image banner

Lấy ý kiến bãi bỏ Nghị quyết số 156/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Trích yếu:
Lấy ý kiến bãi bỏ Nghị quyết số 156/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
Nội dung:

Ngày 18/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2023/TT-BTC về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở, có hiệu lực thi hành ngày 06/10/2023, theo đó, tại Điều 7 của Thông tư quy định “Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 ngày 01 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành”.

Đồng thời, ngày 01/12/2023, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp  luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực thi hành ngày 11/12/2023.

Để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật địa phương. Sở Tài chính đã dự thảo tờ trình và Nghị quyết ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 156/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết được đăng tải trên website của Sở Tài chính: https://stc.longan.gov.vn (Mục lấy ý kiến góp ý /văn bản quy phạm pháp luật) và Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Để có cơ sở thống nhất của các cơ quan, đơn vị trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị nêu trên tham gia góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/6/2024 để tổng hợp. Trường hợp qua ngày 10/6/2024 Sở Tài chính chưa nhận được văn bản góp ý của các đơn vị nêu trên xem như thống nhất dự thảo.

Tập tin tải về:
24-5-2024-sotai chinh.rar
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner