image banner

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh

Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh 
Nội dung:

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

Thực hiện Công văn số 2459/UBND-KTTC ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh về xây dựng văn bản ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thay thế Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh.

Đến nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành các dự thảo, nhằm thực hiện đúng theo quy trình Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải các dự thảo văn bản lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 10/6/2024 đến ngày 10/7/2024 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý theo quy định của pháp luật. 

Tập tin tải về:
12-6-2024-sonn.rar
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner