Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 2, Ngày 28/05/2012, 00:00
Lãnh đạo đại hội biểu dương gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng dân cư khuyến học các cấp
28/05/2012

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An vừa ban hành Công văn số 894-CV/TU yêu cầu các cấp ủy Đảng, các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và Ban thường vụ Hội khuyến học tỉnh lãnh đạo tốt đại hội biểu dương gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng dân cư khuyến học các cấp trong tỉnh lần thứ III. Cụ thể:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; lãnh đạo tốt việc chuẩn bị và tổ chức Lãnh đại hội biểu dương gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng dân cư khuyến học tại cơ quan, đơn vị. Quá trình lãnh đạo đại hội cần quan tâm củng cố về chính trị, tư tưởng, tổ cwhcs và hoạt động của Hội Khuyến học các cấp; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và vai trò tích cực của Hội trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Lãnh đạo Hội khuyến học các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức đại hội phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; việc bình chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu để tuyên dương tại đại hội phải đảm bảo dân chủ, đúng thực chất theo các tiêu chí của Hội khuyến học Việt Nam.

 

Về thời gian tiến hành đại hội:

 

Cấp cơ sở hoàn thành trong Quý IV năm 2012;

 

Cấp huyện và tương đương hoàn thành trong quý I năm 2013;

 

Cấp tỉnh hoàn thành trong quý II năm 2013.

 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các Sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; tích cực hưởng ứng, ủng hộ phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh phát triern bền vững.

 

 

N.D

Lượt người xem:   64
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​