Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ thủ tục hành chính

Thông tin du học

Website

Bộ thủ tục hành chính
Thứ 5, Ngày 03/10/2019, 16:00
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
03/10/2019
Cập nhật theo Quyết định số 3554/QĐ-UBND ngày 29/9/2017; 3588/QĐ-UBND ngày 02/10/2017; 4410/QĐ-UBND ngày 11/12/2017; 152/QĐ-UBND ngày 15/01/2018; 979/QĐ-UBND ngày 29/3/2018; 1584/QĐ-UBND ngày 15/5/2018; 2069/QĐ-UBND ngày 20/6/2018; 1982/QĐ-UBND ngày 13/6/2018; 2786/QĐ-UBND ngày 14/8/2018; 3341/QĐ-UBND ngày 20/9/2018; 3873/QĐ-UBND ngày 25/10/2018;3875/QĐ-UBND ngày 25/10/2018; 2826 /QĐ-UBND ngày 15/ 8 /2018; 4120/QĐ-UBND ngày 07/11/2018; 4483 /QĐ-UBND ngày 03/12/ 2018; 71/QĐ-UBND ngày 08/01/2019; 4226/QĐ-UBND ngày 19/11/2018; 1115/QĐ-UBND ngày 29/3/2019; QĐ1334 ngày 12/4/2019; QĐ1480 ngày 24/4/2019; QĐ1554 ngày 3/5/2019; QĐ1732 ngày 17/5/2019; QĐ2354 ngày 05/7/2019; QĐ 2782 ngày 01/8/2019; QĐ 4079 ngày 07/11/2019; QĐ 4670 ngày 09/12/2019; QĐ 4415 ngày 27/11/2019; QĐ 597 ngày 26/02/2020; QĐ 1245 ngày 14/4/2020; 1173/QĐ-UBND ngày 10/4/2020; 1554 QĐ-UBND ngày 6/52020 ; 1382 QĐ-UBND ngày 21/42020 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (272 TTHC/47 lĩnh vực)

1-HUYEN-LV ĐAT ĐAI-T11-2019-33TT-QĐ 4079-2 (1).docx

2- HUYEN- ĐĂNG KÝ BIEN PHÁP BẢO ĐẢM- T3-2018- 09TT- QĐ 979.doc

3-HUYEN-LV MOI TRUONG-T4-2020-2TT-QD1382(14).docx

4-HUYEN-LV TÀI NGUYÊN NƯỚC-T10-2017-1TT-QD3554.docx

5-HUYEN-LV VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG-T5-2019-01TT-QĐ 1554.docx

6-HUYEN-LV NÔNG NGHIỆP-T4-2020-1TT-QD1245.docx

7-HUYEN-LV THƯ VIỆN-T10-2017-1TT-QD3554.docx

8-HUYEN-LV GIA ĐÌNH-T10-2017-6TT-QD3554.docx

9-HUYEN-LV VĂN HÓA CƠ SỞ-T01-2019-5TT-QD71.docx

10-HUYEN-LV CHỨNG THỰC-T5-2018-12TT-QD1584.docx

11-HUYEN-LV HỘ TỊCH-T5-2018-16TT-QD1584.docx

12-HUYEN-LV HÒA GIẢI CƠ SỞ-T10-2017-1TT-QD3554.docx

13-HUYEN-LV BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC- T10-2018-4TT-QĐ 3873.docx

14-HUYEN-LV PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT-T5-2018-2TT-QD1584.docx

15-LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI-02TT-QĐ 1982 T6.2018.doc

16-HUYEN-LV AN TOÀN THỰC PHẨM-T8-2018-1TT-QD2786.docx

17-HUYEN-LV LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC-T11-2019-12TT-QĐ 4415.docx

18-HUYEN-LV CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG-T01-2018-3TT-QD152.docx

19-HUYEN-LV ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA-T10-2017-9TT-QD3554-1.docx

20-HUYỆN-LV THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH T7-2019-05TT QD 2354.docx

21-HUYỆN-LV THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ T7-2019-16TT-QD2354.docx

22-HUYEN-LV ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU-T10-2017-4TT-QD3554-1.docx

23-HUYEN-LV ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ-T10-2017-4TT-QD3554.docx

24-HUYEN-LV IN XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH-T10-2017-2TT-QD3554.docx

25-HUYEN-LV VIỄN THÔNG-T10-2017-4TT-QD3554.docx

26-HUYEN-LV GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-T4-2019-21TT-QD-1115.docx

27-HUYEN-LV HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG-T11-2018-16TT-QĐ 4226.docx

28-HUYEN-LV QUY HOẠCH XÂY DỰNG-T04-2019-02TT-QĐ 1334.docx

29-HUYEN-LV NGƯỜI CÓ CÔNG-T10-2017-04TT-QD3554.docx

30-HUYEN-LV BẢO TRỢ XÃ HỘI-T6-2018-10TT-QD2069.docx

31-HUYEN-LV LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG-T8-2019-1TT-QD2782.docx

32-HUYEN-LV PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI-T10-2017-2TT-QD497.docx

33-HUYEN-LV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG-T5-2019-7TT-QD1732.docx

34-HUYEN-LV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO-T5-2019-8TT-QD1732.docx

35-HUYEN-LV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ-T5-2019-16TT-QD1732.docx

36-LĨNH VỰC TỐ CÁO-01TT, QĐ 1982 T6.2018.doc

37-LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN- 1TT, QĐ 1982 T6.2018.doc

38-LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN THƯ-01TT, QĐ 1982 T6.2018.doc

39- PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG- 05TT, QĐ 1982 T6.2018.doc

40-HUYEN-LV CÔNG NGHIỆP-T01-2018-1TT-QD152.docx

41-HUYỆN-LV LỄ HỘI-T11-2018-02TT QD 4120.docx

42- HUYỆN-LV- VĂN HÓA-T01-2019-02TT-QĐ 71.docx

43-HUYEN-LV DUONG BO T4-2019-10TT-QD1480.docx

44-HUYEN-LV THỦY LỢI-T12-2019-01TT-QDCB 4670.docx

45- HUYỆN- LV KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PTNT T5-2020-3TT -QD1554.docx

46-HUYEN-LV LÂM NGHIỆP-T2-2020-02TT-QDCB 597.docx

47-HUYEN-LV GIAO DUC NGHE NGHIEP-T4-2020-01TT-QD1173.docx

Lượt người xem:   31699
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​