Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện
Thứ 6, Ngày 20/04/2012, 00:00
UBND tỉnh chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
20/04/2012

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cung cấp thông tin chính thống cho báo chí tại văn bản số 7568/VPCP-TH ngày 27/10/2011 của Văn phòng Chính phủ. Ngày 16/4/2012, UBND tỉnh có công văn số 1177/UBND-VX yêu cầu các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 của UBND tỉnh.

Các cơ quan hành chính nhà nước chưa cử người phát ngôn hoặc thay đổi về người phát ngôn (do luân chuyển công tác) thì phải có văn bản thông báo gửi về UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí địa phương (Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An) và đăng tải trên website của cơ quan mình (nếu có). Lưu ý: Người phát ngôn của cơ quan, đơn vị  phải là cán bộ có trách nhiệm, đủ thẩm quyền, chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, đảm bảo các tiêu chuẩn theo Khoản 3, Điều 2 của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 của UBND tỉnh).

2. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 trong Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 của UBND tỉnh).

3. Tăng cường cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho các cơ quan báo chí. Việc tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí phải theo qui định của pháp luật. Khi UBND tỉnh tổ chức họp báo theo định kỳ, các cơ quan hành chính nhà nước được mời phải chuẩn bị đầy đủ thông tin cần cung cấp.

Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Các cơ quan hành chính nhà nước nào chưa cử người phát ngôn hoặc thay đổi về người phát ngôn (do luân chuyển công tác) thì gửi danh sách về UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tỉnh (Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An) trước ngày 20/4/2012. Định kỳ 6 tháng báo cáo công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về Sở Thông tin và Truyền thông để Sở tổng hợp báo cáo UBND.

NM

Lượt người xem:   69
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​