Chiều ngày 02/4/2014, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014.
   
Trong ngày 04/4/2014, UBND thành phố Tân An (tỉnh Long An) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2014
   
Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2014, tại UBND thành phố Tân An đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền thành phố Tân An quý I/2014
   
Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 14/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Tân An giai đoạn 2011 – 2020, trong đó có vấn đề thành lập từ 2 – 3 phường mới.
   
Thông tin hoạt động UBND thành phố
Ngày 03/4/2014, ông Lê Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng khối xã phường chủ trì cuộc họp thông qua thang điểm, kế hoạch và nội dung phát động thi đua khen thưởng khối xã phường năm 2014
Chính trị - Xã hội
Chiều ngày 11/4/2014, UBND thành phố tổ chức thông qua hồ sơ thiết kế các công trình chuẩn bị cho hoạt động “Về nguồn” tại xã Nhơn Thạnh Trung (năm 2014) và xã An Vĩnh Ngãi (năm 2015).
Kinh tế
Cục thuế tỉnh Long An vừa tổ chức trao tặng bằng khen đột xuất của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế trên địa bàn tỉnh năm 2013
Cải cách hành chính
Nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Long An, UBND thành phố Tân An đã đề ra Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014
Giáo dục và Đào tạo
UBND thành phố phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2013-2014 trên địa bàn thành phố do phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An lập tại số 570/PA-PGDĐT ngày 10/6/2013, cụ thể như sau
Văn hóa - Thể thao
Nhằm Góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, thể dục thể thao và tăng cường công tác giao lưu, gặp gỡ động viên tinh thần lao động, học tập giữa cán bộ, với tổ chức, cá nhân bên ngoài
Cây trái Nam bộ
Cây trái Nam bộ
Đô thị Tân An
Đô thị Tân An
Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh