quy, quy định của Ban Tổ chức lễ hội.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và chăm lo phát triển văn hóa, xem văn hóa là một mặt trận quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Hiện nay toàn tỉnh có 139/192 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng được ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng, trong đó có một số Trung tâm được các huyện, thị xã, thành phố đầu tư bằng vốn đối ứng xây dựng các Trung tâm với quy mô đạt chuẩn theo quy định; vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế ngày càng được chú trọng; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đang được mở rộng đi vào chiều sâu, chú ý nâng cao chất lượng và mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào tiếp tục đạt được kết quả khá tốt gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới được các ngành, các cấp và các huyện, thị xã, thành phố quan tâm tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 97,5% hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. 1019/1.035 ấp, khu phố được công nhận là ấp, khu phố văn hóa đạt 98,4%; có 117/192 xã đạt chuẩn văn hóa; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị chiếm tỷ lệ 60,9%; công tác tu bổ, tôn tạo, bảo tồn di sản văn hóa đạt được nhiều kết quả tốt. Nhận thức về giá trị di sản văn hóa và truyền thống văn hóa ngày càng  được nâng cao, tạo được sự đồng thuận và nguồn lực xã hội trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên, theo báo cáo tại hội nghị, những thành tựu và tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hóa hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đủ mạnh để tác động có hiệu quả đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh, thiếu niên ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần, môi trường văn hóa lành mạnh. Việc bảo tồn di sản văn hóa còn hạn chế, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa quy hoạch bảo tồn di tích với quy hoạch dự án phát triển kinh tế - xã hội của các ngành trên địa bàn. Việc phục hồi và phát huy văn hóa truyền thống chưa được quan tâm đúng mức, …

29-5-2019-tong-ket-10-nam-van-hoa.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển văn hóa nhằm góp phần làm cho tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Long An ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng lên. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, tạo môi trường văn hóa lành mạnh và phong phú, tạo ra những sản phẩm văn hóa chất lượng ngày càng cao trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

29-5-2019-tong-ket-10-nam-van-hoa-2.jpg

Trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" cho 7 nghệ nhân

Dịp này, hội nghị trao tặng danh hiệu cho 7 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" vì đã có cống hiến xuất sắc trong gìn gữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc./.

TV

Lượt người xem:   313
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​