Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
SINGAPORE đã duy trì được thứ hạng của mình trong một cuộc điều tra tham nhũng toàn cầu trong nhóm nước ít tham nhũng nhất, khẳng định rằng các trường hợp tham nhũng cao cấp gần đây liên quan đến cán bộ công chức đã không làm sứt mẻ uy tín của chính phủ và đất nước này sẳn sàng chiến đấu chống tham nhũng.
Với quyết tâm đẩy lùi tham nhũng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách pháp luật, triển khai đồng bộ nhiều chương trình, biện pháp phòng, chống tham nhũng ở tầm quốc gia, với nhiều kết quả khả quan. TTCP đã ban hành Thông tư số 11/2011/TT-TTCP ngày 9/11/2011 quy định tiêu chí nhận định tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Qua 2 năm thực hiện, ngoài nhiều kết quả, Thông tư này cũng bộc lộ một số hạn chế như: Hệ thống tiêu chí phức tạp, đòi hỏi nhiều nguồn lực, thời gian để thu thập thông tin cho việc tính toán các chỉ số; việc quy định chế độ xây dựng báo cáo tại cấp quốc gia chưa tạo ra cơ chế đồng bộ trong thu thập thông tin, dữ liệu để có đánh giá sát thực nên khi công bố đánh giá chưa nhận được sự đồng thuận của các cơ quan chức năng, chưa chỉ rõ được ngành nào, cấp nào, lĩnh vực nào dễ phát sinh tham nhũng.
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị