Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 5, Ngày 24/05/2018, 07:00
Sớm ban hành Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc vì đây là mô hình mang tính đột phá, là động lực trong chiến lược phát triển kinh tế
24/05/2018
Tiếp tục ngày làm việc thứ ba (ngày 23/5/2018), buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, dưới sự điều hành phiên thảo luận của Phó chủ tịch Uông Chu Lưu.

bo truong bo khđt giai trinh2352018.jpg

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng​ giải trình

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết: dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là dự án luật khó, có nhiều chính sách mới mang tính thử nghiệm, đột phá khác với pháp luật hiện hành. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã được chỉnh lý, làm rõ hơn một số chính sách, bổ sung nhiều nội dung quy định mới so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. Chính phủ đã xây dựng và gửi Quốc hội báo cáo về kế hoạch triển khai thi hành luật và 3 dự thảo đề án thành lập 3 đặc khu để các vị đại biểu Quốc hội có thêm thông tin khi xem xét thảo luận về dự án luật này.

Sau khi Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Quốc hội tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật (về các vấn đề trong đề án; về công tác chuẩn bị thành lập đặc khu tại các địa phương, về ngành nghề ưu tiên phát triển tại các đặc khu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cơ chế chính sách ưu đãi, chính sách ưu đãi về thuế, quyền sử dụng đất, hiệu quả và lợi ích khi phát triển các đặc khu, cấp giấy phép đầu tư theo thủ tục rút gọn, về vấn đề quy hoạch, thẩm quyền của người đứng đầu đặc khu…..).

Tham gia thảo luận, Nguyễn Ngọc Phương - Quảng Bình đồng tình việc ban hành Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc vì đây là mô hình mang tính đột phá, là động lực trong chiến lược phát triển kinh tế mà nhiều nước trên thế giới đã làm và cũng là chiến lược phát triển kinh tế phù hợp cho mục tiêu, định hướng với những ngành nghề ưu tiên, có lợi thế vượt trội, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, là bước đột phá cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam từ kinh nghiệm và việc làm trong sự nghiệp đổi mới. Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp tục thẩm định đánh giá và tiếp thu những ý kiến của các đại biểu đóng góp để làm rõ loại hình kinh doanh nào đủ sức cạnh tranh, loại nào chưa đủ sức cạnh tranh, điểm khác biệt nào của khu kinh tế hành chính đặc biệt so với các khu kinh tế khác.

Đại biểu Võ Thị Như Hoa - TP Đà Nẵng cho rằng việc thực hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư theo thủ tục rút gọn (Điều 22) là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu sớm triển khai dự án đầu tư. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư dự án mới là điều quan trọng, nhất là khâu tiền kiểm, do đó cần có sự đánh giá kỹ lưỡng trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, vì vậy không nên chỉ vì để đảm bảo tiến độ mà không đánh giá đầy đủ tính khả thi, hiệu quả của dự án đầu tư, điều này có thể dẫn đến dự án không thể triển khai được do nhà đầu tư không đủ năng lực, hoạt động đầu tư không hiệu quả, thậm chí gây ra những hệ lụy nhất định. Do đó, việc loại bỏ nội dung đánh giá nào cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Tại khoản 1 Điều 22 đối với dự án đầu tư không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho thuê mặt nước, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu thực hiện đánh giá nội dung quy định tại các điểm c, d, e, g, k khoản 4 Điều 21 luật này. Điều này có nghĩa là không cần phải đánh giá về thông tin nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án, khả năng tạo ra việc làm và đóng góp ngân sách nhà nước của dự án, đánh giá về công nghệ đối với dự án có khả năng sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, việc không đánh giá đầy đủ những nội dung này mà đã quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là không đảm bảo vì những nội dung này rất cần thiết để có cơ sở cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giả sử không đánh giá thông tin về nhà đầu tư thì làm sao có thể khẳng định nhà đầu tư có đủ năng lực, điều kiện, tư cách pháp lý để thực hiện dự án đầu tư, không đánh giá mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án thì làm sao có thể biết được mục tiêu dự án có phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của đặc khu, làm sao biết được địa điểm thực hiện dự án có phù hợp với quy hoạch hay không, nếu không đánh giá về công nghệ thì làm sao biết được công nghệ đó lạc hậu hay tiên tiến, có bị hạn chế chuyển giao hay không, một khi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư có quyền thực hiện dự án đầu tư với những nội dung đã thể hiện trong giấy chứng nhận, khi đó nếu việc thực hiện dự án không đúng như quy định, định hướng phát triển của đặc khu gây ra những hệ lụy cho xã hội thì sẽ phải xử lý như thế nào. Chính vì vậy, đối với những trường hợp này, chỉ những nội dung không cần thiết đánh giá, không ảnh hưởng tới dự án thì mới không đánh giá, còn những nội dung có liên quan thì đều phải đánh giá, ví dụ như thông tin về nhà đầu tư là nội dung cần thiết phải đánh giá đối với mọi dự án, dự án không sử dụng đất thì có thể không cần đánh giá nội dung liên quan đến sử dụng đất. Do vậy, nên quy định việc thực hiện thủ tục rút gọn theo hướng rút ngắn thời gian, thực hiện đồng bộ đồng thời nhiều nội dung chứ không nên lược bỏ nội dung đánh giá. Đề nghị xem xét tương tự đối với các trường hợp còn lại tại Điều 22 của dự thảo.

Tại điểm d khoản 1 Điều 30 của dự thảo quy định: Nhà đầu tư chiến lược có quyền được tham gia trong quá trình lập quy hoạch, xây dựng chính sách áp dụng tại đặc khu. Tuy nhiên, việc cho nhà đầu tư chiến lược quyền này mà không có những giới hạn nhất định thì có thể khiến cho nhà đầu tư chiến lược có thể chi phối hoạt động hoạch định chính sách chiến lược phát triển đặc khu theo hướng có lợi cho nhà đầu tư và làm hạn chế khả năng cạnh tranh của các nhà đầu tư khác. Vì vậy, nhà đầu tư chiến lược cũng phải bình đẳng với các nhà đầu tư khác trong việc tham gia vào công tác lập quy hoạch, xây dựng chính sách. Do đó, việc trao quyền cho nhà đầu tư chiến lược như nêu trên là chưa phù hợp, thay vào đó nên quy định nhà đầu tư chiến lược sẽ được hưởng những cơ chế ưu đãi nhất định trong việc thực hiện dự án đầu tư. Còn trong việc lập quy hoạch, xây dựng chính sách nhà đầu tư chiến lược cũng phải bình đẳng với các nhà đầu tư khác.

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư. Đất đai là một tài sản quan trọng đối với người dân, gắn liền với cuộc sống của người dân, do đó việc thu hồi đất của người sử dụng đất sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người sử dụng đất. Chính vì vậy tại khoản 3 Điều 54 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: "Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng". Việc giới hạn thu hồi đất là cần thiết, nhằm bảo đảm quyền của người dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc - Bình Thuận đồng tình ý kiến của đại biểu Ngọc Phương, đề nghị việc thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia cộng đồng nên điều chỉnh theo hướng căn cứ quy hoạch sử dụng đất đặc khu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất của dự án đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu thực hiện thu hồi đất, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết nhu cầu chính đáng của người bị thu hồi đất, để giao đất cho thuê đất đối với từng dự án.

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: đề nghị bổ sung thêm một điểm tại khoản 2 Điều 43 với nội dung "Thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của dự án tại điểm a khoản 5 Điều 3 của luật này được áp dụng thuế suất 17% trong thời hạn 5 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế nhưng không quá 2035"

Về ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt (khoản 3 Điều 44) quy định: Dịch vụ kinh doanh casino, kinh doanh đặt cược, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được áp dụng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt 15% trong thời hạn 10 năm kể từ khi có doanh thu từ dịch vụ. Hết hạn 10 năm các dịch vụ này được áp dụng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Quy định như thế là chưa phù hợp, vì hiện tại các dự án casino tại các đặc khu bị rằng buộc bởi điều kiện về quy mô vốn đầu tư tối thiểu là 45.000 tỷ đồng và không quy định thời hạn giải ngân vốn thực hiện dự án. Việc đề xuất ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các dự án đã được Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tính toán, cân nhắc thận trọng, có khống chế thời gian 10 năm, sau đó áp dụng theo quy định hiện hành của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 15% thì sẽ không tạo được sự khác biệt cạnh tranh với các dự án tương tự đang triển khai tại các nước khác trong khu vực do có chính sách ưu đãi và cơ sở hạ tầng tốt hơn, như vậy sẽ tác động ảnh hưởng rất lớn tới tính khả thi trong triển khai dự án đầu tư có động lực của đặc khu.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội và sẽ phối hợp với ban soạn thảo hoàn chỉnh trình UBTVQH theo quy định.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch; sau đó, thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch; dự án Luật Trồng trọt./.

                                                                                                                                            Kim Hoa

Lượt người xem:   911
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​