Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 5, Ngày 23/10/2014, 00:00
Thông báo về việc chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Nhạn
23/10/2014

Ngày 09/10/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ra thông báo số 124/TB-UBND về việc chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Nhạn với nội dung cụ thể như sau:

Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nhận được đơn của bà Trần Thị Nhạn ; ngụ xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Nội dung:

Khiếu nại không đồng ý với Văn bản số 199/UBND-TCD ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Bà Nhạn kiến nghị trả lại 1.300m2 đất theo Báo cáo số 1815/TTCP-V4 ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Thanh tra Chính phủ được Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đồng ý tại Công văn số 5553/VPCP-VII ngày 03 tháng 10 năm 2006 với nội dung: “Nhất trí Quyết định số 2592/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng bổ sung thêm việc cho ông Kiều 2.300m2 đất từ đất thu hồi của bà Liên, bà Kỳ (mỗi người 1.150m2)”.

Thực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại của bà Trần Thị Nhạn, Tổ công tác theo Quyết định số 3187/QĐ-TTCP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại hồ sơ và tiến hành xác minh thực tế, với kết quả như sau:

Nguồn gốc đất và quá trình giải quyết

Ngày 23 tháng 6 năm 1994, Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức ban hành Quyết định số 558/QĐ-UB với nội dung thu hồi quyền sử dụng đất của hộ bà Liên và bà Kỷ (mỗi hộ 1.500m2) giao cho ông Kiều sử dụng.

Ông Võ Văn Kiều không đồng tình với quyết định nêu trên và tiếp tục khiếu nại.

Ngày 04 tháng 11 năm 1994, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 2592/QĐ-UB với nội dung:

“Chuẩn y Quyết định 558/QĐ-UB ngày 23 tháng 6 năm 1994 của Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức; công nhận quyền sử dụng đất cho ông Kiều diện tích 3.000m2; bác đơn khiếu nại của ông Võ Văn Kiều khiếu nại xin lại 16.000m2 đất mà bà Liên và bà Kỷ đang sử dụng”.

Sau khi có quyết định giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, các bên tranh chấp đất đã sử dụng đất ổn định và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu trung ương.

Đến năm 2000, ông Kiều tiếp tục khiếu nại lên Trung ương.

Sau khi Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với các bên tranh chấp; ngày 19 tháng 8 năm 2004, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2903/BTNMT-TTr về việc giải quyết khiếu nại của ông Kiều như sau:

“Phần đất mà ông Kiều khiếu nại, năm 1982, đã đưa vào Tập đoàn sản xuất; đến năm 1989, Tập đoàn sản xuất khoán lại cho gia đình bà Liên, bà Kỷ sử dụng và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980; Điều 1 Luật Đất đai năm 1987; Điều 1, Điều 2 Luật Đất đai năm 1993; Điều 4 Nghị định số 30/HĐBT ngày 23 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng thì Quyết định 2592/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An là phù hợp với quy định của pháp luật”.

Ông Kiều không đồng tình với công văn nêu trên và tiếp tục khiếu nại.

Tiếp theo đó, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đến làm việc tại tỉnh Long An xem xét việc khiếu nại của ông Võ Văn Kiều; ngày 07 tháng 10 năm 2005, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1815/TTCP-V4 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị giải quyết việc khiếu nại của ông Võ Văn Kiều với nội dung như sau:

“Nhất trí với nội dung giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đối với khiếu nại của ông Võ Văn Kiều tại Quyết định số 2592/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 1994 nhưng bổ sung thêm việc giải quyết ruộng đất cho ông Kiều theo Mục b, Điểm 6 của Quyết định số 1284/QĐ-UB ngày 23 tháng 8 năm 1989 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An với diện tích 2.300m2”.

Ngày 03 tháng 10 năm 2006, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5553/VPCP-V.II truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thực hiện việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Kiều (vợ là Trần Thị Nhạn) ngụ xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với nội dung như sau:

“Đồng ý với kết luận, kiến nghị của của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo số 1815/TTCP-V4 ngày 07 tháng 10 năm 2005; giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thực hiện để giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Kiều; báo cáo kết quả giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2006”.

Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An có Văn bản số 5885/UBND-TD kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết vụ khiếu nại của ông Võ Văn Kiều, với nội dung:

“Giữ nguyên Quyết định số 2592/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Kiều đất tọa lạc xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An là phù hợp với quy định của pháp luật”.

Ngày 17 tháng 01 năm 2007, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 340/VPCP-V.II với nội dung:

“Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo giao Thanh tra Chính phủ trao đổi, bàn bạc kỹ với Ủy ban nhân dân tỉnh Long An để có biện pháp giải quyết dứt điểm khiếu nại của ông Võ Văn Kiều, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật vừa có lý, có tình”.

Ngày 07 tháng 10 năm 2007, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chủ trì cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Long An có nội dung kết luận:

“Thống nhất với Báo cáo số 5885/UBND-TD ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An; giao Thanh tra Chính phủ có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tiếp tục thực hiện Quyết định số 2592/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An”.

Ngày 22 tháng 02 năm 2008 Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 249/TTCP-V5 với nội dung:

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã thành lập Đoàn thanh tra để kiểm tra, rà soát đơn khiếu nại của ông Võ Văn Kiều. Trên cơ sở kiểm tra của Thanh tra Chính phủ và báo cáo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An; ngày 07 tháng 10 năm 2007, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chủ trì cuộc họp, cùng dự có đại diện các cơ quan Trung ương, Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An để xem xét giải quyết khiếu nại của công dân; trong đó, trường hợp khiếu nại của ông Võ Văn Kiều đã kết luận: Giữ nguyên Quyết định số 2592/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An. Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An sớm triển khai thực hiện Quyết định số 2592/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An để chấm dứt khiếu nại”.

Ngày 25 tháng 7 năm 2008, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1485/TTCP-CIII gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Long An với nội dung:

“Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An sớm tổ chức thực hiện Quyết định số 2592/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, trả lời cho bà Trần Thị Nhạn (vợ ông Võ Văn Kiều) và thông báo cho Thanh tra Chính phủ biết”.

Ngày 11 tháng 12 năm 2008, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 2748/BC-TTCP-CIII báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo khác thay thế Văn bản số 5553/VPCP-V.II ngày 03 tháng 10 năm 2006 là công nhận Quyết định số 2592/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An là phù hợp với pháp luật.

Ngày 25 tháng 3 năm 2009, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1902/VPCP-KNTN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng với nội dung:

“Đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo số 2748/BC-TTCP-CIII ngày 11 tháng 12 năm 2008 về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Kiều; ý kiến chỉ đạo thay thế ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 5553/VPCP-V.II ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ”.

Ngày 20 tháng 01 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An có Văn bản số 199/UBND-TCD về việc trả lời khiếu nại của bà Trần Thị Nhạn (vợ ông Võ Văn Kiều), khẳng định Quyết định số 2592/QĐUB ngày 04 tháng 11 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An là đúng quy định pháp luật. Đề nghị bà Trần Thị Nhạn (vợ ông Võ Văn Kiều) chấp hành quyết định giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh đã có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, việc khiếu nại của bà Trần Thị Nhạn đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát rất nhiều lần và kết luận việc giải quyết khiếu nại của bà là đúng quy định pháp luật

Căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8061/VPCP-KNTN ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Công văn số 2695/TTCP-VP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thông báo: Kể từ ngày ban hành văn bản này, các cơ quan hành chính Nhà nước không xem xét thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Nhạn đối với nội dung khiếu nại nêu trên. Yêu cầu bà Trần Thị Nhạn chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức tổ chức công bố Thông báo này và niêm yết công khai nơi cư trú của bà Trần Thị Nhạn trong thời hạn 15 ngày và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lượt người xem:   529
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​