Với tinh thần năng động, đoàn kết, quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Đến nay, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 24/8/2009 của Chính phủ về thành lập thành phố Tân An thuộc tỉnh Long An
  
Sau gần 04 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 14/7/2011 (gọi tắt là Nghị quyết 02) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Tân An giai đoạn (2011 – 2020) đã đạt được một số thành quả.
  
Thực hiện Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Long An về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 của thành phố Tân An.
  
Thông tin hoạt động UBND thành phố
Ngày 24/9/2014, Chủ tịch UBND thành phố - Trần Kim Lân cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố- Lê Văn Hùng, Phan Văn Hết chủ trì buổi làm việc với UBND phường 4 để nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội của địa phương.
Chính trị - Xã hội
Sáng ngày 09/10/2014, tại Ủy ban nhân dân phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An đã diễn ra buổi tọa đàm trao đổi về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực An toàn thực phẩm
Kinh tế
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong những năm qua, bên cạnh cây lúa thì người nông dân thành phố Tân An cũng chú trọng đến nhiều loại cây giống, con giống khác
Cải cách hành chính
Nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Long An, UBND thành phố Tân An đã đề ra Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014
Giáo dục và Đào tạo
Sáng 5/9, Thầy và trò Trường THPT Hùng Vương (TP. Tân An) long trọng tổ chức khai giảng năm học mới. Các đồng chí: Trần Kim Lân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố
Văn hóa - Thể thao
Trong khuôn khổ những sự kiện Chào mừng kỷ niệm 05 năm thành lập thành phố Tân An (09/9/2009 – 09/9/2014). Sáng ngày 07/9/2014, tại sân quần vợt Mỹ Đình đã diễn ra giải quần vợt Chào mừng kỷ niệm 05 năm thành lập thành phố Tân An
Cây trái Nam bộ
Cây trái Nam bộ
Đô thị Tân An
Đô thị Tân An
Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh