Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông Tin Cần Biết

 
Thông Tin Cần Biết - Tài liệu họp - hội nghị
Tài liệu họp báo thường kỳ để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 như sau: 
Tài liệu họp Phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh như sau: 
Tài liệu họp thông qua Tờ trình danh mục thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng như sau:  
 
Tài liệu họp Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, như sau: 
 
Tài liệu họp thông qua dự thảo Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10, như sau: 
 
Tài liệu họp tổng kết cải cách hành chính năm 2017 (ngày 23/5/2018) như sau: 
 
Tài liệu họp trực tuyến ngày 23/4/2018 như sau:  
 
Tài liệu họp lệ kỳ UBND tỉnh 3 tháng đầu năm 2018 như sau: 
 
Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2017, triển khai kế hoạch công tác an toàn thực phẩm và Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018, như sau: 
 
Tài liệu họp đánh giá chỉ số PCI năm 2017, như sau: 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Tài liệu họp Ban Chỉ đạo Công tác DS-KHHGĐ Tài liệu họp Ban Chỉ đạo Công tác DS-KHHGĐ
Tài liệu họp Ban Chỉ đạo Công tác DS-KHHGĐ, như sau:
11/07/2016 10:00 SAĐã ban hànhTài liệu họp - hội nghị
Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu In ấn hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, sổ cấp phát thuốcBệnh viện Đa khoa Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu In ấn hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, sổ cấp phát thuốc
 Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu In ấn hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, sổ cấp phát thuốc, như sau:

- Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Long An

 - Tên gói thầu: Gói thầu số 4: In ấn hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, sổ cấp phát thuốc

 - Nguồn vốn: Kinh phí hoạt động và thường xuyên và nguồn thu của đơn vị

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

 - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

 - Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 30, ngày 11 tháng 09  năm 2017 đến trước 13 giờ 30, ngày 20  tháng 09 năm 2017

 - Địa điểm bán HSMT: Phòng TCKT – Bệnh viện Đa khoa Long An

 - Địa chỉ: 211_Nguyễn Thông Phường 3 TPTA – Tỉnh Long An

 - Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành Chánh Quản Trị– Bệnh viện Đa khoa Long An

 - Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 ngày 20  tháng 09  năm 2017

 - Giá bán 1 bộ hồ sơ: 1.000.000đ

 - Bảo đảm dự thầu: Thông qua bảo lãnh ngân hàng với số tiền: 18.000.000đ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng./)Đồng tiền sử dụng việt nam đồng.

 - HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30  (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng  09  năm 2017 tại Phòng Khách Bệnh viện Đa khoa Long An.

- Bệnh viện Đa khoa Long An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.​

06/09/2017 9:00 SAĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu mua dịch vụ vệ sinh công nghiệpBệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu mua dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu mua dịch vụ vệ sinh công nghiệp, như sau:

​Chào hàng cạnh tranh

- Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc

- Tên gói thầu: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

- Tên dự án: Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp

- Nguồn vốn: Dự toán được giao và viện phí bệnh viện năm 2015

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 08 giờ ngày 28  tháng 5 năm 2015 đến ngày 04 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: 79 nguyễn An Ninh, Xã Trường Bình, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 04 tháng 6 năm 2015, tại: Bệnh viện Đa Khoa khu vực Cần Giuộc

- Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng cạnh tranh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại phòng TC-Hành chánh quản trị Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc./.

28/05/2015 3:00 CHĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm sinh phẩm xét nghiệm HIV và xét nghiệm Heroin phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2017Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm sinh phẩm xét nghiệm HIV và xét nghiệm Heroin phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2017
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm sinh phẩm xét nghiệm HIV và xét nghiệm Heroin phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2017, như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm sinh phẩm xét nghiệm HIV và xét nghiệm Heroin phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2017.

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

Giá gói thầu: 284.390.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bốn triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng)

Nội dung chính của gói thầu: Sinh phẩm Murex Ag/Ab Combination, Serodia HIV ½ Mix, Alere Determine HIV ½, One step Heroin/Morphine.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Long An

3. Nguồn vốn: Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho các sở, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 00, ngày 18 tháng 12  năm 2017 đến trước 9 giờ 00, ngày 25 tháng 12 năm 2017.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Long An

- Địa chỉ: Số 6, Ngô Quyền, phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- ĐIện thoại: 02723.526636   Fax: 02723.827552  Email: aidslongan@gmail.com

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng). Hình thức: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 25 tháng 12 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15, ngày 25 tháng 12 năm 2017.​

13/12/2017 9:00 SAĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Công ty tnhh dịch vụ đấu giá tài sản miền nam thông báo đấu giá tài sản thi hành ánCông ty tnhh dịch vụ đấu giá tài sản miền nam thông báo đấu giá tài sản thi hành án
Công ty tnhh dịch vụ đấu giá tài sản miền nam thông báo đấu giá tài sản thi hành án, như sau:

TS1: QSDĐ, CTXD tại ấp 2, Mỹ An, Thủ Thừa, Long An của Nguyễn Phước Tài và Ngô Thị Cà. QSDĐ: MPT 90, TBĐS 02, DT: 760 m2, loại đất: BHK; thửa 91, TBĐS 02, DT: 208 m2, loại đất: ONT; thửa 131, TBĐS 02, DT: 432 m2, loại đất: ONT. CTXD: Nhà chính: 142,76 m2. Nhà phụ: 69,35 m­­2. Mái che: 37,4 m2. Và một số cây trồng trên đất. GKĐ: 263.114.800 đồng. Người có TS: Chi cục THADS Thủ Thừa.

TS2: QSDĐ và cây trồng tại ấp 2, Long Thạnh, Thủ Thừa, Long An của Phạm Văn Mến và Phạm Lê Thương. QSDĐ: Thửa 440, TBĐS 15; DT: 794 m2, loại đất: ONT. Và một số cây trồng trên đất. GKĐ: 369.572.000 đồng. Người có TS: Chi cục THADS Thủ Thừa.

TS3: QSDĐ, CTXD tại Bình Đông, Bình Trinh Đông, Tân Trụ, Long An của Đặng Văn Dũng và Huỳnh Thị Hồng. MPT 347, TBĐS 09; DT: 1.417 m2; loại đất ONT. Nhà trên: 55 m2. Nhà dưới: 33 m2. Nhà VS: 3,6 m2. Và một số cây trồng trên đất. GKĐ: 230.199.000 đồng. Người có TS: Chi cục THADS Tân Trụ.

TS4: QSDĐ, CTXD tại Kênh Chà, Nhơn Hòa, Tân Thạnh, Long An của Nguyễn Đức Phong và Trần Thị Thũy. TS3: GKĐ: 1.043.093.700 đồng. Thửa 103; DT: 216 m2; loại đất: BHK. Thửa 136; DT: 19.761 m2; loại đất: LUC. Thửa 137; DT: 7.366 m2; loại đất: LUC. Thửa 341; DT: 570 m2; loại đất: BHK. Thửa 342; DT: 82 m2; loại đất: LUC; cùng TBĐS 9. TS4: GKĐ: 713.880.000 đồng. Thửa 99; TBĐS 9; DT: 5.944 m2; loại đất: LUC. Thửa 100; DT: 3.525 m2; loại đất: RSX. MPT 316; DT: 1.458 m2; loại đất: LUC. MPT 318; DT: 3.836 m2; loại đất: RSX. Thửa 319; DT: 5.356 m2; loại đất: LUC; cùng TBĐS 9. TS5: GKĐ: 214.560.000 đồng. MPT 316; DT: 1.197 m2; loại đất: LUC. MPT 318; DT: 5.243 m2; loại đất: RSX; cùng TBĐS 9. Người có TS: Chi cục THADS Tân Thạnh.

TS5: QSDĐ, CTXD tại ấp Chánh, Long Hiệp, Bến Lức, Long An của Phan Văn Lắm và Lê Thị Sáu. QSDĐ: Thửa: 3363, TBĐS: 02, phiên ngang thành thửa 439, TBĐS: 12; DT: 370 m2, loại đất ONT. CTXD: Nhà chính: 111,6 m2. Nhà phụ: DT23,18 m2. Hồ nước: hồ tròn. Sân: 21 m2. GKĐ: 458.337.000 đồng. Người có TS: Chi cục THADS Bến Lức.

TS6: QSDĐ tại xã Vĩnh Trị, Vĩnh Hưng, Long An của Trương Văn Bảnh và Phan Thị Rang: Thửa: 933; TBĐS: 12; DT: 8.033 m2; loại đất: LUC. GKĐ: 224.150.179 đồng. Người có TS: Chi cục THADS Vĩnh Hưng.

TS7: QSDĐ tại Bàu Sen, Khánh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An của Hồ Văn Rỏ. MPT 495; TBĐS 8; DT: 4.900 m2; loại đất: LUC. MPT 496; TBĐS 8; DT: 2.447 m2; loại đất: LUC. Thửa 498; TBĐS 8; DT: 12.327 m2; loại đất: LUC. MPT 540; TBĐS 8; DT: 1.587 m2; loại đất: LUC. GKĐ: 472.939.540 đồng. Người có TS: Chi cục THADS Vĩnh Hưng.

TS8: QSDĐ và TS trên đất tại Long Khánh, Phước Hậu, Cần Giuộc, Long An của Nguyễn Tấn Lực và Võ Thị Mỹ Phượng. QSDĐ: MPT 109, TBĐS 03; DT: 92 m2; loại đất: HNK. MPT 3464, TBĐS 03; DT: 48 m2; loại đất: ONT. TS trên đất: Đan XM: có bê tông, đá 4 x 2. Và một số cây trồng trên đất. GKĐ: 766.235.800 đồng. Người có TS: Chi cục THADS Cần Giuộc.

TS9:  Hàng hoá (đường thô) đang được lưu giữ tại Kho số 2, Nhà máy đường của Công ty Cổ phần NIVL; địa chỉ: ấp 6, Lương Hoà, Bến Lức, Long An. GKĐ: 8.372.267 đồng/tấn (trọng lượng tạm tính: 2.365,15 tấn; thành tiền tạm tính: 19.801.667.295 đồng). (Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, đơn giá trên là giá tại Kho 2 Công ty Cổ phần NIVL, chưa bao gồm chi phí bốc xếp, vận chuyển). Người có TS: Chi cục THADS Bến Lức.

TS10: Dây chuyền tái chế chai nhựa PET nhập khẩu từ Ý của  Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Thành Tài tại Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Định, Cần Đước, tỉnh Long An. GKĐ: 31.152.829.000 đồng. Người có TS: Chi cục THADS Cần Đước.

TS11: QSDĐ và CTXD trên đất tại tổ 1, khu 2, TT.Cần Đước, của Phan Văn Cường và Nguyễn Thị Ngọc Chuyền. QSDĐ: Thửa 50; TBĐS: 05; DT63,9m2; loại đất: đất ở tại đô thị (ODT). CTXD: Nhà ở xây dựng kiên cố: tầng trệt: 56m2; tầng lững, tầng lầu, nhà vệ sinh trong, nhà vệ sinh riêng (nhà vệ sinh xây dựng trên đất nhà nước quản lý, chưa có QSDĐ). GKĐ: 3.605.068.000 đồng. Người có TS: Chi cục THADS Cần Đước.

TS12: 04 tài sản do: QSDĐ của Nguyễn Văn Lắm và Nguyễn Thị Út, cùng địa chỉ thường trú: số 48/38 Huỳnh Việt Thanh, P.2, TP.TA, LA đứng tên Giấy chứng nhận chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở. Cụ thể như sau: Tài sản 1: GKĐ: 450.000.000 đồng QSDĐ tại P.5, TP. Tân An, Long An: Thửa: 485,TBĐS: 4-04;DT: 64m2; loại đất: Đất ở tại đô thị (ODT).Tài sản 2: GKĐ: 2.019.550.000 đồng QSDĐ tại ấp Bà Chủ, Tân Lân, Cần Đước, Long An: Thửa: 405,TBĐS: 5; DT: 3.107m2; loại đất: Đất chuyên trồng lúa nước - LUC. Tài sản 3: GKĐ: 600.000.000 đồng QSDĐ tại xã Tân Lân, Cần Đước, Long An: Thửa: 2924,TBĐS: 3; DT: 3.000m2; loại đất: Đất trồng lúa.. Tài sản 4: GKĐ: 190.000.000 đồng xe ô tô con biển kiểm soát 63K-4609 của DNTN Ngân Vũ địa chỉ: Thạnh Yên, Thạnh Trị, Gò Công Tây, Tiền Giang Nhãn hiệu: KIA; số loại CERATO; loại xe: ô tô con; màu sơn: bạc; số máy: G4FC9H346464; số khung: 411AA5179650; dung tích: 1591; năm sản xuất: 2009; số chỗ ngồi: 05; biển số đăng ký: 63K-4609.  Lưu ý: Đấu giá riêng 04 tài sản. Người có TS: Ngân hàng BIDV – PGD Tân An - Chi nhánh Long An.

 TS13: QSDĐ tại xã Tuyên Bình Tây, Vĩnh Hưng, Long An của Trần Văn Dũng và Phan Thị Chiếm: Thửa 776 (MPT 483); TBĐS: 3; DT: 44.055m2; loại đất: RSX. Thửa 455; TBĐS: 3; DT: 27.834m2; loại đất: LUC. Thửa 454; TBĐS: 3; DT: 11.026m2; loại đất: LUC. Thửa 671; TBĐS: 3; DT: 3.562m2; loại đất: LUC. GKĐ: 3.671.190.000 đồng. Người có TS: Chi cục THADS Vĩnh Hưng.

TS14: QSDĐ và CTXD tại KP.Nhơn Cầu,Tân Khánh, TPTA, Long An của DNTN Ngọc Tùng. Tài sản 1: GKĐ: 2.965.554.900 đồng.Thửa: 1088; TBĐS: 4; DT: 4.279,3m2; loại đất: đất trồng cây hàng năm khác. Tài sản 2: GKĐ: 2.793.483.000 đồng. Thửa: 995; TBĐS: 4; DT: 4.031m2 ; loại đất: đất trồng cây hàng năm khác. Tài sản 3: QSDĐ: GKĐ: 7.279.818.000 đồng. Thửa 996; TBĐS: 4;DT: 6.968m2; loại đất: đất cơ sở SXKD. CTXD: GKĐ: 70.291.381 đồng. Nhà văn phòng: 61,80m2. Lưu ý: Bán riêng từng tài sản. Người có TS: Cục THADS tỉnh.

Ø TS1 đến TS3: Nhận đăng ký và xem TS: đến 16 giờ 00 ngày 11/06/2018; Tiền đặt trước (bằng CK): tương đương 15% GKĐ; Nhận tiền đặt trước: từ 11/06/2018 đến 17 giờ 00 ngày 13/06/2018. Ngày ĐG: 14/06/2018 tại: 154 Hùng Vương,  P2, TP.Tân An, Long An.

Ø TS4 đến TS8: Nhận đăng ký và xem TS: đến 16 giờ 00 ngày 18/06/2018; Tiền đặt trước (bằng CK): tương đương 15% GKĐ; Nhận tiền đặt trước: từ 18/06/2018 đến 17 giờ 00 ngày 20/06/2018. Ngày ĐG: 21/06/2018 tại: 154 Hùng Vương,  P2, TP.Tân An, Long An

Ø TS9: Nhận đăng ký và xem TS: đến 16 giờ 00 ngày 30/05/2018; Tiền đặt trước (bằng CK): tương đương 15% GKĐ; Nhận tiền đặt trước: từ 30/05/2018 đến 17 giờ 00 ngày 01/06/2018. Ngày ĐG: 05/06/2018 tại: 154 Hùng Vương,  P2, TP.Tân An, Long An.

Ø TS10: Nhận đăng ký và xem TS: đến 16 giờ 00 ngày 31/05/2018; Tiền đặt trước (bằng CK): tương đương 15% GKĐ; Nhận tiền đặt trước: từ 31/05/2018 đến 17 giờ 00 ngày 04/06/2018. Ngày ĐG: 06/06/2018 tại: Chi cục thi hành án dân sự huyện Cần Đước.

Ø TS11: Nhận đăng ký và xem TS: đến 16 giờ 00 ngày 13/06/2018; Tiền đặt trước (bằng CK): tương đương 15% GKĐ; Nhận tiền đặt trước: từ 13/06/2018 đến 17 giờ 00 ngày 15/06/2018. Ngày ĐG: 19/06/2018 tại: Chi cục thi hành án dân sự huyện Cần Đước.

Ø TS12 đến TS14: Nhận đăng ký và xem TS: đến 16 giờ 00 ngày 21/06/2018; Tiền đặt trước (bằng CK): tương đương 15% GKĐ; Nhận tiền đặt trước: từ 21/06/2018 đến 17 giờ 00 ngày 25/06/2018. Ngày ĐG: 26/06/2018 tại: 154 Hùng Vương,  P2, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Ø Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: 154 Hùng Vương,  P2, TP. Tân An, tỉnh Long An. ĐT: (0272) 3 570 568.

Ø Thông báo này thay cho thư mời.​

25/05/2018 11:00 SAĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Long An thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Long An quản lýCông ty TNHH Bán đấu giá tài sản Long An thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Long An quản lý
Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Long An thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Long An quản lý. Cụ thể như sau:

​1- QSDĐ thuộc Dự án KDC Thuận Đạo (đường số 4B); tọa lạc tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Gồm:

Tổng số lôThửa số

Diện tích

(m2)

Đơn giá

(đồng/m2 )

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng/lô)

01 lô (lô số 11)907087,74.800.0000420.960.00063.000.000

2- QSDĐ thuộc Dự án Khu tái định cư Long Cang; tọa lạc tại xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Gồm:

Tổng số lô

Diện tích

(m2)

Đơn giá

(đồng/m2 )

Giá khởi điểm

( đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng/lô)

124Từ 84 đến 240 (tùy từng lô)Từ 2.000.000 đến 3.924.000 (tùy từng lô)Từ 199.000.000 đến 523.200.000 (tùy từng lô)Từ 30.000.000 đến 80.000.000 (tùy từng lô)

*  Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính và bán đấu giá theo từng lô.

Thời hạn tham khảo hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 11 giờ, ngày 24/12/2015 (trừ  ngày nghỉ). Thời hạn nhận đăng ký đấu giá và tiền đặt trước: Từ 08 giờ đến 16 giờ, ngày 25/12/2015. Thời gian bán đấu giá: Lúc 08 giờ 30  ngày 29/12/2015. Liên hệ, đăng ký và bán đấu giá tại: số 47 đường Châu Văn Giác phường 2, tp Tân An, tỉnh Long An. ĐT: (072) 3667738 – 0907 148 393 – 0913 958 027.

27/11/2015 10:00 SAĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo gia hạn thời gian chào hàng cạnh tranh gói thầu số 8A: Vật tư y tế thông thườngBệnh viện Đa khoa Long An thông báo gia hạn thời gian chào hàng cạnh tranh gói thầu số 8A: Vật tư y tế thông thường
Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo gia hạn thời gian chào hàng cạnh tranh gói thầu số 8A: Vật tư y tế thông thường, như sau:

1. Tên bên mời thầu:  Bệnh viện Đa khoa Long An

2. Tên gói thầu:

 - Gói thầu số 8A: Vật tư y tế thông thường

3. Tên dự án: Mua vật tư y tế năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa Long An.

4. Nguồn vốn: Nguồn thu của đơn vị.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

7. Thời gian phát hành HSYC từ  08 giờ00, ngày 02 tháng  05 năm 2018 đến trước 14 giờ00, ngày 18 tháng 05 năm 2018.

8. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng TCKT – Bệnh viện Đa khoa Long An

Địa chỉ:  211, Nguyễn Thông, Phường 3, TP. Tân An, Long An

Điện thoại/fax/email: 0272.3826330 – 3827500  Fax: 3828800

9. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)

10. Bảo đảm dự thầu: Bằng hình thức bảo lãnh ngân hàng với số tiền bằng 1% -1,5% giá trị phần nhà thầu tham dự (xem chi tiết trong HSYC).

11. Thời điểm đóng thầu: 14giờ00, ngày 18 tháng  05 năm 2018

12. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 18 tháng 05 năm 2018./.​

11/05/2018 2:00 CHĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Doanh nghiệp đấu giá Thắng Lợi thông báo, niêm yết đấu giá công khai tài sảnDoanh nghiệp đấu giá Thắng Lợi thông báo, niêm yết đấu giá công khai tài sản
Doanh nghiệp đấu giá Thắng Lợi thông báo, niêm yết đấu giá công khai tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích 196m2, loại đất ở tại đô thị, thuộc thửa đất số 80, tờ bản đồ số 1M, tọa lạc tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An(khu đất phía sau Trạm bảo vệ thực vật).

Giá khởi điểm: 285.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi lăm triệu đồng).

Lưu ý: Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian bán hồ sơ và nhận đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 08/6/2018 đến 15 giờ ngày 21/6/2018 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp đấu giá Thắng Lợi.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 19/6/2018 đến ngày 21/6/2018 (trong giờ hành chính) liên hệ tại Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Châu Thành.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước         

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 57.000.000 đồng/hồ sơ, nộp vào tài khoản chủ DN ĐG Thắng Lợi số: 6600205578310 tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông chi nhánh tỉnh Long An từ ngày 20/6/2018 đến 16 giờ ngày 21/6/2018.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng được tham gia đấu giá: hộ gia đình, cá nhân  thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư  hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Là Đối tượng được tham gia đấu giá nêu trên, có đủ điều kiện về tài chính, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản, phải đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo thông báo, để mua hồ sơ, điền đầy đủ thông tin đăng ký tham gia đấu giá vào hồ sơ cùng các giấy tờ có liên quan nộp tại nơi nhận và nộp tiền đặt trước.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Cuộc đấu giá được tổ chức vào lúc 14 giờ, ngày 25/6/2018 tại Hội trường Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói; Phương thức trả giá lên.

Chi tiết xin liên hệ:

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Điện thoại số: 0272 3 877 247.

Tổ chức đấu giá tài sản:  DN đấu giá Thắng Lợi (Số 151, Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An), điện thoại số: 0909 260 696 - 01279 451 040 ./.

​ 

05/06/2018 11:00 SAĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Công ty CPĐG Minh Pháp tổ chức bán đấu giá QSDĐ: đất công và QSDĐ: các lô nền, các cụm tuyến dân cư vượt lũ (DCVL) trên địa bàn huyện Thủ ThừaCông ty CPĐG Minh Pháp tổ chức bán đấu giá QSDĐ: đất công và QSDĐ: các lô nền, các cụm tuyến dân cư vượt lũ (DCVL) trên địa bàn huyện Thủ Thừa
Công ty CPĐG Minh Pháp tổ chức bán đấu giá QSDĐ: đất công và QSDĐ: các lô nền, các cụm tuyến dân cư vượt lũ (DCVL) trên địa bàn huyện Thủ Thừa, như sau:

I.              QSDĐ: đất công trên địa bàn huyện Thủ Thừa

 1. Đất công tại xã Mỹ Phú: nền chợ cũ gồm các thửa đất số 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 và phần đất do các hộ dân lấn chiếm cùng thuộc tờ bản đồ số 03. Tổng diện tích: 428 m2. Loại đất: ONT. GKĐ: 1.712.000.000Đ.
 2. Đất công tại xã Mỹ An: Thuộc các thửa đất số 700, 703: tờ bản đồ số 03 (trường TH Mỹ An cũ). Tổng diện tích 4.598 m2. Loại đất ONT. GKĐ: 3.678.400.000 Đ.

  Trường mẫu giáo Mỹ An cũ:, diện tích 133m2, loại đất ONT, GKĐ: 261.985.472 Đ

  3.   Đất công tại xã Bình Thạnh: Trường mẫu giáo Bình Cang 1 : diện tích 255m2, loại đất ONT, GKĐ : 624.889.626 Đ

  4.   Đất công tại thị trấn Thủ Thừa: Kho Quang Sanh vị trí II: diện tích 1.715m2, loại đất OĐT. GKĐ: 1.111.320.000 Đ.

        KDC Giếng Nước: lô 14, lô 17, lô 18 : diện tích 90m2/lô, loại đất OĐT. GKĐ: 297.000.000 Đ/01 lô.

        Trụ sở làm việc (cũ) phòng TNMT :diện tích 59,5m2, loại đất OĐT, GKĐ : 1.717.212.819 Đ            

II.            QSDĐ: các lô nền, các cụm tuyến dân cư vượt lũ (DCVL) trên địa bàn huyện Thủ Thừa

 1. QSDĐ 15 lô nền thuộc Khu E, Khu G, Khi I, loại đất ONT tọa lạc tại cụm DCVL xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Diện tích: 100m2. GKĐ: từ 90.000.000 đồng/ lô đến 110.000.000 đồng/ lô.
 2. QSDĐ 26 lô nền thuộc Khu A1, Khu A2, Khu B1, Khu B2, Khu C, loại đất ONT tọa lạc tại tuyến DCVL xã Mỹ Thạnh huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Diện tích : 96 - 100 m2. GKĐ: từ 140.000.000 đồng/ lô đến 161.280.000 đồng/ lô.
 3. QSDĐ 01 lô nền thuộc Khu B, lô B8, loại đất ONT, diện tích 100 m2, tọa lạc tại tuyến DCVL xã Mỹ Lạc huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (cặp lộ Vàm Thủ - Trà Cú). GKĐ: từ 150.000.000 đồng/ lô.
 4. QSDĐ 17 lô nền thuộc Khu D, Khu H, loại đất ONT tọa lạc tại cụm DCVL xã Mỹ Lạc huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Diện tích: 100m2. GKĐ: từ 120.000.000 đồng/ lô đến 150.000.000 đồng/ lô.
 5. QSDĐ 19 lô nền thuộc Khu D, Khu E, Khu G, loại đất ONT tọa lạc tại cụm DCVL xã Long Thuận huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Diện tích: 80m2. GKĐ: từ 52.000.000 đồng/ lô đến 56.000.000 đồng/ lô.
 6. QSDĐ 121 lô nền thuộc Khu A1, Khu B1, Khu C1, Khu D1, Khu F1, Khu E1, loại đất ONT tọa lạc tại tuyến DCVL cầu Dây 1, Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Diện tích: 100 - 110m2. GKĐ: từ 50.000.000 đồng/ lô đến 66.000.000 đồng/ lô.
 7. QSDĐ 115 lô nền thuộc Khu A, Khu B, Khu C, Khu D, Khu E, loại đất ONT tọa lạc tại tuyến DC cầu Dây 2, Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Diện tích: 100 - 110m2. GKĐ: từ 40.000.000 đồng/ lô đến 52.800.000 đồng/ lô.
 8. QSDĐ 69 lô nền thuộc Khu A, Khu B, Khu C, Khu E, Khu F, loại đất ONT tọa lạc tại cụm DCVL xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Diện tích: 96 - 100m2. GKĐ: từ 60.000.000 đồng/ lô đến 80.640.000 đồng/ lô.
 9. QSDĐ 107 lô nền thuộc Khu A, Khu B, Khu C, Khu D, Khu E, Khu F, Khu H, Khu G, loại đất ONT tọa lạc tại cụm DCVL xã Long Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Diện tích: 96 - 110m2. GKĐ: từ 40.000.000 đồng/ lô đến 57.240.000 đồng/ lô.
 10. QSDĐ 97 lô nền thuộc Khu G, Khu H, Khu I, Khu J, Khu K, loại đất ONT tọa lạc tại tuyến DCVL N2 - đoạn 2, xã Long Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Diện tích: 100 - 110m2. GKĐ: từ 90.000.000 đồng/ lô đến 99.000.000 đồng/ lô.
 11. QSDĐ 95 lô nền thuộc Khu A, Khu B, Khu C, Khu D, Khu F, loại đất ONT tọa lạc tại tuyến DCVL N2 - đoạn 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Diện tích: 100 - 110m2. GKĐ: từ 90.000.000 đồng/ lô đến 108.000.000 đồng/ lô.
 12. QSDĐ 72 lô nền thuộc Khu A, Khu C, Khu D, Khu E, Khu F, loại đất ONT tọa lạc tại tuyến DCVL ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Diện tích: 85.5 - 120m2. GKĐ: từ 100.000.000 đồng/ lô đến 216.000.000 đồng/ lô.
 13. QSDĐ 09 lô nền thuộc Khu B, Khu C, Khu E, Khu F, loại đất ONT tọa lạc tại tuyến DCVL ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Diện tích: 96 - 100m2. GKĐ: từ 130.000.000 đồng/ lô đến 149.760.000 đồng/ lô.
 14. QSDĐ 24 lô nền thuộc Khu A, Khu B, Khu C, Khu E, loại đất ONT tọa lạc tại tuyến DCVL ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Diện tích: 100m2. GKĐ: từ 150.000.000 đồng/ lô.
 15. QSDĐ 83 lô nền thuộc Khu A, Khu B, Khu C, Khu D, Khu E, Khu F, Khu G, loại đất ONT tọa lạc tại cụm DCVL liên xã, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Diện tích: 76 - 100m2. GKĐ: từ 40.000.000 đồng/ lô đến 57.600.000 đồng/ lô.

  (chú ý: Những lô góc có giá bằng giá chuẩn nhân hệ số K=1,2 và có diện tích = diện tích quy cách lô trừ 4m2)
 • Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và lệ phí địa chính.
 • Thời gian xem tài sản: bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 14/11/2015 và kết thúc lúc 16 giờ 00 ngày 11/12/2015.
 • Thời gian đăng ký, nộp tiền đặt trước: tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thủ Thừa (trong giờ hành chính) vào ngày 09/12/2015 -  10/12/2015
 • Tổ chức bán đấu giá: ngày 16/12/2015.
 • Địa điểm tổ chức bán đấu giá: HT Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thủ Thừa.

  Khách hàng muốn biết thêm chi tiết về diện tích, quy hoạch,… xin vui lòng liên hệ: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thủ Thừa, Long An. ĐT: 0723.864224 hoặc Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Minh Pháp: 50 Hùng Vương, P.2, Tp. Tân An, Long An.

Địa chỉ liên hệ:

CN Long An: 50 Hùng Vương, P.2, Tp.Tân An, Long An. ĐT: 072.3 828.374 – 3 513.786 Fax: 072. 3 839.593

Trụ sở chính: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38453169 – 38453249 Fax: 08.38453363.

 ​

16/11/2015 5:00 CHĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu trang bị mới 01 xe ô tô 07 chỗ và 01 xe ô tô tảiTrường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu trang bị mới 01 xe ô tô 07 chỗ và 01 xe ô tô tải
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: Trang bị mới 01 xe ô tô 07 chỗ và 01 xe ô tô tải cho Trường Trung cấp Kinh tế -Kỹ thuật Long An phục vụ công tác đào tạo lái xe hạng B và hạng C.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh 
Nguồn vốn: Sử dụng quỹ phát triển sự nghiệp của Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Long An
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An  mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia gói thầu: Trang bị mới 01 xe ô tô 07 chỗ và 01 xe ô tô tải cho Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An phục vụ công tác đào tạo lái xe hạng B và hạng C.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An (Bộ phận đấu thầu). 
- Địa chỉ: số 277,  QL1A, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An
- Điện thoaị số:  0272 3891 968 (Thầy Đởm)    Fax: 0272 3891 968
Nhà thầu được mua một bộ hồ sơ yêu cầu (Hồ sơ chào hàng cạnh tranh) hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng chẳn) tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An.  
Thời gian bán Hồ sơ chào hàng cạnh tranh  từ 08 giờ 00, ngày 20 tháng 11 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2017  (trong giờ hành chính)
Hồ sơ đề xuất phải được gửi kèm theo một bảo lãnh dự thầu trị giá: 15.000.000 đ (Mười lăm triệu đồng chẳn) bằng Tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng và phải được chuyển đến Bên mời thầu chậm nhất là 09 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2017  (thời điểm đóng thầu).
Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An.
Để buổi mở thầu đạt kết quả tốt, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An xin mời Quý đơn vị đến tham gia buổi mở thầu vào ngày, giờ và địa điểm như trên./.

17/11/2017 4:00 CHĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Long An thông báo bán đấu giá QSDĐCông ty TNHH Bán đấu giá tài sản Long An thông báo bán đấu giá QSDĐ
Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Long An thông báo bán đấu giá QSDĐ, như sau:

QSDĐ: Thửa đất số 522, tờ BĐ số 25, loại đất: ONT, có DT: 685,1m2. Chủ sở hữu thửa đất là bà Đinh Thị Thúy Diễm và tọa lạc: Ấp Bình An, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Giá khởi điểm: 298.566.000đ. (Người có tài sản đấu giá: Chấp hành viên - Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An).

* Tiền đặt trước: ≈ 15% giá khởi điểm.

* Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

* Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ khi thông báo đến ngày 18/6/2018 (xem trong giờ hành chính).

* Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ khi thông báo đến chậm nhất lúc 15 giờ 30 phút, ngày 20/6/2018.

* Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 18/6/2018 đến chậm nhất lúc 16 giờ 00 phút, ngày 20/6/2018 (nhận qua tổ chức tín dụng, ngân hàng).

* Thời gian tổ chức đấu giá: Ngày 22/6/2018.

 Liên hệ để biết thêm chi tiết, nộp hồ sơ, đăng ký và đấu giá tại Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Long An, địa chỉ: số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. ĐT: 0907148393.​

05/06/2018 11:00 SAĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Trung Tâm y tế dự phòng Tỉnh Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu hoá chất xét nghiệmTrung Tâm y tế dự phòng Tỉnh Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu hoá chất xét nghiệm
Trung Tâm y tế dự phòng Tỉnh Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu hoá chất xét nghiệm, như sau:

​- Bên mời thầu: Trung Tâm y tế dự phòng Tỉnh Long An

- Tên gói thầu:  Hoá chất xét nghiệm

- Tên dự án : Cung ứng hoá chất xét nghiệm cho Trung tâm Y tế Dự phòng  tỉnh Long An năm 2015.

- Nguồn vốn: Nguồn thu lệ phí và  ngân sách năm 2015 , theo  Quyết định số 3501/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh Long An;

- Hình thức đấu thầu : Đâú thầu rộng rãi trong nước

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu  từ 7g30  ngày 02 tháng 11 năm 2015 đến  trước 11g ngày 20 tháng 11 năm 2015 (Trong giờ hành chính)

- Địa chỉ bán HSMT : Trung Tâm y tế dự phòng Tỉnh Long An số 102, Quốc lộ 62 Phường II ,Thành phố Tân An- Tỉnh Long An ( Phòng  kế toán ĐT: 072-3826053 Fax 072-3829663)

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng  ( Hai triệu đồng chẳn).

- Địa chỉ nhận HSMT: Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh Long An số 102, Quốc lộ 62 Phường II Thành phố Tân An- Tỉnh Long An ( Phòng tổ chức hành chính ĐT: 072-3835859 )

- Thời điểm đóng thầu: Trước 11g ngày 20 tháng 11 năm 2015  

- Bảo đảm dự thầu: 5.021.000đồng ( Năm triệu  không trăm hai mươi mốt ngàn đồng chẳn), hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ30 (giờ Việt Nam) ngày 16 tháng 11 năm 2015 tại   phòng họp lầu 1 Trung Tâm y tế dự phòng Tỉnh Long An

- Trung tâm  Y tế Dự phòng Long An, kính mời đại diện các nhà thầu  nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu  vào thời gian và địa điểm nêu trên./.​

21/10/2015 10:00 SAĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo chỉ định thầu cho gói thầu “Đào tạo - Tư vấn triển khai áp dụng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 tại Bệnh viện Đa khoa Long An”Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo chỉ định thầu cho gói thầu “Đào tạo - Tư vấn triển khai áp dụng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 tại Bệnh viện Đa khoa Long An”
Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo chỉ định thầu cho gói thầu “Đào tạo - Tư vấn triển khai áp dụng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 tại Bệnh viện Đa khoa Long An”, như sau:

 • Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Long An
 • Tên gói thầu: "Đào tạo - Tư vấn triển khai áp dụng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 tại Bệnh viện Đa khoa Long An"
 • Nguồn vốn: Nguồn thu phí, lệ phí để lại của đơn vị
 • Hình thức: Chỉ định thầu rút gọn
 • Phương thức: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 • Đơn vị chỉ định thầu: Công ty Tư vấn Giải Pháp Quản lý Toàn diện (TMSC).
04/01/2016 3:00 CHĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua sắm Đường, Sữa năm 2016’’Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua sắm Đường, Sữa năm 2016’’
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua sắm Đường, Sữa năm 2016’’, như sau:

- Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Tâm thần Long An

 - Tên gói thầu: "Mua sắm Đường, Sữa năm 2016''

 - Nguồn vốn: Dự toán ngân sách nhà nước giao và chi sự nghiệp năm 2016

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

 - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, mộti túi hồ sơ

 - Thời gian phát HSYC: từ 08 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 12 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 - Địa điểm phát HSYC: Phòng TCHC – Bệnh viện Tâm thần Long An

 - Địa chỉ: Số 176 Nguyễn Thái Bình, Phường 3 TPTA – Tỉnh Long An

 - Địa chỉ nhận HSDT: Phòng TCHC – Bệnh viện Tâm thần Long An

 - Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 09/12/2016

 - Bảo đảm dự thầu: Thông qua bảo lãnh ngân hàng với số tiền: 4.000.000đ ( Bốn triệu đồng.)

 - HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 12 năm 2016, tại Phòng họp Bệnh viện Tâm thần Long An.

Bệnh viện Tâm thần Long An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

​ 

29/11/2016 8:00 SAĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An thông báo bán đấu giá Xe ô tô loại 04 chỗ ngồi, sản xuất năm: 1994, nước sản xuất: Nhật Bản, nhãn hiệu Toyota CorolaTrung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An thông báo bán đấu giá Xe ô tô loại 04 chỗ ngồi, sản xuất năm: 1994, nước sản xuất: Nhật Bản, nhãn hiệu Toyota Corola
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An thông báo bán đấu giá Xe ô tô loại 04 chỗ ngồi, sản xuất năm: 1994, nước sản xuất: Nhật Bản, nhãn hiệu Toyota Corola, như sau:

1. Tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm

- Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô loại 04 chỗ ngồi, sản xuất năm: 1994, nước sản xuất: Nhật Bản, nhãn hiệu Toyota Corola, số loại: AE101, biển số 62P-0105, số máy: 4A-716136, số khung: AE101-3101236.

- Giá khởi điểm: 178.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tám triệu đồng).

2. Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản và xem tài sản

- Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng kí tham gia: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 21/12/2016 (trong giờ làm việc), tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 20/12 và 21/12/2016 (trong giờ làm việc), liên hệ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Long An (Số 112, Trương Định, Phường 1, TpTân An,  tỉnh Long An).

3. Phí tham gia và tiền đặt trước

- Phí tham gia: 200.000 đồng/hồ sơ. Nộp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An.

- Tiền đặt trước: 26.000.000 đồng/hồ sơ. Nộp vào tài khoản của Trung tâm số 6600201003511 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An.

 4. Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản

Cuộc bán đấu giá được tổ chức vào lúc 14 giờ, ngày 23/12/2016 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An; Địa chỉ: số 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An; Điện thoại số: (072) 3825 825; 3551 535./.​

16/12/2016 3:00 CHĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu mua Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X - Quang (CR)Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu mua Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X - Quang (CR)
Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu mua Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X - Quang (CR), như sau:

1. Tên gói thầu: Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X - Quang (CR)

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 2.280.000.000 đồng

( Hai tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng)

- Nội dung chính của gói thầu: Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X - Quang (CR) cho Bệnh viện Đa khoa Long An

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

2. Tên dự án : Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X - Quang (CR) cho Bệnh viện Đa khoa Long An

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ  08 giờ 00, ngày 14 tháng 07 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 25 tháng 07 năm 2017

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng TCKT – Bệnh viện Đa khoa Long An

Địa chỉ:  211, Nguyễn Thông, Phường 3, TP. Tân An, Long An

Điện thoại/fax/email: 072.3826330 – 3827500  Fax: 3828800

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng ( một triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: thông qua bảo lãnh ngân hàng với số tiền 30.000.000 đồng

( Ba mươi triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 25 tháng 07 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 25 tháng 07 năm 2017./.​

11/07/2017 11:00 SAĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm Văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏngBệnh viện Đa khoa Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm Văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng
Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm Văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng, như sau:

​Chào hàng cạnh tranh

- Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Long An

- Tên gói thầu: "Mua sắm Văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng - Bệnh viện Đa khoa Long An"

- Nguồn vốn: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

- Hình thức đấu thầu: chào hang cạnh tranh trong nước

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 25  tháng  05  năm 2015 đến trước 14 giờ, ngày 01   tháng  06   năm 2015

- Địa điểm bán HSMT: Phòng TCKT – Bệnh viện Đa khoa Long An

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng ( một triệu đồng)

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng HCQT – Bệnh viện Đa khoa Long An

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày  01   /  06   / 2015

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng ( hai mươi triệu đồng)

 - HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày  01   tháng  06   năm 2015, tại Phòng Khách Bệnh viện Đa khoa Long An.

- Bệnh viện Đa khoa Long An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

20/05/2015 3:00 CHĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
  Sở Y tế tỉnh Long An thông báo xét tuyển đào tạo chuyên ngành Y, Dược cho vùng Tây Nam Bộ năm 2015     Sở Y tế tỉnh Long An thông báo xét tuyển đào tạo chuyên ngành Y, Dược cho vùng Tây Nam Bộ năm 2015  
Căn cứ thông báo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ về việc tiếp tục xét đào tạo chuyên ngành Y, Dược cho tỉnh Long An năm 2015, Sở Y tế tỉnh Long An thông báo đến các thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng như sau:

Căn cứ thông báo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ về việc tiếp tục xét đào tạo chuyên ngành Y, Dược cho tỉnh Long An năm 2015, Sở Y tế tỉnh Long An thông báo đến các thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng như sau:

SttNgành họcĐHYD TPHCMĐHYD Cần ThơĐH Y Phạm Ngọc ThạchKhoa Y ĐH Quốc giaĐH Trà VinhCộng
1.Bác sĩ đa khoa2271113
2.Dược sĩ ĐH1   34
3.Bác sĩ Y học cổ truyền11   2
4.Bác sĩ Y học dự phòng 1   1
5.Cử nhân Y tế công cộng3    3
 CỘNG7471423

 

ĐỐI TƯỢNG: Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên tại tỉnh Long An, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của cơ sở đào tạo, có nguyện vọng và cam kết sau khi tốt nghiệp đại học về làm việc tại địa phương.

TIÊU CHUẨN: Điểm xét tuyển được tính tổng điểm của ba môn thi: Toán, Hóa, Sinh (tổ hợp môn xét tuyển) của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, cụ thể:

 • Đối  với Trường ĐHYD TPHCM. Xét tuyển cho 04 ngành (tính cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng):
NgànhĐiểm xét tuyển
Bác sĩ đa khoa26 điểm trở lên
Dược sĩ Đại học24 điểm trở lên
Bác sĩ Y học cổ truyền22,75 điểm trở lên
Cử nhân Y tế công cộng20,75 điểm trở lên

 

 • Đối với Khoa Y Trường Đại học Quốc gia TPHCM (tính cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng):
NgànhĐiểm xét tuyển
Bác sĩ đa khoa24 điểm trở lên

 

 • Đối với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (chỉ tính điểm ưu tiên đối tượng, không tính điểm ưu tiên khu vực):
NgànhĐiểm xét tuyển
Bác sĩ đa khoa22 điểm trở lên

 

 • Đối với Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Xét tuyển cho 03 ngành (tính cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng)
NgànhĐiểm xét tuyển
Bác sĩ đa khoa22,75 điểm đối với thí sinh không trúng tuyển NV1 của trường và 24 điểm đối với các thí sinh không trúng tuyển NV1 ngoài trường
Bác sĩ Y học cổ truyền21,75 điểm trở lên
Bác sĩ Y học dự phòng21,25 điểm trở lên

 

 • Đối với Trường ĐH Trà Vinh. Xét tuyển cho 4 ngành (tính cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng)
NgànhĐiểm xét tuyển
Bác sĩ đa khoa21,25 điểm trở lên
Dược đại học20 điểm trở lên
Bác sĩ răng hàm mặt21 điểm trở lên
Cử nhân Y tế công cộng17,50 điểm trở lên

 

HỒ SƠ GỒM:

 • Giấy đề nghị đăng ký dự xét tuyển được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng (có mẫu tại Sở Y tế).
 • Giấy chứng nhận kết quả dự thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 (bản sao có công chứng).
 • Giấy chứng nhận Tốt nghiệp TPTH tạm thời (bản sao có công chứng)
 • Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên: huyện biên giới và các đối tượng thuộc diện chính sách (con thương binh, liệt sĩ, con hộ nghèo, hộ cận nghèo) (bản sao có công chứng).
 • Hộ khẩu thường trú (bản sao có công chứng).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/9/2015 tại Bộ phận một cửa Sở Y tế tỉnh Long An, số 70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An (trong giờ hành chính).​​

16/09/2015 8:00 CHĐã ban hànhThông tin tuyển dung
Trung Tâm y tế huyện Thủ Thừa thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệpTrung Tâm y tế huyện Thủ Thừa thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Trung Tâm y tế huyện Thủ Thừa thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, như sau:

- Tên Bên mời thầu: Trung Tâm y tế huyện Thủ Thừa.

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp.

- Tên dự án: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp

- Nguồn vốn: Dự toán được giao năm 2016.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ, ngày 05 tháng  12  năm 2016 đến trước 14 giờ, ngày  12 tháng  12  năm 2016 (trong giờ làm việc hành chánh).

- Địa chỉ phát hành: Đường Võ Tánh, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

- Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 12 tháng 12 năm 2016 tại Phòng TC – HC Trung tâm y tế huyện Thủ Thừa.

- Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng cạnh tranh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa, số ĐT: 0723 864 233 số máy lẻ: 152./.​

30/11/2016 9:00 SAĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Trung tâm y tế Huyện Cần Giuộc thông báo mời chào hàng gói thầu Mua sắm trang phục y tế năm 2017Trung tâm y tế Huyện Cần Giuộc thông báo mời chào hàng gói thầu Mua sắm trang phục y tế năm 2017
Trung tâm y tế Huyện Cần Giuộc thông báo mời chào hàng gói thầu Mua sắm trang phục y tế năm 2017, như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm trang phục y tế năm 2017.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 315.491.300 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: May trang phục y tế năm 2017 cho CB-CNV Trung tâm y tế Huyện Cần Giuộc.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Dự toán ngân sách nhà nước giao và nguồn thu sự nghiệp năm 2017.

3. Nguồn vốn: Dự toán ngân sách nhà nước giao và nguồn thu sự nghiệp năm 2017.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ, ngày 8. tháng 9 năm 2017 đến trước 10 giờ, ngày 15 tháng 9 năm 2017.

7. Địa điểm phát hành HSYC:

Tên đơn vị phát hành: Trung tâm y tế Huyện Cần Giuộc.

Địa chỉ: Số 28 Nghĩa sĩ Cần Giuộc, TT. Cần Giuộc, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Điện thoại : 072.3875184

8. Giá bán 01 bộ HSYC:  Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: 3.500.000 đồng. Hình thức bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 15 tháng 9 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 10giờ 30, ngày 15 tháng 9 năm 2017.​

30/08/2017 9:00 SAĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu In ấn tài liệu truyền thông phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Long An năm 2017Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu In ấn tài liệu truyền thông phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Long An năm 2017
Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu In ấn tài liệu truyền thông phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Long An năm 2017, như sau:

​1. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: In ấn tài liệu truyền thông phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Long An năm 2017

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

Giá gói thầu: 183.000.000 VNĐ.

Nội dung chính của gói thầu: In ấn tài liệu truyền thông  .

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Tên dự án:

3. Nguồn vốn: dự toán giao nguồng kinh phí phòng chông dịch cúm A, sốt xuất huyết và virút Zika.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng canh tranh trong nước trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08   giờ 00   phút, ngày 12   tháng  9  năm 2017 đến trước  08  giờ   00  phút, ngày  23   tháng  09   năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Long An, số 29 Huỳnh Văn Tạo, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 02723.551584. Fax: 02723.823.784. Email: gdsklongan@gmail.com.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:

9. Bảo đảm dự thầu: 3.600.000 VNĐ.

10. Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt hoặc thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

11. Thời điểm đóng thầu   09    giờ  00  phút, ngày 23    tháng  9  năm 2017.

12. Thời điểm mở thầu    10 giờ     phút, ngày  23   tháng 9   năm 2017.

12/09/2017 2:00 CHĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Sở Giao thông Vận tải Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu trang bị 02 máy chủ HP DL380 Gen 9 hoặc tương đươngSở Giao thông Vận tải Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu trang bị 02 máy chủ HP DL380 Gen 9 hoặc tương đương
Sở Giao thông Vận tải Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu trang bị 02 máy chủ HP DL380 Gen 9 hoặc tương đương, như sau:

​1. Tên gói thầu: Trang bị 02 máy chủ HP DL380 Gen 9 hoặc tương đương

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

- Giá gói thầu: 230.000.000 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Hard Drive: 4xHP 300GB 6 G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD; Processor(s): HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor; Cache Memory: 2xHP 8GB 2Rx8 PC4-2133P-R Kit;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Trang bị thiết bị triển khai thực hiện dịch vụ công cấp độ 3 về cấp đổi giấy phép lái xe của Sở GTVT Long An

3. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí năm 2015 sang năm 2016 tiếp tục sử dụng

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08  giờ 00, ngày 06  tháng 7 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2016

7. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Giao thông Vận tải Long An.

+ Địa chỉ: Số 66 Hùng Vương, Phường 2, tp. Tân An, tỉnh Long An.

+ Điện thoại: (072) 3 826 106, fax: (072) 3 824 725

+ Email: sgtvt@longan.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSYC:  Phát hành miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2016

10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2016  

07/07/2016 2:00 CHĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Tài liệu họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 8/2017Tài liệu họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 8/2017
Tài liệu họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 8/2017, như sau:
05/09/2017 5:00 CHĐã ban hànhTài liệu họp - hội nghị
Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Đức Huệ, Tân Thạnh và Thủ Thừa năm 2018Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Đức Huệ, Tân Thạnh và Thủ Thừa năm 2018
Thực hiện Luật khoáng sản ngày 17/11/2010; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

​Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu khai thác và chế biến khoáng sản tại địa phương; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Đức Huệ, Tân Thạnh và Thủ Thừa năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đổi mới cơ chế trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, đảm bảo thực thi đúng quy định của pháp luật về khoáng sản.

- Triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư; khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả khoáng sản; hạn chế thất thoát tài nguyên, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

- Đảm bảo thực hiện việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của UBND tỉnh.

- Đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Các khu vực khoáng sản xác định, lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với quy hoạch tài nguyên khoáng sản đã được phê duyệt và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội tại mỗi địa phương.

- Việc thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải tuân thủ đúng theo các quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP.

- Việc đấu giá phải đảm bảo tính minh bạch, công khai, liên tục, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Số lượng khu vực đấu giá:

Gồm 23 khu vực điểm mỏ được quy hoạch là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp, sét gạch ngói) với tổng diện tích 329,5 ha, có tọa độ các điểm khép góc các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản kèm theo phụ lục của Kế hoạch này.

2. Phương pháp tiến hành:

- Việc tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điều hành. Cơ quan thường trực chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước và sau phiên đấu giá là Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trong trường hợp mỏ có cấu trúc địa chất phức tạp hoặc trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thì thành lập Hội đồng đấu giá để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thành phần Hội đồng đấu giá theo quy định tại khoản 2, Điều 12 của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ.

3. Thời gian thực hiện:

Trong năm 2018, nếu chưa thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản hết các khu vực mỏ đã được phê duyệt trong kế hoạch này thì các mỏ còn lại sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các năm tiếp theo.

4. Kinh phí thực hiện:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính.

III. NHIỆM VỤ

- Thông báo công khai danh mục các khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá; thông tin cơ bản về điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản; các thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Xây dựng phương án, xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho các khu vực mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá.

- Lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Thông báo công khai danh mục các khu vực điểm mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá; thông tin cơ bản về điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản; các thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án, xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho các khu vực mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá.

- Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực lập hồ sơ mời đấu giá; tiếp nhận và gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp (Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Long An) đề nghị tổ chức phiên đấu giá; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước và sau phiên đấu giá.

- Trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại mục 2, điểm 2, Điều 12 của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính.

2. Sở Tư pháp (Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An)

- Thực hiện điều hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ đề nghị tổ chức phiên đấu giá.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2, Điều 12 của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ.

3. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập, thẩm định phương án giá và trình UBND tỉnh phê duyệt dự trù kinh phí thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản, bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Các sở ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện: Đức Huệ, Thủ Thừa, Tân Thạnh:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đối với các khu vực lập hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản và tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các khu vực được duyệt theo kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các sở, ngành và UBND các huyện kịp thời có phản ánh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Tọa độ các khu vực đưa và kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Đức Huê, Tân Thạnh và Thủ Thừa:48_PHULUC_DAUGIAOQUYENKHAITHACKHOANGSAN.doc

TV 

09/03/2018 4:00 SAĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Trung tâm  Y tế dự phòng Tỉnh Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm vật tư Y tếTrung tâm  Y tế dự phòng Tỉnh Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm vật tư Y tế
Trung tâm  Y tế dự phòng Tỉnh Long An thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm vật tư Y tế, như sau:

​1. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư Y tế Trung tâm y tế Dự phòng Long An

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa      

- Giá gói thầu: 147.144.800 ( Một trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm bốn mươi bốn ngàn tám trăm đồng)

- Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư Y tế Trung tâm y tế Dự phòng Long An

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm vật tư y tế Trung tâm Y tế Dự  phòng Long An

3. Nguồn vốn:  Ngân sách nhà nước cấp năm 2016 và nguồn thu lệ phí của đơn vị (Theo QĐ số 118/QĐ-SYT ngày 25/01/2016 của Sơ Y tế về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016)

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước hay quốc tế. Chào hàng cạnh tranh rút gọn

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 7 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 9 năm2016 đến trước 14 giờ 30, ngày 15 tháng 9 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Số 102 QL 62, phường II, Thành phố tân an –Long An

8. Giá bán 01 bộ HSYC:  Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: Không

10. Thời điểm đóng thầu:14 giờ30 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2016

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ30, ngày15 tháng 9 năm 2016

29/08/2016 3:00 CHĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Bổ sung khu vực điểm mỏ tại Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Đức Huệ, Tân Thạnh và Thủ Thừa năm 2018Bổ sung khu vực điểm mỏ tại Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Đức Huệ, Tân Thạnh và Thủ Thừa năm 2018
Ngày 28/02/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 655/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung một khu vực điểm mỏ vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Đức Huệ năm 2018, cụ thể:

Khu quy hoạch khoáng sản theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh, có diện tích 15 ha thuộc tờ bản đồ số 03, đất tại ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ.

Tên điểm góc

Hệ VN – 2000

Kinh tuyến trục 105o45' múi chiếu 3o

Tên điểm góc

Hệ VN – 2000

Kinh tuyến trục 105o45' múi chiếu 3o

X (m)Y (m)X (m)Y (m)
11210728554216171211153554201
21210872554394181211141554152
31210883554385191211027554086
41210888554391201210985554014
51210900554382211210992553900
61210914554400221210968553841
71210942554375231210560554010
81211073554339241210575554050
91211048554307251210609554035
101211053554295261210624554072
111211052554268271210668554116
121211082554267281210669554149
131211090554256291210717554200
141211102554250301210733554188
151211116554231311210741554198
161211137554221   

Theo đó, điều chỉnh nội dung số lượng khu vực đấu giá tại mục 1 phần II của Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 07/02/2018​ của UBND tỉnh: Từ: "Gồm 23 khu vực điểm mỏ được quy hoạch là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp, sét gạch ngói) với tổng diện tích 329,5 ha có tọa độ các điểm khép góc các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản kèm theo Phụ lục 01 của Kế hoạch này" thành: "Gồm 24 khu vực điểm mỏ được quy hoạch là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp, sét gạch ngói) với tổng diện tích 344,5 ha có tọa độ các điểm khép góc các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản kèm theo Phụ lục 01 của Kế hoạch này".

Quyết định này là bộ phận không tách rời Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh trái với quyết định này thì thực hiện theo quyết định này.

TV 

09/03/2018 5:00 SAĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua thuốc sát trùng thuộc Kế hoạch tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2018Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua thuốc sát trùng thuộc Kế hoạch tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2018
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua thuốc sát trùng thuộc Kế hoạch tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2018, như sau:

​1. Tên gói thầu: Mua thuốc sát trùng thuộc Kế hoạch tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2018.
- Nội dung chính của gói thầu: Mua 42.450 chai thuốc sát trùng, thành phần chính là IODINE 10% để phục vụ công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Long An.

- Hóa chất tiêu độc khử trùng: gốc Iodine 10%

- Thành phần hoạt chất: Povidone iodine trong 100 ml chứa:

 + P.V.P. lodine: 10000 mg

+ Dung môi vừa đủ: 100 ml

- Dạng bào chế: Dung dịch

    - Quy cách đóng chai: 100 ml/chai

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh năm 2018 (từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018)

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 phút  ngày 30 tháng 5 năm 2018 đến trước 9 giờ 00 phút  ngày 06 tháng 6 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Long An. Địa chỉ: Số 8T, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, Phường 5, Thành Phố Tân An, tỉnh Long An.

7. Giá bán 01 bộ HSYC:  1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

8. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày  06 tháng 6 năm 2018

10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày   06  tháng 6 năm 2018

29/05/2018 3:00 CHĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Thanh tra Giao thông vận tải thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Trang bị mới 01 xe ô tô chuyên dùng loại bán tải cho Thanh tra Giao thông vận tải phục vụ công tácThanh tra Giao thông vận tải thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Trang bị mới 01 xe ô tô chuyên dùng loại bán tải cho Thanh tra Giao thông vận tải phục vụ công tác
Thanh tra Giao thông vận tải thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Trang bị mới 01 xe ô tô chuyên dùng loại bán tải cho Thanh tra Giao thông vận tải phục vụ công tác, như sau:

1. Tên gói thầu: Trang bị mới 01 xe ô tô chuyên dùng loại bán tải cho Thanh tra Giao thông vận tải phục vụ công tác.

- Loại gói thầu:

Xây lắp  Mua sắm hàng hóa  Phi tư vấn  Hỗn hợp 

- Giá gói thầu: 690.000.000 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Trang bị mới 01 xe ô tô chuyên dùng loại bán tải.

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: : Trang bị mới 01  xe ô tô chuyên dùng loại bán tải cho Thanh tra Giao thông vận tải phục vụ công tác

3. Nguồn vốn: Nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2016 đến trước 08 giờ 00 phút,  ngày 26 tháng 12 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Số 01B, QL1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 072.3.825197;  Fax: 072.3.522375; email: ttrgt@longan.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: Không

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 05 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2016.​

13/12/2016 3:00 CHĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Tổng giá các gói thầu là 284.495.000 đồng (Hai trăm tám mươi bốn triệu bốn trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn) (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí vận chuyển), trong đó:

+ Gói thầu số 1: Mua sắm máy photocopy, máy vi tính, máy fax, 102.995.000 đồng (Một trăm lẻ hai triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

+ Gói thầu số 2: Mua sắm bàn phòng tiếp dân, một cửa, bàn và ghế hội trường, 181.500.000 (Một trăm tám mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng).

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí bầu cử phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (phù hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014).

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.​

QĐ phe duyet KHDT mua sam thiet bị VP-phu vu bau cu.rar

20/12/2016 11:00 SAĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
Trung Tâm y tế huyện Tân Hưng có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu Gói thầu: Mua sinh phẩm y tế năm 2018Trung Tâm y tế huyện Tân Hưng có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu Gói thầu: Mua sinh phẩm y tế năm 2018
Trung Tâm y tế huyện Tân Hưng có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu Gói thầu: Mua sinh phẩm y tế năm 2018, như sau:

Theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước; phương thức đấu thầu một giai đoạn 01 túi hồ sơ.

Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí.

Trung tâm y tế huyện Tân Hưng kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có đủ điều kiện tham gia đấu thầu.

Đảm bảo dự thầu: 7.000.000đ (Bảy triệu đồng). Bằng thư bảo lãnh, đồng tiền bảo đảm dự thầu là Việt Nam Đồng. Bảo đảm dự thầu cho toàn bộ gói thầu.

Giá bán hồ sơ yêu cầu: 1.000.000 đồng/ hồ sơ (Một triệu đồng/ hồ sơ).

Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: Từ 09 giờ, ngày 22 tháng 01 năm 2018 đến trước 09 giờ, ngày 01  tháng  02  năm 2018 (trong giờ làm việc hành chánh).

Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ dự thầu:

Tại phòng Tổ chức hành chính lầu 1, Khu hành chánh đa khoa, Trung Tâm y tế huyện Tân Hưng. Địa chỉ: Đường 3/2 khu phố Gò Thuyền, thị Trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Điện thoại: 0272.3862393                       Fax: 0272.3861436

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 01 tháng 02 năm 2018

Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 01 tháng 02  năm 2018 tại Phòng họp giao ban, khu hành chánh đa khoa, Trung tâm y tế huyện Tân Hưng.

Nhà thầu tham dự gói thầu có 01 túi hồ sơ.

Nhà thầu tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Tổ chức hành chính lầu 1, Khu hành chánh đa khoa, Trung Tâm y tế huyện Tân Hưng. ĐT: 0272.3862393-0918404025 gặp (anh Tuyển ).

Trung tâm y tế huyện Tân Hưng kính mời đại diện của các nhà thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.            ​

16/01/2018 3:00 CHĐã ban hànhThông tin đấu giá và đấu thầu
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552 489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.