Tên thủ tục: Giải quyết khiếu nại lần đầu
Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lệ phí:
- Phí, lệ phí: không.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). . Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. . Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. - Thời hạn giải quyết: + Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phứt tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. + Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phứt tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết.
Quy trình thủ tục:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại từ tổ chức và công dân tại UBND huyện, thành phố và các phòng ban chuyên môn của UBND huyện, thành phố.

+ Bước 2: Kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ.

+ Bước 3: Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, để làm rõ nội dung khiếu nại.

+ Bước 4: Tổ chức thẩm tra, xác minh thu thập chứng cứ.

+ Bước 5: văn bản trả lời về việc giải quyết khiếu nại hoặc báo cáo kết quả xác minh kiến nghị trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố ban hành quyết định giải quyết.

+ Bước 6: Công bố công khai và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho đương sự.

Thành phần nhận hồ sơ:
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại.
+ Giấy ủy quyền (nếu có).
+ Các chứng cứ liên quan kèm theo.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ: UBND thành phố và các phòng ban chuyên môn của UBND thành phố. Điện thoại 3826198
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Cây trái Nam bộ
Cây trái Nam bộ
Đô thị Tân An
Đô thị Tân An
Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh