Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sự kiện Nổi bật

Thông tin du học

Website

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ vay vốn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025
Địa điểm:Long An
Từ ngày:Thứ 6, Ngày 08/11/2019
Đến ngày:Chủ Nhật, Ngày 08/12/2019
Nội dung:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Ngày 01/11/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Tờ trình số 1702/TTr-SLĐTBXH gửi UBND tỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ vay vốn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025. Để thực hiện theo quy trình lấy ý kiến Nghị quyết quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh hỗ trợ đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.​ Hồ sơ gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết; Dự thảo tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh; Dự thảo tờ trình Sở LĐTB&XH trình UBND tỉnh.
 

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​