Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 4, Ngày 15/05/2019, 11:00
Hướng về cơ sở đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận
15/05/2019
Với phương châm hướng mạnh về cơ sở; những năm qua, công tác dân vận Lực lượng vũ trang (LLVT) Long An đã tăng cường giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Các cơ quan, đơn vị đã tham gia nhiều chương trình, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống, giúp học sinh nghèo cắp sách đến trường, tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận "quốc phòng toàn dân" gắn với thế trận "an ninh nhân dân" vững chắc. Nhiều mô hình dân vận được tổ chức thực hiện thành công, mang lại hiệu quả to lớn, tạo hiệu ứng xã hội, có sức lan tỏa rộng rãi, như: phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới” (LLVT huyện Bến Lức, Châu Thành, Cần Đước), “LLVT chung tay vì sức khỏe cộng đồng” (LLVT Bến Lức, Tp Tân An, Châu Thành, “Ngôi nhà 100 đồng” (Trung đoàn 738), “Hũ gạo tình thương” (LLVT huyện Vĩnh Hưng), “2.000 đồng vì trẻ em nghèo hiếu học" (LLVT huyện Cần Giuộc, “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân biên giới của LLVT huyện Tân Hưng).

​​Trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, LLVT Long An luôn ở tuyến đầu, thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích, kịp thời có mặt ở những nơi xảy ra thiên tai, bão lũ, bất chấp hiểm nguy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân sơ tán, phòng tránh, hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và cuộc sống, tiêu biểu như: Giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Bến Lức, Cần Đước, giúp dân gặt lúa hè thu chạy lũ của Đại đội bộ binh Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, giúp nhân dân sơ tán phòng trách bão Tembin (25/12/2017) của LLVT Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành...Phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" là một điểm sáng trong tiến hành công tác dân vận; thông qua phong trào đã có hàng chục tập thể, cá nhân tiêu biểu, thể hiện tình đoàn kết quân - dân cá nước, là những tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điển hình như Đại đội bộ binh huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Ban chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Bến Lức, Cần Giuộc, Châu Thành, Đội K73, Thượng tá Trần Văn Du (Ban CHQS huyện Bến Lức), Thượng tá Nguyễn Văn Khải (Ban CHQS huyện Châu Thành), Đại úy Võ Ngọc Thơ (Đại đội bộ binh Vĩnh Hưng)... Mỗi hình thức công tác dân vận trên đều đạt được hiệu quả thiết thực, trong đó kết hợp huấn luyện dã ngoại với làm công tác dân vận là một hình thức hoạt động dân vận phù hợp với một đơn vị bộ đội chủ lực, được Trung đoàn 738 vận dụng thường xuyên hằng năm, mang lại hiệu quả cao. Các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện "làm công tác dân vận" và phong cách trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân, tin dân, dựa vào dân, sống có trách nhiệm với nhân dân; công tác dân vận của LLVT Long An và Phong trào thi đua "Dân vận khéo" thực sự là thực tiễn sinh động, là trường học lớn góp phần rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tính kỷ luật để phát triển toàn diện nhân cách người quân nhân cách mạng-Bộ đội Cụ Hồ của LLVT Long An trong thời kỳ mới.

Bên cạnh những kết quả và thành tích tiêu biểu, công tác dân vận của LLVT Long An thời gian qua cũng còn những hạn chế nhất định. Nhận thức của một số cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận chưa đầy đủ, công tác theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi chưa được quan tâm đúng mức; nội dung, hình thức hoạt động có nơi, có lúc còn xơ cứng, thiếu chiều sâu, tính thuyết phục chưa cao. Việc xây dựng, nhân điển hình tiên tiến "Dân vận khéo" có nơi chưa được quan tâm đúng mức,… Đây là những hạn chế cần phải nghiêm túc khắc phục để triển khai công tác dân vận trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ, công tác dân vận của LLVT Long An cần tập trung vào một số nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên công tác dân vận của cấp ủy các cấp. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp các tổ chức chính trị-xã hội và các lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt công tác dân vận. Định kỳ nghe báo cáo tình hình và kết quả công tác dân vận, kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của địa phương, đơn vị; đồng thời, chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý những biểu hiện nhận thức lệch lạc và hành động không đúng về công tác dân vận, vi phạm kỷ luật quan hệ quân-dân. Cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp vào từng nội dung, chương trình hoạt động công tác dân vận của quân đội, phù hợp với từng đơn vị, địa phương, địa bàn.

Hai là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận, phong trào "dân vận khéo" theo hướng bám sát cơ sở, sát thực tiễn, sát địa bàn; chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng bãi ngang, cửa sông ra biển, đồng bào tôn giáo; những nơi xảy ra thiên tai, bão lũ, điểm nóng, địa bàn nảy sinh những vấn đề mới Nâng cao chất lượng hoạt động kết nghĩa, huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Chủ động tham mưu, phối hợp giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, hạn chế, không để xảy ra các điểm nóng, giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống tội phạm, xây dựng địa bàn an ninh, an toàn v.v...Đội K73, các địa phương đơn vị địa bàn biên giới nghiên cứu hình thức công tác dân vận với nhân dân các địa phương nước bạn Campuchia, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc của cộng đồng người Việt Nam ở các tỉnh biên giới Svayrieng, Prayveng/Campuchia. Tuyên truyền, vận động nhân dân nước bạn tin tưởng, giữ gìn quan hệ truyền thống hữu nghị, bình đẳng, hợp tác cùng phát triển. 

Ba là,  tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" và phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị dân vận tốt"; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", Phong trào Thi đua Quyết thắng...làm cho phong trào phát triển toàn diện, rộng khắp, đạt hiệu quả thiết thực. Coi trọng làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tạo sức lan tỏa rộng khắp, nhân lên ngày càng nhiều các điển hình, mô hình tiêu biểu trong toàn quân. Mỗi quân nhân, dân quân tự vệ cần phấn đấu là một chiến sĩ dân vận tốt, mỗi cơ quan, đơn vị phải là một điển hình "Dân vận khéo", góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ​


Lượt người xem:   684
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​