Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 3, Ngày 01/09/2009, 00:00
Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Quốc Xuân tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
01/09/2009

- Kính thưa các đồng chí đại diện Văn phòng Chính phủ.

- Kính thưa các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ.

- Kính thưa các đồng chí đại diện VP UBND các tỉnh thành trong khu vực.     

- Kính thưa quý đại biểu các Sở ngành, huyện, thị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh.

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hôm nay Văn phòng UBND tỉnh  tổ chức cuộc họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Văn phòng Nhà nước và long trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thay mặt UBND tỉnh tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chức sức khoẻ tất cả các đồng chí và quý đại biểu.

Thưa các đồng chí và quý đại biểu,

Đến với cuộc họp mặt ý nghĩa này, tôi có một vài ý kiến đối với tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh như sau: Với vai trò là cơ quan trực tiếp tham mưu và phục vụ mọi hoạt động của UBND tỉnh, trong các thời kỳ cách mạng Văn phòng UBND tỉnh đã luôn đi đầu trong công tác nghiên cứu, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao, trực tiếp góp phần quan trọng hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt là từ khi đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập, Văn phòng UBND tỉnh đã ngày càng nâng cao năng lực và hiệu quả công tác, tích cực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao thành tích của Văn phòng UBND trong những năm qua, thể hiện trên một số mặt tiêu biểu sau đây:

- Văn phòng đã thực hiện tốt yêu cầu nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời cập nhật tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị trong tỉnh một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác. Qua đó đã nghiên cứu, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, tổ chức điều hành thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ ngành TW, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh; chủ động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

- Văn phòng đã có nhiều cố gắng trong đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng  đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay đã có 100% cán bộ nghiên cứu có trình độ đại học, trong đó có 03 cán bộ có trình độ trên đại học. Thường xuyên quan tâm rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức. Qua đó, ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử có văn hoá và tác phong làm việc khoa học hơn trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Văn phòng đã triển khai kịp thời và đồng bộ yêu cầu cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hành chính công theo tiêu chuẩn ISO trong các hoạt động của UBND và của Văn phòng; cơ sở vật chất và trang thiết bị ngày càng được hoàn thiện. Do đó, chất lượng hoạt động của bộ máy Văn phòng từng bước được nâng cao theo hướng hiệu quả, văn minh và hiện đại.

- Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp trách nhiệm với tổ chức Đảng và các đoàn thể trong cơ quan; triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức Đảng và đoàn thể nhiều năm liền đạt loại trong sạch vững mạnh.

Với những thành tích xuất sắc đó, trong những năm qua Văn phòng UBND tỉnh đã lần lượt được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì và hôm nay vinh dự được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất.

Thay mặt UBND tỉnh tôi xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh.

Thưa các đồng chí và quý đại biểu,

Hiện nay tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta đang gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là đối với mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội mà Chính phủ đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt; một số mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII khó có khả năng đạt được, nhất là về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng. Với tình hình và nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách đó, UBND tỉnh lưu ý Văn phòng cần phải tập trung thực hiện tốt một số yêu cầu nhiệm vụ sau đây:

- Chủ động và tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời bàn bạc cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết một cách kịp thời và sát thực tế. Trước hết mỗi chuyên viên nghiên cứu tham mưu lĩnh vực nào thì phải thật sự sâu sát thực tế tình hình trên lĩnh vực đó. Cần phải phát huy chức năng thẩm định độc lập theo hướng chủ động, tích cực, gắn với nâng cao năng lực nghiên cứu chuyên sâu - tham mưu giải quyết những việc có tính chất hành chính sự vụ, chuyển tiếp ý kiến của các đơn vị,… mà phải nâng lên năng lực nghiên cứu - tham mưu về hoạch định chương trình, kế hoạch tổng hợp và dài hạn.

- Phải nâng cao năng lực cập nhật, tổng hợp thông tin để tham mưu với UBND tỉnh một cách đầy đủ và chính xác. Theo dõi nắm chắc chủ trương, quyết định của cấp trên, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, trên cơ sở đề xuất UBND tỉnh triển khai, cụ thể hóa cho phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện ở các ngành các cấp.

-Tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa Văn phòng UBND tỉnh với các Sở ban ngành, đoàn thể, huyện thị, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác một cách đồng bộ và cụ thể với Văn phòng Tỉnh ủy, với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động đồng bộ và hợp lý của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhất là việc bố trí tham dự các cuộc lễ hội và đi cơ sở. Đặc biệt là phải quan tâm nâng cao năng lực tổ chức lễ tân, phục vụ yêu cầu hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh một cách chu đáo, lịch sự và trọng thị.

- Để thực hiện tốt những định hướng trên, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Quán triệt yêu cầu văn phòng vừa là cơ quan tham mưu cho lãnh đạo, vừa phải là cơ quan phục vụ cho các yêu cầu chính đáng của các tổ chức và công dân. Do đó cần phải hết sức năng động, linh hoạt, nhạy bén, trách nhiệm, văn minh, lịch sự, tuyệt đối tránh phong cách làm việc cứng nhắc theo nguyên tắc, quan liêu, hách dịch, gây phiền hà đối với các tổ chức và công dân. Dư luận chung thường quan niệm rằng mỗi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh là người của UBND tỉnh, thực tế đó đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng phải thường xuyên học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực công tác ngang tầm với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên quan tâm củng cố xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng, công đoàn, thanh niên trong sạch vững mạnh, là một khối đoàn kết thống nhất cao trên tinh thần đấu tranh, phê và tự phê, gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy cao quyền làm chủ của CBCC qua đó tạo thành sức mạnh tổng hợp. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với CBCC, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Thưa các đồng chí,

Với những kết quả Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong thời gian qua, tôi tin tưởng rằng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh sẽ sớm vượt qua khó khăn, khắc phục thiếu sót, tồn tại, không ngừng phấn đấu, tiến bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới và tiếp tục lập được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới, xứng đáng với phần thưởng cao quý vừa nhận được là Huân chương lao động hạng Nhất.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí, quý đại biểu và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh luôn dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc.

Xin trân trọng kính chào và cảm ơn!

Lượt người xem:   87
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​