Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 4, Ngày 02/01/2019, 20:00
Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An
02/01/2019
Ngày 26/10/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 163/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Theo đó cơ sở pháp lý để xây dựng Quyết định 63/2014/QĐ-UBND đã có sự thay đổi.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định pháp luật đồng thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay; Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, tổ chức soạn thảo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp chịu sự tác động của chính sách cho ý kiến đóng góp đối với nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh.

Ý kiến đóng góp của quý cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp xin được lập thành văn bản, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: Chi cục TC-ĐL-CL, Số 367, QL1, P4, Tp Tân An, Long An, SĐT: 02723832072, Email: lqanh@longan.gov.vn trước ngày 21/01/2019.

Nội dung tải về: tại đây.

Rất mong sự phối hợp của quý cơ quan, doanh nghiệp./.

TV

Lượt người xem:   2143
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​