Văn bản pháp quy
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải xuống
Số 18/2013/QĐ-UBND05/06/2013Quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Long An
09/2011/QĐ-UBND09/08/2011Ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Tân An
14/2011/NQ-HĐND30/06/2011Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết kỳ họp HĐND thành phố Tân An về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011
06/2011/QĐ-UBND27/06/2011Về việc bổ sung nhiệm vụ của phòng Nội vụ thành phố Tân An làm công tác thanh niên
04/2011/QĐ-UBND11/05/2011Ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý Hệ thống một cửa điện tử tại UBND thành phố Tân An
03 /2009/QĐ-UBND07/08/2009Ban hành quy chế quản lý trật tự đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phân cấp quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thị xã Tân An.
02/2009/QĐ-UBND31/03/2009Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Tân An
Luật Bảo hiểm y tế năm 200814/11/2008Luật Bảo hiểm y tế năm 2008
Luật Giao thông đường bộ năm 200813/11/2008Luật Giao thông đường bộ năm 2008
Luật quốc tịch Việt Nam năm 200813/11/2008Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008
Trang:   1 2 3  
Cây trái Nam bộ
Cây trái Nam bộ
Đô thị Tân An
Đô thị Tân An
Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh