Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sự kiện Nổi bật

Thông tin du học

Website

Lấy ý kiến dự thảo văn bản trình HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
Địa điểm:Long An
Từ ngày:Thứ 3, Ngày 12/03/2019
Đến ngày:Thứ 6, Ngày 12/04/2019
Nội dung:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo các văn bản: Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Nhằm thực hiện đúng theo quy trình Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để Nghị quyết ban hành quy định phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Long An đăng tải toàn văn các dự thảo văn bản lên website tỉnh Long An trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 12/3/2019 đến 12/4/2019 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý theo quy định của pháp luật.
 
Sự kiện nổi bật khác
Địa điểm:Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
Từ ngày:08/08/2019 
Đến ngày:18/08/2019 
 
Địa điểm:Long An
Từ ngày:01/08/2019 
Đến ngày:01/09/2019 
 
Địa điểm:Long An
Từ ngày:01/08/2019 
Đến ngày:01/09/2019 
 
 
 
 
 

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​