image banner

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2022/ QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh

Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2022/ QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh
Nội dung:

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại Văn bản số 2417/UBND-KTTC ngày 19 tháng 3 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Xây dựng đã dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhằm thực hiện đúng theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến theo quy định của pháp luật (đính kèm dự thảo Quyết định).

Các ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp trước ngày 05 tháng 7 năm 2024, theo địa chỉ: Khối nhà Cơ quan 3 - Khu Trung tâm Chính trị Hành chính tỉnh Long An, số 04 đường Song Hành, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Tập tin tải về:
29-5-2024-so xay dung.rar
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner