Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sự kiện Nổi bật

Thông tin du học

Website

Lấy ý kiến dự thảo ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
Địa điểm:Long An
Từ ngày:Thứ 4, Ngày 17/04/2019
Đến ngày:Thứ 4, Ngày 24/04/2019
Nội dung:Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An. Để dự thảo được phù hợp với thực tế, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, góp ý kiến. Các ý kiến góp ý gửi bằng văn bản về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (đồng thời gửi vào hộp thư điện tử: minhtan@longan.gov.vn), trước ngày 24/4/2019. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sẽ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành theo quy định./.
 

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​