Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 4, Ngày 04/04/2018, 16:00
Hội cựu chiến binh tỉnh Long An: Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương
04/04/2018
Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An (CCB) đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, vận động CCB phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và bảo vệ nhân dân. 100% cán bộ, hội viên CCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống, gương mẫu đi đầu trong các phong trào cách mạng ở địa phương, không có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nhiều CCB gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được nêu gương sáng ở các địa phương, có đến 99% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, có 98,71% gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa.

Hội thường xuyên chăm lo giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia ý kiến với cấp ủy, chính quyền để xây dựng các nghị quyết, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Đặc biệt, Hội đã tổ chức cho hội viên thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc ở các địa bàn như khiếu kiện, đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, đánh giá cao.

IMGP0851.JPG

Chủ tịch Hội CCB Nguyễn Văn Kìa tặng nhà tình nghĩa cho Hội viên gặp khó khăn về nhà ở

Về xây dựng tổ chức Hội, đến nay hệ thống tổ chức Hội được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở, 100% xã, phường, thị trấn đều có tổ chức Hội; các ấp, khu phố có các chi hội, phân hội. có 98,71% cơ sở Hội đạt TSVM, còn lại đạt khá, không có cơ sở Hội đạt trung bình và yếu kém….Song song với việc xây dựng tổ chức Hội, các cấp Hội đã tăng cường đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Đến nay đã kết nạp trên 98% tổng số CCB trên địa bàn. Nhiều đồng chí Hội viên Hội CCB tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và các phong trào cách mạng ở địa phương, có 2.261 đồng chí tham gia Cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp (chiếm tỉ lệ 9,83% tổng số hội viên).

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi phát triển sâu rộng, phát huy mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực, giúp nhau cải thiện đời sống. Hội đã tổ chức cho hội viên tham gia vào các dự án, các chương trình phát triển kinh tế, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ về kinh tế, vay quản lý sử dụng vốn và chuyển giao kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho gần 1 triệu lượt CCB. Vận động CCB chuyển đổi ngành nghề, dồn điền đổi thửa, xóa bỏ vườn tạp, tích cực trồng rừng, đẩy mạnh chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm làm ra.

Hội đã chủ động phối hợp với Trung tâm khuyến nông, Liên minh hợp tác xã tổ chức các lớp tập huấn về vay vốn, bồi dưỡng kỹ năng làm kinh tế, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng cho 2.400 lượt hội viên và hộ gia đình; hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả lãi đúng kỳ hạn, giản tỷ lệ nợ xấu xuống còn 0,27%. Đến nay, các cấp Hội đã khai thác trên 368 tỷ đồng từ các chương trình tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội để sản xuất kinh doanh. Điển hình như hội viên Phan Trung Thành (huyện Châu Thành), với mô hình trồng thanh long; Huỳnh Ngọc Thuận (huyện Bến Lức) với mô hình nuôi bò sữa… hàng năm mỗi hộ thu lãi từ 50 triệu đến 100 triệu đồng. Đến nay, Tỉnh Hội có 1 Câu lạc bộ doanh nhân CCB, CQN cấp tỉnh, 1 câu lạc bộ doanh nhân CCB-CQN cấp huyện, 1 công ty nghĩa tình đồng đội, và 6 Hợp tác xã, 55 tổ hợp tác, 236 gia trại cùng 2 câu lạc bộ do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho con em CCB và người dân có thu nhập ổn định, cuộc sống từng bước được cải thiện. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tốt cuộc vận động xây dựng quỹ hỗ trợ giảm nghèo, xóa nhà dột nát, xây dựng được 304 nhà tình nghĩa, 364 nhà đồng đội, xóa 226 nhà dột, trao tặng 13.194 suất học bổng con em CCB vượt khó học giỏi, thăm viếng và tặng quà cho gia đình hội viên khó khăn trên 43 tỷ đồng.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng đời sống văn hóa - xã hội ở các địa phương. Cán bộ, hội viên gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như "Ngày vì người nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa", các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Giữ gìn trật tự an toàn giao thông", "Toàn dân bảo vệ môi trường", "Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội", các cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới"… Đặc biệt, hội viên đã tích cực hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với phương châm "CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước". Nhiều gia đình CCB hiến đất làm đường, trường học, nhà văn hóa. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kỳ hội nhập, hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội trong nhiệm kỳ qua được triển khai tích cực, mở rộng và có hiệu quả. Quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Hội CCB tỉnh Long An và Hội CCB tỉnh Svayrieng/Campuchia ngày càng phát triển, thể hiện trong các hoạt động hợp tác song phương về trao đổi kinh nghiệm công tác Hội, kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình và doanh nghiệp, tham quan, phối hợp trong bảo vệ an ninh biên giới, phát hiện và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, có thể khẳng định,  Hội CCB tỉnh Long An đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng với vai trò của một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo.

Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", các tổ chức cơ sở Hội và Hội viên hội CCB trong tỉnh cần tiếp tục hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Thứ hai, các tổ chức Hội động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm giàu hợp pháp, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững; tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Chủ động thực hiện và phối hợp giám sát việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với CCB.

Thứ tư, đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu" của Hội gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trên mọi lĩnh vực hoạt động của Hội, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu; tạo được chuyển biến mới, đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn, góp phần xây dựng quê hương Long An ngày càng vững mạnh, giàu đẹp./.

 ​

Nguyễn Văn Kìa - UV Ban chấp hành TW Hội CCB VN, 

    Chủ tịch Hội CCB tỉnh Long An​


Lượt người xem:   1143
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​