Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sự Kiện Nổi Bật

Thông tin du học

Website

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An
Địa điểm:Long An
Từ ngày:Thứ 6, Ngày 21/12/2018
Đến ngày:Thứ 2, Ngày 21/01/2019
Nội dung:Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định pháp luật đồng thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay; Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, tổ chức soạn thảo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND.
 
Sự kiện nổi bật khác
Địa điểm:Tỉnh Đắk Lắk
Từ ngày:09/03/2019 
Đến ngày:17/03/2019 
 
Địa điểm:
Từ ngày:11/01/2019 
Đến ngày:06/02/2019 
 
Địa điểm:Toàn tỉnh
Từ ngày:31/12/2018 
Đến ngày:02/01/2019 
 
Địa điểm:Long An
Từ ngày:18/12/2018 
Đến ngày:25/12/2018 
 
Địa điểm:tỉnh An Giang
Từ ngày:15/12/2018 
Đến ngày:16/12/2018 
 
 
 
 
 

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 830 833 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.