Tên thủ tục: Trợ cấp cho đối tượng người già cô đơn
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Lệ phí:
- Phí, lệ phí: không.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). . Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. . Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. - Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, không kể thời gian niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn (30 ngày). + Thời gian của thành phố là 30 ngày. + Thời gian của tỉnh là 30 ngày.
Quy trình thủ tục:

Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố.

+ Bước 2: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn đối tượng, trình lãnh đạo xem xét.

+ Bước 3: Trình UBND huyện, thành phố xem xét, ra quyết định trợ cấp.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố.

Thành phần nhận hồ sơ:
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội.
+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng xin hưởng trợ cấp xã hội.
+ Biên bản của hội đồng xét duyệt cấp xã.
+ Sổ hộ nghèo (bản sao).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố. Điện thoại 3829276
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Cây trái Nam bộ
Cây trái Nam bộ
Đô thị Tân An
Đô thị Tân An
Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh