Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sự kiện Nổi bật

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết về việc mở rộng đối tượng cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đối với các hộ gia đình định cư hợp pháp thuộc khu vực đô thị (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh
Địa điểm:Long An
Từ ngày:Thứ 5, Ngày 11/07/2019
Đến ngày:Thứ 6, Ngày 26/07/2019
Nội dung:Sở xây dựng đã soạn thảo xong hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết về việc mở rộng đối tượng cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đối với các hộ gia đình định cư hợp pháp thuộc khu vực đô thị (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đính kèm các hồ sơ). Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. Các sở ngành tỉnh góp ý kiến bằng văn bản về nội dung của hồ sơ. UBND huyện, thị xã, thành phố Tân An chỉ đạo UBND các xã phường thị trấn lấy ý kiến của nhân dân theo mẫu góp ý kiến (đính kèm) và tổng hợp kết quả chung của huyện, thị xã, thành phố Tân An theo mẫu góp ý kiến (đính kèm). Đề nghị các đơn vị gửi văn bản ý kiến về Sở Xây dựng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25/7/2019 để Sở Xây dựng trình UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét thông qua.​​
 
Sự kiện nổi bật khác
Địa điểm:Đà Lạt
Từ ngày:20/12/2019 
Đến ngày:25/12/2019 
 
Địa điểm:Vĩnh Long
Từ ngày:13/12/2019 
Đến ngày:20/12/2019 
 
Địa điểm:Cà Mau
Từ ngày:10/12/2019 
Đến ngày:16/12/2019 
 
Địa điểm:Hội trường Tỉnh ủy
Từ ngày:05/12/2019 
Đến ngày:07/12/2019 
 
Địa điểm:Bình Dương
Từ ngày:24/11/2019 
Đến ngày:26/11/2019 
 
Địa điểm:Bến Tre
Từ ngày:16/11/2019 
Đến ngày:21/11/2019 
 
 
 
 
 

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​