image banner

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết, Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh

Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết, Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh 
Nội dung:

Qua thời gian triển khai áp dụng Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) tại Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 22/6/2020; Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh; Văn bản số 616/HĐND-KTNS ngày 21/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024); Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024); Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, có một số dự án, công trình mang tính cấp bách phải triển khai thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng một số vị trí của các tuyến đường chưa được bổ sung trong bảng giá các loại đất.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh (đính kèm dự thảo).

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải dự thảo để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham đóng góp ý kiến. 

Tập tin tải về:
28-5-2024-so tnmt.rar
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner