Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 6, Ngày 08/06/2018, 15:00
Các điều kiện về phòng, chống an toàn cháy nổ chưa đáp ứng được yêu cầu
08/06/2018
Sáng ngày 07/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội - Đỗ Bá Tỵ.

_PCT DO BA TY.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội - Đỗ Bá Tỵ​ đang phát biểu (ảnh quochoi.vn)

Trước đó, Quốc hội nghe ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Đã có 10 đại biểu đăng ký phát biểu, các ý kiến cơ bản tán thành với chương trình giám sát năm 2019 như tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị Quốc hội tăng cường hơn nữa công tác giám sát việc thi hành pháp luật, công tác hướng dẫn và triển khai Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội đồng thời tăng cường hơn nữa khâu hậu giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát ở Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Về nội dung giám sát chuyên đề của Quốc hội: đề nghị bổ sung làm rõ thêm về nội dung, phạm vi các chuyên đề do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến và đề xuất thêm một số các nội dung giám sát như về vấn đề bạo hành trẻ em, vấn đề chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vấn đề phòng cháy, chữa cháy v.v... Để tạo điều kiện cho việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện nội dung. Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về các chuyên đề giám sát năm 2019 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình giám sát năm 2019.

Đề xuất nội dung trong chuyên đề giám sát, đại biểu Triệu Thị Thu Phương - Bắc Kạn đề nghị Quốc hội giám sát 2 chuyên đề đó là: việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2011-2018, vì với quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, là bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Đẩy mạnh phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số miền núi. Đảm bảo đầu tư phát triển đi đôi với thực hiện chính sách an sinh xã hội. Phát triển vùng đồng bào dân tộc bền vững, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước quan tâm ban hành nhiều chính sách về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số miền núi. Ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội cùng với những nỗ lực trong triển khai thực hiện một số chính sách đã thu được những kết quả khả quan góp phần làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là hạ tầng kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, chính sách ban hành nhiều, đề cập hầu hết các lĩnh vực nhưng kết quả còn hạn chế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Các chính sách nằm rải rác ở nhiều văn bản khác nhau thuộc nhiều bộ, ngành quản lý nên khó tránh khỏi chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu cơ chế đặc thù trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, chuyển giao khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường sinh thái, kết nối sản phẩm của vùng dân tộc thiểu số miền núi với thị trường. Việc ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện chính sách còn chậm, hệ thống chính sách còn mang tính ngắn hạn chủ yếu là giải quyết tình thế thiếu định hướng trung hạn và dài hạn. Suất đầu tư thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, kết quả giảm nghèo thiếu tính bền vững, tỷ lệ tái nghèo cao. Một số chính sách gây nên tác dụng ngược tạo tâm lý ỷ lại cho đồng bào dân tộc thiểu số. Với những bất cập trên tôi đề nghị Quốc hội ưu tiên đưa vào chương trình giám sát năm 2019, vì đã lâu Quốc hội chưa đưa vào chương trình giám sát chuyên đề này để đánh giá tổng thể chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Từ đó tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật nhằm thể chế hóa, quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở đó xây dựng chính sách và đồng bộ đa mục tiêu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều, thu hẹp khoảng cách giữa vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với các vùng khác. Hơn nữa, trên cơ sở kết quả giám sát sẽ là kênh thông tin đánh giá quan trọng để phục vụ công tác xây dựng dự án luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới.

Nội dung giám sát thứ 2 là: việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2011-2018 vì cùng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội những năm qua đã xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ tăng nhanh cả về số lượng và quy mô. Việc đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, xuất hiện ngày càng nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Việc sử dụng các nguồn năng lượng như xăng dầu, khí đốt, điện tăng mạnh kèm theo quá trình đô thị hóa nhiều khu chung cư, nhà cao tầng được xây dựng. Thời tiết biển đổi khó lường, nắng nóng khô hạn. Tình hình cháy nổ có chiều hướng gia tăng thiệt hại nhiều về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.

Theo thống kê 2 năm gần đây nhất cho thấy sự gia tăng các vụ cháy như năm 2016 cả nước xảy ra trên 3.000 vụ, trong đó có trên 1.000 vụ cháy tại các cơ sở, trên 1.000 vụ cháy các nhà dân và 2.829 ha rừng và thiệu hại về tài sản trên 1.200 tỷ. Năm 2017, cả nước đã xảy ra 4.100 vụ cháy và đã làm 119 người chết và 270 người bị thương và thiệt hại về tài sản là trên 2.000 tỷ. Mặc dù công tác phòng cháy trong thời gian qua đã có sự chỉ đạo thường xuyên của các cấp các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy còn nhiều tồn tại hạn chế như công tác quản lý nhà nước về phòng, chống cháy nổ có hiện tượng buông lỏng, thiếu chặt chẽ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa nghiêm túc. Các điều kiện về phòng, chống an toàn cháy nổ chưa đáp ứng được yêu cầu. Ý thức phòng, chống cháy nổ của người dân chưa tốt, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm còn mang tính hình thức. Vì vậy, đề nghị Quốc hội thực hiện giám sát chuyên đề này vào năm 2019 nhằm rà soát lại tất cả các quy định pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới.

Đại biểu Đỗ Thị Lan - Quảng Ninh còn băn khoăn vì vẫn còn có rất nhiều kiến nghị của cử tri được giải quyết, được trả lời bằng các văn bản nhưng nội dung còn rất chung chung. Cho đến nay, trước kỳ họp thứ 5 khóa XIV vẫn còn 126 kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát về việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện chủ trương về thể chế hóa các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các chủ trương của Trung ương. Ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan có liên quan, đây cũng là một nội dung đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm để có thể đưa vào trong nghị quyết của Quốc hội định hướng cho các cơ quan của Quốc hội giám sát trong thời gian tới.

Về lựa chọn 2 nội dung giám sát của Thường vụ Quốc hội, đại biểu lựa chọn chuyên đề giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý, sử dụng đất đai đô thị năm 2014-2018 và chuyên đề về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở các vùng dân tộc miền núi, thiểu số 2011-2018 vì đây là nội dung rất quan trọng và trong báo cáo đã thể hiện tính cấp bách và những nội dung cần thiết phải tiến hành giám sát.

Tuy nhiên, theo đại biểu Dương Minh Tuấn - Bà Rịa - Vũng Tàu thì cho rằng vấn đề bức xúc hiện nay đề nghị Quốc hội xem xét giám sát đó là tình trạng bạo hành, bạo lực đối với học sinh, trẻ mầm non và chuyên đề thứ hai là giám sát về an toàn giao thông, bởi vì: theo số liệu tai nạn giao thông, trong thời gian qua sự phấn đấu nỗ lực của các ngành, các cấp thì kết quả mang lại số liệu các năm đều giảm cả 3 tiểu chí, thực tế cho thấy nhiều cử tri quan tâm, phản ánh cho rằng không biết số liệu như thế nào nhưng thực tế là tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thường xuyên diễn ra và rất bức xúc trong dư luận.

Công tác đào tạo sát hạch, công tác này thời gian qua các ngành, các cấp cũng rất quan tâm. Tuy nhiên, theo quy định thì chương trình đào tạo lái xe rất sát, ngày nào cũng phải học theo một lộ trình 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng. Thực tế học viên chưa bám sát theo chương trình, trường dạy có thể ủy quyền cho học sinh tự học và sau đó thi, thực tế sau khi học xong thì rất nhiều học viên ra lái xe trong điều kiện căn bản chưa đảm bảo.

Về công tác đăng kiểm: thời gian qua Cục Đăng kiểm Việt Nam hết sức quan tâm đến vấn đề đăng kiểm, chống tiêu cực, tuy nhiên trong thực tế bên cạnh chủ quan thì khách quan ở bên ngoài vẫn có tình trạng đảo vỏ, thay lớp cũng như cơi nới thùng, đảo thùng để đi xét xe đăng kiểm rồi sau đó về lắp trở lại, tình trạng này có và rất nhiều.

Về hoạt động kinh doanh vận tải, có thể nói các ngành, các cấp của địa phương ra quân rất nhiều nhưng có một điều hiển nhiên đang tồn tại, tình trạng bến cóc, xe dù, xe quá tải,.. vẫn còn diễn ra và đây cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông.

Về công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng thanh tra giao thông, công an giao thông, các ngành hết sức cố gắng nhưng nhiều đại biểu quan tâm lĩnh vực xử phạt này. Liên quan đến xử phạt có một điều nữa là trạm cân. Trước đây, Bộ Giao thông vận tải có tham mưu để Trung ương đầu tư mỗi tỉnh có trạm cân tại các địa phương kèm theo cân di động. Tuy nhiên, thời gian gần đây một số tỉnh không cân nữa, không biết hiệu quả hoạt động như thế nào và hiệu quả mang lại ra sao?.

Về hạ tầng giao thông: tình trạng kẹt xe, tắc đường, ùn tắc giao thông ở thành phố lớn vẫn chưa có hướng giải quyết rõ ràng, không có lối ra, ùn tắc vẫn tồn tại. Về phí sử dụng đường bộ: đề nghị cần công khai minh bạch làm rõ việc sử dụng phí dùng đường bộ.

Về giao thông đường thủy. Đến cuối năm 2017 còn 2.300 bến thủy nội địa hoạt động không phép hoặc giấy phép hết hạn, trong đó đường thủy quốc gia là 1.315 bến. Đường thủy địa phương là 985 bến. 4 tháng đầu năm riêng đường thủy đã xảy ra 26 vụ chết 14 người.

Về đường sắt: trong 12 ngày qua xảy ra 6 vụ, bình quân 2 ngày 1 vụ. Thời gian qua hoạt động vận tải mang lại rất nhiều ưu thế, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung còn bất cập cho nên đề nghị đưa vào nội dung này và chương trình giám sát năm 2019.

Đề cập đến những vấn đề liên quan đến Chương trình giám sát năm 2018 mặc dù đã được thông qua năm 2017, đại biểu Thái Trường Giang - Cà Mau đề nghị xem xét giám sát ở 3 khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đang được Quốc hội chuẩn bị thông qua đặc khu kinh tế. Vấn đề đất đai ở đó sử dụng chuyển đổi mục đích, giao dịch như thế nào để có cơ sở đánh giá kỹ vấn đề mà dư luận đang quan tâm. Đồng thời phải cân nhắc cẩn trọng hoặc lùi thời gian không thông qua trong kỳ họp này, tiến hành kiểm tra đất ở các khu đó và thông qua trong kỳ họp tới thì sẽ giải quyết được những vấn đề bức xúc trong dư luận trong thời gian gần đây cũng như những ý kiến khác nhau của đại biểu Quốc hội hôm thảo luận về kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết: trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội sẽ lựa chọn 2 chuyên đề để Quốc hội giám sát tối cao. Hai chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát và báo cáo Quốc hội. Tại kỳ họp này, sau khi quyết định chuyên đề giám sát tối cao, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề theo Điều 16 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có sự chuẩn bị kĩ để bảo đảm việc triển khai thực hiện đạt kết quả cao./.

                                                                                                                                Kim Hoa​

Lượt người xem:   838
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​