Tên thủ tục: Giải quyết tố cáo
Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lệ phí:
- Phí, lệ phí: không.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). . Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. . Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. - Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo thụ lý giải quyết tố cáo (đối với vụ việc phức tạp: 90 ngày).
Quy trình thủ tục:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tiếp nhận đơn tố cáo từ tổ chức và công dân tại UBND huyện, thành phố hoặc Thanh tra huyện, thành phố.

+ Bước 2: Kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ.

+ Bước 3: Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người tố cáo, người bị tố cáo, để làm rõ nội dung khiếu nại.

+ Bước 4: Tổ chức thẩm tra, xác minh thu thập chứng cứ.

+ Bước 5: Báo cáo kết quả xác minh đơn tố cáo và kiến nghị trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố ban hành quyết định xử lý.

+ Bước 6: Thông báo kết quả giải quyết tố cáo.

Thành phần nhận hồ sơ:
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn tố cáo hoăc biên bản ghi lời tố cáo;
+ Thông báo thụ lý giải quyết tố cáo;
+  Quyết định về việc xác minh nội dung tố cáo;
+  Bản xác minh, chứng cứ thu thập;
+ Văn bản giải trình của người bị tố cáo;
+  Kết luận về nội dung tố cáo; Văn bản kiến nghị biện pháp xử lý;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ: UBND thành phố hoặc Thanh tra thành phố. Điện thoại 3826198
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Cây trái Nam bộ
Cây trái Nam bộ
Đô thị Tân An
Đô thị Tân An
Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh