Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 2, Ngày 11/02/2019, 14:00
Năm mới, quyết tâm mới
11/02/2019
Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng khác. Phát huy những thành tựu đã đạt trong năm 2018, nhân dịp mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, các địa phương, người dân nêu cao quyết tâm, khẳng định niềm tin, phấn đấu đạt kết quả ấn tượng về KT-XH,...

► Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cần Giuộc - Trần Thanh Phong:

Năm 2019 là năm chào mừng kỷ niệm 155 năm Ngày thành lập huyện Cần Giuộc, Huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2018; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả NQ, chương trình và kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện chương trình đột phá và công trình trọng điểm của NQ Đại hội Đảng bộ lần thứ XI,... Huyện tập trung thực hiện hiệu quả NQ, chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) trong sản xuất nông nghiệp, phấn đấu đến cuối năm 2019 phát triển đạt 880ha rau, 170ha nuôi tôm nước lợ ƯDCNC, trong đó có 30ha ứng dụng tương đối toàn diện,... Đồng thời, huyện đẩy mạnh thực hiện nâng chất tiêu chí các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và xây dựng xã NTM nâng cao đến năm 2020, trong đó, xây dựng xã Phước Hậu thành xã NTM nâng cao của tỉnh, xã Mỹ Lộc thành xã NTM nâng cao của huyện. Tập trung triển khai các công trình, nhất là Đường tỉnh 826E, đường Long Hậu - Tân Tập, bờ kè chống sạt lở tại thị trấn Cần Giuộc, xã Long Hậu,...

 Cần-Giuộc tiếp-tục-đẩy-mạnh-tái-cơ-cấu-kinh-tế-theo-hướng-công-nghiệp-xây-dựng,-thương-mại-dịch-vụ,-nông-nghiệp1122019.jpg

Cần Giuộc xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019: Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp (Trong ảnh: Một góc Khu công nghiệp Long Hậu). Ảnh: Ng.Nhi

► Chủ tịch UBND xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng - Trương Đông Hồ:

Năm 2019, địa phương đề ra nhiều chỉ tiêu, phấn đấu được tái công nhận xã văn hóa. Để thực hiện chỉ tiêu này, địa phương tập trung xử lý tạo cảnh quan mội trường xanh, sạch, đẹp, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%, tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia,... Địa phương tiếp tục huy động nguồn lực trong nhân dân hoàn chỉnh hệ thống kênh, mương nội đồng, xây dựng trạm bơm điện, tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học - kỹ thuật để người dân canh tác hiệu quả, đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

► Chủ tịch UBND xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường - Lê Minh Dũng:

Năm 2015, xã Thạnh Hưng được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp nhằm duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM, nhất là tập trung xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện phát triển KT-XH. Tuy nhiên, theo bộ tiêu chí mới, xã hiện còn 3 tiêu chí đạt thấp: Nhà ở dân cư, y tế và môi trường. Năm 2019, các ban, ngành, đoàn thể xã tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội xóa nhà tạm (21 căn) cho hộ nghèo, cận nghèo; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, nhất là người lao động, phấn đấu đến cuối năm đạt 83% (năm 2018 đạt 81,78%). Riêng đối với tiêu chí môi trường, xã tiếp tục đầu tư xây dựng các trạm cấp nước và hệ thống lọc nước, vận động người dân mở rộng đường ống, từng bước nâng cao tỷ lệ sử dụng nguồn nước sạch.

► Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa - Trịnh Thanh Thừa:

Là xã thuần nông, Bình Hòa Đông luôn quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Năm 2018, với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đều vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, xã xây dựng được cánh đồng lớn với diện tích 1.043ha tại ấp 1 và ấp 4. Vùng lúa ƯDCNC làm điểm của huyện với diện tích 50ha bước đầu cho thấy hiệu quả vượt trội, được nhân dân đánh giá cao.

Phát huy những kết quả đã đạt, năm 2019, xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực để giữ vững danh hiệu xã văn hóa và thực hiện các tiêu chí NTM. Trong đó, xã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia mở rộng vùng lúa ƯDCNC theo NQ của Huyện ủy; thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo lộ trình Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Ngoài ra, ngay từ đầu năm, xã tập trung công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu.

► Bí thư Đảng ủy phường 2, TP.Tân An - Lê Anh Tuấn:

Ngay từ đầu năm, các cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong phường phấn đấu duy trì và nâng chất các tiêu chí đạt trong xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Theo đó, phường phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt chỉ tiêu cấp trên giao, xây dựng 6/6 tuyến đường văn minh đô thị; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị;... Trước hết, chúng tôi tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh", ý thức tự nguyện, tự giác của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Nâng chất lượng các phong trào xây dựng "gia đình văn hóa", "khu phố văn hóa", "phường đạt chuẩn văn minh đô thị", cơ quan đạt chuẩn văn hóa và công tác lập lại trật tự xây dựng đô thị, trật tự lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn,...

 Phường-2,-TP_Tân-An-chung-tay-xây-dựng-cảnh-quan-môi-trường,-nâng-chất-các-tiêu-chí-phường-văn-minh-đô-thị.jpg

Phường 2, TP.Tân An chung tay xây dựng cảnh quan môi trường, nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị. Ảnh: Ng.Nhi

► Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc - Trần Văn Tuấn:

Dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình tham gia tích cực của nhân dân, năm 2018, xã đạt nhiều kết quả nổi bật về KT-XH. Toàn xã hiện chỉ còn 44 hộ nghèo (chiếm 1,34%), thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm (tăng 4 triệu đồng so với năm 2017). Đảng bộ xã giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 10 năm liền.

Những kết quả đã đạt là động lực để xã tiếp tục cố gắng thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Năm 2019, xã tập trung 2 nhiệm vụ trọng tâm là vận động nhân dân hiến đất, góp tiền để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn mới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc thu gom, phân loại và xử lý rác tại chỗ; nhân rộng mô hình xử lý rác tại ấp Lũy trên địa bàn toàn xã, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

► Giám đốc Hợp tác xã Long Hội (xã An Lục Long, huyện Châu Thành) - Trương Minh Trung:

Thời gian qua, 25 xã viên trong hợp tác xã (HTX) mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất thanh long, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tăng nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống. Năm 2019, HTX Long Hội tiếp tục hướng dẫn các xã viên sản xuất thanh long theo quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang các nước trên thế giới. Đặc biệt, HTX bước đầu thử nghiệm máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu cho cây thanh long. Đây là loại thiết bị có khả năng nhớ lịch sử hành trình làm việc, kết nối với máy tính và điện thoại di động điều khiển từ xa, góp phần tiết kiệm thời gian, nhân công lao động, dung dịch hóa chất, không gây độc hại cho nông dân, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, tăng uy tín và chất lượng sản phẩm, tiến tới xây dựng thương hiệu cho trái thanh long.

► Ông Đặng Văn Mẫm, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng:

Phần lớn kinh tế người dân trong khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 62 dẫn về các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười được đầu tư và đưa vào khai thác, sử dụng từ lâu đang bộc lộ những hạn chế nhất định như xuống cấp, đường nhỏ không đáp ứng đủ nhu cầu giao thông, vận tải hàng hóa, nông sản đang là một trở ngại không nhỏ cho việc phát triển kinh tế khu vực. Chúng tôi thấy việc sớm đầu tư mở rộng Quốc lộ 62 là rất cần thiết. Các mô hình sản xuất lúa ƯDCNC bước đầu mang lại hiệu quả, nông dân rất phấn khởi, nhiệt tình tham gia. Tuy nhiên, việc sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, đề nghị cấp trên cần tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng trạm bơm điện, hệ thống thủy lợi nội đồng, đê bao lửng phục vụ sản xuất,.../.

 Theo Báo Long An Online

Lượt người xem:   627
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​