Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 3, Ngày 09/10/2018, 19:00
Long An: Giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh có 18/20 chỉ tiêu thực hiện tốt
09/10/2018
Chiều ngày 09/10/2018, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 về Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải báo cáo kết quả thực hiện Đề án 02 Tỉnh ủy 9102018.JPG

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải -  Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo khái quát kết quả thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy 

Tại hội nghị, các đại biểu được thông báo kết quả thảo luận tại tổ. Theo đó, có 30 lượt ý kiến phát biểu tại các tổ; nhìn chung, không khí phát biểu thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, tập trung vào các nội dung Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trình; việc điều hành thảo luận và tiến hành thảo luận tại các tổ nghiêm túc và có chất lượng, đạt yêu cầu theo chương trình Hội nghị Tỉnh ủy đề ra. Hầu hết các ý kiến phát biểu, thảo luận đều cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo. Đồng thời, phân tích, đánh giá làm rõ hơn các thành tựu, cũng như những tồn tại hạn chế và đề xuất thêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi để Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới.

Qua gần 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ngay trong năm đầu nhiệm kỳ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn; sự quan tâm và đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng với cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện Nghị quyết, góp phần cho việc thực hiện Nghị quyết đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật là việc huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, 02 Chương trình đột phá, 03 Công trình trọng điểm và công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực:

Đến nay có 18/20 chỉ tiêu thực hiện tốt, dự báo đến năm 2020 sẽ đạt và vượt Nghị quyết; trong đó kinh tế của tỉnh phát triển khá nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP, tính theo giá so sánh năm 2010) đạt mức khá cao, bình quân giai đoạn 2016-2017 đạt 9,29% (Nghị quyết 9%-9,5%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng đề ra.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, Chương trình đột phá của Đại hội về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được các cấp các ngành tập trung thực hiện, từng bước được sự hưởng ứng, đồng thuận tham gia của người dân, bước đầu triển khai thực hiện sản xuất ứng dụng quy trình, công nghệ tiên tiến, hình thành và phát triển một số mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác điểm trên 3 cây, 1 con để tập trung hỗ trợ, đầu tư; cơ cấu cây trồng, vật vật nuôi chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thực hiện xây dựng nông thôn mới dựa trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, từng bước hướng vào tính thực chất và bám sát lộ trình đề ra. 

Sản xuất công nghiệp - xây dựng phát triển khá mạnh, đóng vai trò chủ lực cho sự phát triển của tỉnh; tỉnh thường xuyên đối thoại, tiếp xúc, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện (năm 2017, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được xếp hạng 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 18 bậc so với năm 2016; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 hạng 04, tăng 10 bậc), nhiều nhà đầu tư lớn, có năng lực đã thực sự quan tâm, tìm hiểu và đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nợ đọng xây dựng cơ bản được kiểm soát khá chặt chẽ; việc cân đối, bố trí ngân sách có trọng tâm, trọng điểm gắn với tập trung huy động vốn đầu tư xã hội thực hiện các công trình trọng điểm, chương trình đột phá của Đại hội và các công trình bức xúc, cấp bách, (đến nay, chương trình đột phá về giao thông đã có 04/14 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, 08 công trình đang triển khai thi công; Đường tỉnh ĐT.830 (Đức Hòa-Tân Tập) khả năng hoàn thành trong năm 2019).

Cảng quốc tế Long An đón những chuyến tàu cập cảng bài viết 9102018.jpg

Cảng Quốc tế Long An đã đi vào hoạt động, bước đầu phát huy hiệu quả

Thương mại-dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định. Các siêu thị, trung tâm thương mại, được hình thành và đi vào hoạt động tại các địa bàn trọng điểm; dự án Cảng Quốc tế Long An đã đi vào hoạt động, bước đầu phát huy hiệu quả. Công tác xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, khai thác các điểm du lịch, công trình văn hóa, di tích lịch sử được quan tâm. Hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng kết nối thị trường, nhất là với các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát.

Thu ngân sách nhà nước tăng trưởng khá, tỷ lệ huy động ngân sách trên GRDP đạt khá cao (giai đoạn 2016-2017 bình quân chiếm trên 12% GRDP). Chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, từng bước giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển (năm 2017, chi đầu tư chiếm 34,1% tổng chi ngân sách). 

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, hầu hết chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch đề ra. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" có chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào thực chất, nhất là việc đánh giá, công nhận các danh hiệu về văn hóa. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính cơ bản được đảm bảo. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý tốt các vụ việc phát sinh.

Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, từng bước khắc phục "Bệnh hành chính, hình thức, thành tích"; công tác vận động quần chúng bước đầu có sự đổi mới về nội dung, hình thức, hướng mạnh về cơ sở, bám sát và phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Hoạt động Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, tính năng động, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được chú trọng, đi vào chiều sâu. Việc triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 48-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đạt được kết quả bước đầu tích cực.

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, song việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục như: Khu vực nông-lâm-thủy sản tăng trưởng chưa bền vững. Xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa có lúc, có nơi còn chạy theo thành tích, chưa thực chất. Việc triển khai Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp có mặt còn chậm, chưa đồng bộ. Công tác kê biên, bồi thường, tái định cư còn chậm, mất nhiều thời gian; công tác cưỡng chế, xử lý các trường hợp không chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước chưa thực sự quyết liệt. Quản lý đất đai, nhất là quản lý đất công, trật tự đô thị, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường, giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt, rác thải trong sản xuất chưa tốt. Đầu tư xây dựng cơ bản còn một số công trình thi công chậm, kéo dài, chất lượng chưa đảm bảo; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư có nơi chưa tốt....

Đồng chí Phạm Văn Rạnh phát biểu bế mạc Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 109102018.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh với tinh thần trách nhiệm cao, sau 01 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã tập trung thảo luận, kiểm điểm, sơ kết đánh giá kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018 trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Tỉnh ủy cũng cho ý kiến đối với 3 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII (Nghị quyết số 26, 27, 28).

Hội nghị đã nghe 30 ý kiến phát biểu tại các tổ và các ý kiến phát biểu, báo cáo, giải trình tại hội trường. Qua theo dõi, tập hợp cho thấy các nội dung phát biểu bám sát vào các gợi ý theo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, phản ánh các vấn đề trọng tâm, bức xúc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, thực hiện. Những đóng góp tại hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc của các đồng chí tham dự Hội nghị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc tích cực của các đồng chí; xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, xử lý các thông tin, tập trung hoàn chỉnh các nội dung Tỉnh ủy đã bàn và quyết định để lãnh đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. ​​

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh Trao quyết định nghỉ hưu đồng chí Đỗ Hữu Lâm và Nguyễn Văn Thiệp 9102018.png

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Đỗ Hữu Lâm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An và đồng chí Nguyễn Văn Thiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc

Cũng tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chia tay các đồng chí Tỉnh ủy viên nghỉ hưu và chuyển công tác. Theo đó, Ban Bí thư quyết định về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Đỗ Hữu Lâm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An kể từ ngày 01/11/2018.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí đối với đồng chí Nguyễn Văn Thiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc kể từ ngày 01/11/2018.

Bí thư Phạm Văn Rạnh trao hoa và quà cho Hoàng Văn Liên Phan Chí Thanh và Nguyễn Văn On 9102018.png

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và quà cho các đồng chí: Hoàng Văn Liên, Phan Chí Thanh và Nguyễn Văn On 

Để ghi nhận những đóng góp của các đồng chí Tỉnh ủy viên đã chuyển công tác và nghỉ hưu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tặng hoa và quà cho đồng chí Phan Chí Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn On - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính đã nghỉ hưu, đồng chí Hoàng Văn Liên - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chuyển công tác về Trung ương. 

NT

Lượt người xem:   1376
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​