Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 6, Ngày 05/05/2017, 08:00
Long An chung sức xây dựng Nông thôn mới
05/05/2017
Trong những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã đi vào cuộc sống và lan tỏa mạnh mẽ trên toàn tỉnh Long An. Ngày 04/5/2017, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Hội nghị do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh – Trần Văn Cần chủ trì.

IMG_0982_HNtongket-4-5-2017.jpg

Quang cảnh hội nghị

Có thể khẳng định, xây dựng Nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, ở mọi cấp, ngành trên địa bàn tỉnh. Cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã vào cuộc, tất cả đều chung sức. Qua đó, diện mạo nông thôn ở nhiều nơi đã đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị tiếp tục củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân từng bước cải thiện, nâng cao.

Năm 2016 là năm đầu tiên của giai đoạn 2 (2016-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, năm có nhiều thiên tai (khô hạn, mặn xâm nhập...), nhưng có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, cùng với hệ thống khung pháp lý và các văn bản hướng dẫn được ban hành đã tạo động lực, khích lệ các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình. Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 57 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, tăng là 14 xã so với năm 2015, đạt 117% kế hoạch; có 80 xã đạt từ 14-18 tiêu chí, 23 xã đạt từ 10 – 13 tiêu chí và 11 xã đạt từ 6 – 9 tiêu chí (không có xã đạt dưới 6 tiêu chí). Số tiêu chí đạt bình quân/xã là 15,5 tiêu chí/xã. Chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới tiếp tục được củng cố, nâng lên. Với kết quả trên, sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện xây dựng Nông thôn mới của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, cụ thể là: Công tác quản lý, thực hiện xây dựng theo quy hoạch ở một số nơi còn bất cập; sản xuất nông nghiệp thiếu tính liên kết, bền vững, phương thức sản xuất chậm đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại sản xuất; một số nơi còn nặng về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiếu quan tâm đến phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; xây dựng đời sống văn hóa còn một số vấn đề phát sinh; cảnh quan môi trường ở các xã đạt chuẩn Nông thôn mới chưa thật sự xanh - sạch - đẹp; tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn có xu hướng gia tăng;  trật tự an toàn xã hội ở một số nơi còn diễn biến phức tạp; phong trào xây dựng Nông thôn mới ở một số địa phương có dấu hiệu chững lại; huy động sức dân đóng góp vào xây dựng Nông thôn mới chưa ngang tầm với khả năng.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên, về khách quan là do xuất phát điểm trong xây dựng Nông thôn mới của tỉnh thấp; nhiều vùng dân cư thưa thớt, đời sống lại gặp khó khăn; nguồn lực hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu của xây dựng Nông thôn mới; sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của khô hạn, mặn kéo dài, đầu ra của nông sản gặp yếu tố không thuận lợi. Bên cạnh đó nguyên nhân chủ quan là vai trò lãnh đạo của Thủ trưởng một số Sở, ngành tỉnh và chính quyền các cấp ở một số nơi thiếu sự tập trung, quyết liệt; một bộ phận cán bộ, nhân dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư từ ngân sách nhà nước; sự phối hợp giữa ngành với ngành, giữa ngành với địa phương để triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo – Trần Văn Cần ghi nhận và biểu dương các thành tích đạt được về xây dựng nông thôn mới trong năm 2016. Để đạt được mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới là 89 xã, chiếm 53,6% tổng số xã toàn tỉnh rất cần sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần chủ động trong công tác triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm: quyết liệt trong tổ chức thực hiện đồng thời đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tránh lãng phí; thực hiện các tiêu chí dễ trước khó sau, ưu tiên những công trình cấp thiết, đột phá; bố trí cân đối nguồn lực phải đảm bảo tính khả thi, không để nợ đọng trong đầu tư xây dựng nông thôn mới; tích cực vận động sức dân, xã hội hóa là chính; quyết tâm xây dựng nông thôn mới từ người dân trong triển khai thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, hội nghị tiến hành tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Nông thôn mới năm 2016.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần trao bằng khen cho đại diện các tập thể

 IMG_0982_HNtongket-4-5-2017-2.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Cảnh trao bằng khen cho đại diện các tập thể

TV​

Lượt người xem:   7505
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​