Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 2, Ngày 15/06/2015, 16:05
Đại biểu Quốc hội Long An chất vấn Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ
15/06/2015
Sáng ngày 12/06/2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề về giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, bất cập hiện nay để áp dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ đời sống, sản xuất, quản lý xã hội, nhất là trong sản xuất nông nghiệp; trách nhiệm của ngành khoa học và công nghệ trong việc đáp ứng yêu cầu tăng năng suất lao động, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững; việc thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hiệu quả sử dụng ngân sách khoa học và công nghệ.

Bo KHCN Sáng1.jpg

Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đại biểu Nguyễn Trung Thu (Phó trưởng Đoàn ĐBQH Long An) đặt câu hỏi:

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Thu trong phiên chất vấn sáng ngày 12/6

"Kính thưa Bộ trưởng,

Tôi quan tâm đến vấn đề kết nối cung cầu khoa học, công nghệ. Qua nghiên cứu Báo cáo của Bộ trưởng chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Tôi thấy có những vấn đề Bộ trưởng chỉ nêu thực trạng và nhiệm vụ giải pháp, chưa nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai. Vì vậy, tôi đề nghị Bộ trưởng nói rõ vì sao các bên cung cầu công nghệ và các định chế trung gian của thị trường công nghệ chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với nhau theo chuỗi giá trị. Vì sao công tác tuyên truyền thông tin và phổ biến khoa học công nghệ chú trọng chưa đúng mức, doanh nghiệp và người dân còn khó khăn trong việc tiếp cận thông tin khoa học, công nghệ của cả trong nước lẫn ngoài nước. Vì sao chưa có hướng dẫn về đánh giá công nghệ để hỗ trợ định giá các kết quả nghiên cứu khoa học? vì sao chưa có những chính sách, chế tài nhằm ưu tiên, khuyến khích sử dụng công nghệ trong nước? theo tôi những tồn tại nêu trên nếu Bộ trưởng nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai, việc đề ra nhiệm vụ giải pháp và tổ chức thực hiện sẽ sát với tình hình thực tiễn, đạt kết quả tốt hơn. Vì vậy, tôi đề nghị nói rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp đột phá, lộ trình thực hiện cụ thể từng vấn đề mà tôi vừa nêu cho Quốc hội và cử tri biết để có cơ sở giám sát đánh giá việc thực hiện trong thời gian tới.

bkhcn tra loi1.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Quân trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ-Nguyễn Quân trả lời:

"Trả lời ý kiến tiếp theo của đại biểu Nguyễn Trung Thu. Vấn đề đại biểu đặt ra tôi đã trả lời ở ý kiến của các đại biểu hỏi trước. Đó là vì sao các khâu cung, cầu và định chế trung gian trong thị trường công nghệ chưa gắn kết được với nhau. Báo cáo đại biểu, cung và cầu của chúng ta tương đối tốt, các viện, trường nghiên cứu rất nhiều, doanh nghiệp có nhu cầu rất lớn. Như tôi đã báo cáo, định chế trung gian của chúng ta gần như bị bỏ trống. Ví dụ như kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa chúng ta có rất ít đơn vị đủ năng lực để có thể hỗ trợ cho thị trường. Cả nước tập trung vào 3 trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Bộ khoa học và công nghệ ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, một số trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định khác của các bộ, ngành năng lực còn hạn chế. Xã hội hóa chúng ta mới tiến hành những bước đi đầu tiên.

Một số tổ chức, cá nhân đã lập ra những đơn vị tham gia vào mặt trận này, nhưng sự đầu tư còn có hạn. Đó mới nói về mặt chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thị trường, công nghệ còn đòi hỏi rất nhiều định chế trung gian khác, như các tổ chức tư vấn, môi giới, định giá, đánh giá, giám định, ví dụ như giám định về sở hữu công nghiệp. Cả nước chúng ta hiện nay chưa có một tổ chức nào của khu vực ngoài nhà nước, còn nhà nước thì Bộ khoa học và công nghệ mới thành lập được một viện nghiên cứu gọi là Viện khoa học sở hữu trí tuệ, đủ chức năng, nhiệm vụ để giám định được về sở hữu trí tuệ.

Chúng ta có tới 500.000 doanh nghiệp tranh chấp về nhãn hiệu, về đăng ký chất lượng rất nhiều, nhưng các tòa án chúng ta không có các thẩm phán chuyên ngành về sở hữu trí tuệ, trông cậy vào các tổ chức giám định chúng ta chỉ có một đơn vị duy nhất làm nhiệm vụ giám định, không giải quyết xuể nhu cầu của doanh nghiệp. Vì thế, thị trường công nghệ của chúng ta còn vướng mắc. Chúng tôi thấy đây là khâu yếu nên sẽ tập trung trong giai đoạn 5 năm tới, làm sao hình thành được tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế đều có những tổ chức trung gian, các tổ chức tư vấn để có thể giúp cho doanh nghiệp đến được với các viện, trường. Ngược lại, các viện, trường có thể nghiên cứu theo đặt hàng của doanh nghiệp thông qua các tổ chức, các định chế trung gian, tư vấn, môi giới, định giá hoặc đánh giá để kết quả khoa học, công nghệ có thể vào được cuộc sống nhanh hơn.

Đại biểu có hỏi về việc tiếp cận thông tin, hiện nay còn khó. Việc định giá công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng công nghệ trong nước vẫn còn yếu, còn kém. Việc này chúng tôi cũng báo cáo với Quốc hội, hệ thống thông tin của khoa học, công nghệ hiện nay tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh. Chúng ta có mạng đào tạo á âu, chúng tôi gọi là VINAREN. Có tốc độ truy cập rất nhanh và cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ hiện nay kể cả ở Trung ương và địa phương đều rất lớn. Tuy nhiên, việc truy cập vào để sử dụng cơ sở dữ liệu còn hạn chế. Việc này nguyên nhân là sự quan tâm của xã hội và của doanh nghiệp đến nguồn công nghệ trong nước cũng như thông tin khoa học, công nghệ trong nước còn chưa đáp ứng được. Cho nên tần suất và hiệu quả sử dụng cơ sở dư liệu cũng chưa được như chúng tôi mong muốn. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác truyền thông để làm sao giới thiệu được những mạng thông tin, những cơ sở dữ liệu lớn về khoa học, công nghệ để doanh nghiệp có thể sử dụng được và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các nhà khoa học, học sinh, sinh viên có thể truy cập và ứng dụng, sử dụng cho quá trình đào tạo và nghiên cứu của mình.

Việc định giá công nghệ là vấn đề rất khó, chúng tôi cùng Bộ tài chính trong 3 năm vừa rồi cũng phải nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và cuối cùng cũng đã thống nhất vừa ban hành một Thông tư về định giá tài sản trí tuệ. Đây là tài sản vô hình, định giá nó không phải là đơn giản. Nhưng nếu chúng ta không định giá được thì thị trường công nghệ cũng không thể phát triển được. Bởi vì chúng ta không thể bán tài sản vô hình là kết quả nghiên cứu, là bằng sáng chế, là nhãn hiệu của hàng hóa, là thương hiệu của doanh nghiệp. Đây cũng là một khâu yếu của chúng ta, trong khi các nước khác làm rất tốt việc này. Ví dụ, chúng ta đều biết thương hiệu Coca-Cola được định giá hơn 70 tỷ USD, trong khi toàn bộ tài sản vật chất của Coca-Cola chỉ có hơn 20 tỷ USD. Trong khi chúng ta cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, phần thương hiệu của doanh nghiệp không định giá được cho nên không đưa vào cổ phần hóa. Đây là việc gây thiệt hại rất lớn cho ngân sách nhà nước trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, nhưng định giá nó như thế nào thì chúng ta cũng phải đi học tập các nước và học tập từ đầu. Rất mừng, chúng tôi và Bộ tài chính đã ban hành được Thông tư về định giá tài sản trí tuệ, bao gồm cả tài sản từ kết quả nghiên cứu cho tới các tài sản như bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, v.v... Hy vọng chúng ta sẽ làm tốt khâu trung gian của thị trường công nghệ".

Phan Hậu (tổng hợp bài và ảnh)

 

 

Lượt người xem:   479
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​