Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 3, Ngày 28/02/2017, 16:00
Thực hiện các giải pháp cải thiện PCI, hỗ trợ Doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh
28/02/2017
Từ ngày 17/10/2016, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An đi vào hoạt động chính thức, là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên hệ với tổ chức, cá nhân trong suốt quá trình tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC; góp phần rút ngắn, cải cách TTHC, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho DN. Đảm bảo việc hướng dẫn, giải quyết TTHC cho DN theo nguyên tắc khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo 01 lần bằng văn bản cho DN, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ.

TTPVHC cong 2722017.jpg

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính của tỉnh. Ảnh: Phương Phương.

Theo báo cáo đánh giá kết quả khảo sát do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015, tỉnh Long An đạt 60,86 điểm, đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng 63 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc, thuộc nhóm TỐT; tuy nhiên, nếu so với năm 2014 trước đó, tỉnh Long An đã giảm 0,51 điểm và tụt 02 bậc trên bảng xếp hạng. So với năm 2014, có 5 chỉ số thành phần đạt điểm số sụt giảm hoặc có điểm số còn thấp cần được cải thiện trong năm 2016 bao gồm: (1) Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; (2) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; (3) Cạnh tranh bình đẳng; (4) Dịch vụ hỗ trợ DN; (5) Thiết chế pháp lý.

Để triển khai, quán triệt công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thực hiện nội dung Nghị quyết số19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển DN đến năm 2020; UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Long An năm 2016; Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số19-2016/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 ban hành Chương trình hành động về hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư – được UBND tỉnh giao trách nhiệm là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc cải thiện và nâng cao PCI của tỉnh trong năm 2016, đánh giá về những mặt được trong năm qua cho thấy, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh theo các Chỉ thị và Quyết định nêu trên, nhìn chung các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã đề ra các giải pháp nhằm góp phần cải thiện PCI, hỗ trợ DN và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Các đơn vị đều đã có xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công; đề ra các giải pháp cụ thể nhằm góp phần cải thiện PCI, hỗ trợ DN, nângcao năng lực cạnh tranh của tỉnh, có phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện; báo cáo đúng lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; có tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện còn có những mặt hạn chế như: Nội dung báo cáo kết quả nhiệm vụ thực hiện chưa tốt, cón nói chung chung, chưa đánh giá cụ thể các mặt làm được và chưa được. Một số cơ quan, đơn vị còn chưa thể hiện sự chú trọng, quan tâm cao đến công tác cải thiện, nâng cao PCI, hỗ trợ DN và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị có xây dựng kế hoạch thực hiện nhưng lại mang tính lồng ghép với các công việc thường xuyên của cơ quan mình, chưa thực hiện chuyên đề riêng cụ thể về PCI, hỗ trợ DN và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Một số đơn vị còn chưa chủ động thực hiện báo cáo theo đúng quy định, còn đợi nhắc nhở và trễ hạn; thậm chí cũng có đơn vị không gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, gây khó khăn cho công tác tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh. Một số đơn vị chưa nắm rõ tầm quan trọng của công tác cải thiện, nâng cao PCI, hỗ trợ DN và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nên chưa thực sự quan tâm triển khai thực hiện, dẫn đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ chưa đạt kết quả cao, vẫn còn mang tính đối phó.

Từ tình hình thực tế của năm qua, ông Nguyễn Văn Tiều – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Lãnh đạo UBND tỉnh sắp xếp thời gian, chủ trì trực tiếp tham gia Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao PCI của tỉnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ trong đợt kiểm tra năm 2017 nhằm nâng cao tính quán triệt việc thực hiện đến tất cả các ngành, địa phương trong tỉnh. Hơn nữa, qua thực tế cho thấy, hiện nay thời gian để nộp hoàn thành một thủ tục hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tốn khá nhiều thời gian, nhất là thao tác chụp (scan) văn bản; nếu bộ hồ sơ gồm có nhiều thành phần với nhiều nội dung phải cần rất nhiều thời gian; do vậy, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ trương Trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thêm cả buổi sáng ngày Thứ bảy hàng tuần nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn về thời gian và linh hoạt hơn cho các cá nhân, tổ chức và DN trong việc thực hiện các TTHC.

Theo đề xuất tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2017, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020. Dự kiến trong đầu tháng 3/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017 ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Tiếp theo đó, sau khi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 (dự kiến khoảng 14/3/2017), Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ đạo cụ thể đối với công tác cải thiện, nâng cao PCI của tỉnh năm 2017./.

Thái Chuyên

 

Lượt người xem:   819
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​