Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ thủ tục hành chính

Thông tin du học

Website

Bộ thủ tục hành chính
Thứ 4, Ngày 09/10/2019, 08:00
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
09/10/2019
Cập nhật theo Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 13/10/2017; 4409/QĐ-UBND ngày 11/12/2017; 153/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 ; 1583/QĐ-UBND ngày 15/5/2018; 2070/QĐ-UBND ngày 20/6/2018; 1983/QĐ-UBND ngày 13/6/2018; 2317/QĐ-UBND ngày 11/7/2018; 3207/QĐ-UBND ngày 13/9/2018; 3872/QĐ-UBND ngày 25/10/2018; 4123/QĐ-UBND ngày 7/11/2018; 72/QĐ-UBND ngày 08/01/2019; 1551/QĐ-UBND ngày 3/5/2019; 1957/QĐ-UBND ngày 4/6/2019 2822/QĐ-UBND ngày 5/8/2019; 2832/QĐ-UBND ngày 5/8/2019; 3099/QĐ-UBND ngày 23/8/2019; 3692/QĐ-UBND ngày 9/10/2019; 4595/QĐ-UBND ngày 05/12/2019;584/QĐ-UBND ngày 26/02/2020; 977/QĐ-UBND ngày 27/3/2020; QĐ 1178 ngày 10/4/2020; 1381/QĐ-UBND ngày 21/4/2020; 1114/QĐ-UBND ngày 06/4/2020; 2158/QĐ-UBND ngày 06/5/2020; 3023/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (29 lĩnh vực/140 TTHC).

1-XA-LV HO TICH-T6-2019-24TT-QĐ 2832.docx

2-XA-LV CHUNG THUC-T5-2018-11TT-QĐ 1583.doc

3 - XA - LV NUOI CON NUOI-T8-2019-03TT-QĐ 2832.docx

4-XA-LV HÒA GIAI Ở CƠ SỞ-T10-2018-04TT- QĐ 3872.doc

5-XA-LV PHO BIEN GIAO DUC PL-T5-2018-02TT-QĐ 1583.doc

6-XA-LV BOI THUONG NHA NUOC, T10-2018-02TT- QĐ3872.docx

7-XA-LV DAT DAI-T3-2016-01TT.docx

8-XA-LV MOI TRUONG-T4-2020-01 TT-QĐ1381.docx

9-XA-LV BAO TRO XA HOI-T6-2018-13TT-QD2070.docx

10-XA-LV NGUOI CO CONG-T12-2019-21TT-4886-4997-4595.docx

11-XA-LV PHONG CHONG TE NAN XH-T8-2019-03TT-2822.docx

12-XA-LV TIN NGUONG TON GIAO-T4-2020-10TT-QD1114.docx

13-XA-LV THI DUA KHEN THUONG-T4-2020-04TT-QD1114.doc

14-XA-LV VĂN HÓA-T8-2020-3TT-QD3023.docx

15-XA-LV THƯ VIỆN -T8-2020-1TT-QD3023.docx

16-XA-LV THỂ DỤC THỂ THAO-T8-2020-1TT-QD3023.docx

17-XA-LV SỨC KHỎE BÀ MẸ-TRẺ EM (DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH)-T6-2020-01TT-QĐ2158(1).docx

18-XA-LV TIẾP CÔNG DÂN-T6-2018-01TT-QĐ1983.doc

19-XA-LV GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI-T6-2018-01TT-QĐ1983.doc

20-XA-LV GIẢI QUYẾT TỐ CÁO-T6-2018-01TT-QĐ 1983.doc

21-XA-LV XỬ LÝ ĐƠN THƯ-T6-2018-01TT-QĐ1983.doc

22-XA-LV PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG-T6-2018-04TT-QĐ 1983-1.doc

23-XA-LV KINH TE TAP THE HTX-T3-2016-03TT.docx

24 - XA - LV TRONG TROT T2 - 2020 - 01TT - QDCB584.doc

25 - XA-LV DUONG THUY NOI DIA-T3-2017-09TT-QĐ 4193-1105.docx

26 - XA-LV GIAO DUC VA DAO TAO-T10-2017-7TT-QD3727.docx

27 - XA-LV THUY LOI T8-2019-01TT-QDCB3099 (1).doc

28 - XÃ-LV PHONG CHONG THIEN TAI-T10-2019-03TT-QĐ 3692 (1).docx

29- XA-LV THANH LAP VA HOAT DONG CUA TO HOP TAC T3-2020-3TT-QDCB 977 (1).docx

Lượt người xem:   58856
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​