Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sự kiện Nổi bật

Thông tin du học

Website

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Long An
Địa điểm:Long An
Từ ngày:Thứ 6, Ngày 05/04/2019
Đến ngày:Thứ 2, Ngày 06/05/2019
Nội dung:Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/ 8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Sở Nội vụ dự thảo và gửi kèm theo văn bản dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Long An. Đề nghị các cơ quan liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đóng góp ý kiến, gửi về Sở Nội vụ chậm nhất vào ngày 07/5/2019, để lập thủ tục đề nghị thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Riêng đối với UBND huyện, thị xã, thành phố, gửi dự thảo Quyết định nêu trên đến UBND cấp xã, ấp, khu phố để lấy ý kiến đóng góp của cấp xã, ấp, khu phố. Sau đó tổng hợp các ý kiến đóng góp (gồm cấp huyện và cấp xã, ấp, khu phố) gửi về Sở Nội vụ.
 

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​