Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 5, Ngày 06/12/2018, 13:00
Năm 2018: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra
06/12/2018
Ngày 6/12/2018, ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp lệ cuối năm 2018) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển KTXH năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, qua đó, những vấn đề sẽ được các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh tập trung đánh giá, thảo luận và thống nhất ban hành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn trong năm 2019.

Trong năm 2018, với sự nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh có sự chuyên biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) đạt 10,36%, vượt kế hoạch đề ra và cao hơn mức tăng trưởng năm 2017 (kế hoạch là 9,4%, năm 2017 tăng 9,53%), trong đó khu vực I tăng 4,88% (kế hoạch 1,5%), khu vực II tăng 15,41% (kế hoạch 14,65%) và khu vực III tăng 6,73% (kế hoạch 7,6%).

Đồng chí Nguyễn Văn Được báo cáo tóm tắt tình hình phát triển.JPG

Ông Nguyễn Văn Đươc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển KTXH​ của tỉnh tại kỳ họp

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực I chiếm 17,27% (giảm 0,79%), khu vực II chiếm 47,50% (tăng 2,36%), khu vực III chiếm 35,23% (giảm 1,57%), GRDP bình quân đầu người khoảng 68,62 triệu đ​ồng (năm 2017 là 61,26 triệu đồng).

1. Khu vực I-Nông, lâm nghiệp, thủy sản: Tăng trưởng 4,88%, vượt KH (1,5%), trong đó Nông nghiệp tăng 5,03%, lâm nghiệp giảm 0,90%, nuôi trồng thủy sản tăng 3,29%. Tỉnh đã tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật và các biện pháp thâm canh, chuyển giao khoa học kỹ thuật nên hầu hết các loại cây trồng đều tăng trưởng khá, đặc biệt là cây thanh long, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản lượng lương thực đạt trên 2,8 triệu tấn, tăng 159.491 tấn so với năm 2017, trong đó lúa chất lượng cao chiến tỷ trọng trên 45%.

Chương trình đột phá của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tập trung thực hiện; bước đầu đã xác định được hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để làm điểm nhân rộng ra toàn vùng.

Chăn nuôi có chuyển biến tích cực, giá cả ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, các vật nuôi chủ lực của tỉnh đang được đầu tư tái đàn và phát triển.

Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được quan tâm triển khai thực hiện, đạt kết quả tốt, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp.

Chương trình xây dựng và phát triển nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện. Đến nay toàn tỉnh đã có 68 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 40,96% tổng số xã toàn tỉnh.

2. Khu vực II-Công nghiệp xây dựng: Tăng trưởng 15,41% vượt KH (14,65%), trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,77% so với cùng kỳ, xây dựng tăng 11,03% (cùng kỳ tăng 15,83%, trong đó công nghiệp tăng 16,58%, xây dựng tăng 7,1%), giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16% so với cùng kỳ. Có 68/75 nhóm ngành có tốc độ tăng so với cùng kỳ. Nổi bật là môi trường đầu tư đã được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số PCI đã vương lên TOP 5 của cả nước; nhiều hoạt động đối ngoại hợp tác, thu hút đầu tư trong và ngoài nước được thực hiện, đặc biệt là với các nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc; tăng cường hoạt động đối thoại với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các công ty hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân,… để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thu hút đầu tư tăng khá, trong đó doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thấp hơn năm 2017 nhưng tăng về số vốn so với cùng kỳ năm 2017. Công tác đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp được tập trung thực hiện (16 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 80,91%; 19 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 86,55%); công tác rà soát, thu hồi dự án, công tác thanh tra, kiểm tra môi trường được thực hiện thường xuyên và tiếp tục có chuyển biến tích cực.

3. Khu vực III-Thương mại, dịch vụ: Tăng trưởng 6,73%, KH 7,1%, trong đó thương mại tăng 6,68%, dịch vụ tăng 6,76% (cùng kỳ tăng trưởng 6,96%, thương mại tăng 7,98%, dịch vụ tăng 6,37%).

Kim ngạch xuất, nhập khẩu vẫn giữ mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,1 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 19,4%); kim ngạch nhập khẩu đạt 4,1 tỷ USD, tăng 7,9%. Công tác chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát thị trường được thực hiện quyết liệt, đã xử lý nhiều vụ, việc vi phạm xảy ra trên địa bàn, từng bước kiểm soát được tình hình.

Về đầu tư phát triển: Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 30-31% GRDP, đạt kế hoạch đề ra. Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đã có chuyển biến tích cực trong chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ của các ngành, UBND các cấp. Đến hết năm 2018, khối lượng thực hiện và giải ngân phần tỉnh, huyện và vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 100% kế hoạch.

4. Trên lĩnh vực tài chính, tín dụng: Tỉnh đã tập trunh huy động các nguồn lực để vượt thu, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Trọng tâm là triển khai thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách, đẩy mạnh tái cơ cấu tài chính công. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 ước đạt là 13.838 tỷ đồng, đạt 107,6% dự toán Trung ương và tỉnh giao, bằng 110% so với cùng kỳ; chi đầu tư phát triển tăng từ 33,9% năm 2017 lên 34% năm 2018. Các hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định, phát triển, tăng tỷ huy động, tỷ lệ nợ xấu thấp.

5. Lĩnh vực văn hóa-xã hội: Tiếp tục có những chuyển biến tích cực, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch. Chương trình đổi mới giáo dục được thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Công tác y tế được thực hiện tốt, hoạt động truyền thông và giáo dục nâng cao nhận thức trong cộng đồng về phòng, chống các loại dịch bệnh không lây lan. Các chương trình, dự án về dân số-kế hoạch hóa gia đình được tập trung thực hiện, đạt kết quả tốt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao được thực hiện phong phú, đa dạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, kể cả vùng sâu, vùng xa. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xã văn hóa được các địa phương nâng cao chất lượng. Chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo, đào tạo nghề được quan tâm triển khai thực hiện. Mạng lưới cơ sở dạy nghề tiếp tục được phát triển, tỷ lệ lao động qua đào tạo 67%, hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho đối tượng chính sách; bảo đảm an sinh xã hội như hỗ trợ nhà ở, tín dụng, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp khó khăn,…

Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí có nhiều tiến bộ, đạt hiệu quả cao hơn so với năm 2017. Các cấp chính quyền đã tăng cường đối thoại định kỳ với công dân, doanh nghiệp; mở rộng các kênh tiếp thông tin và giải quyết kiến nghị của công dân, doanh nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung chỉ đạo củng cố, sắp xếp tổ chức, hoạt động các cơ quan theo Đề án 02- ĐA/TU của Tỉnh ủy, tinh giảm biên chế đạt yêu cầu đề ra.

Nhiệm vụ an quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện tốt, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tổ chức chặt chẽ và có hiệu quả.

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: Long An tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả. Tập trung thực hiện 2 chương trình đột phá và 3 chương trình trọng điểm theo kế hoạch đề ra cải thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút đầu tư vào tỉnh. Tăng cường tái cơ cấu tài chính công kiểm soát đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân nguồn nhân lực. Phát huy khoa học công nghệ phát huy đổi mới sáng tạo nhằm tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội phúc lợi xã hội cải thiện đời sống nhân dân lập lại trật tự pháp luật trong quản lý đất đai, đô thị, an toàn giao thông và ổn định môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính củng cố tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, hiệu quả gắn với cải cách công vụ, công chức thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đảm bảo quốc phòng an ninh giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội/.

N.H

Lượt người xem:   4069
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​