image banner

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các điều kiện bảo đảm để triển khai Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An”

Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các điều kiện bảo đảm để triển khai Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An”
Nội dung:

Thực hiện Công văn số 4095/UBND-NCTCD ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh soạn thảo, báo cáo HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chi tiết thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024) đảm bảo đủ điều kiện trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Công an tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các điều kiện bảo đảm để triển khai Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An.

Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn bộ nội dung để tổ chức, cá nhân tham gia góp ý.

Tập tin tải về:
9-5-2024-cong an tinh.rar
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner