Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY 
03/06/2009 9:17 
 

        Sáng ngày thứ Sáu 29/5/2009, Thanh tra tỉnh Long An tổ chức Ngày pháp luật nhằm tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, công chức và người lao động Luật phòng chống ma túyChỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

        Tại buổi họp cán bộ, công chức đã được cung cấp thông tin, số liệu về phòng, chống ma túy trong những năm gần đây cũng như tác hại của ma túy và tệ nạn ma túy; quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, các hành vi bị nghiêm cấm; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và hòa nhập cộng đồng đối với người cai nghiện ma túy.

        Mục tiêu của đợt tuyên truyền này là nhằm làm cho mọi người nhận thức rõ mối hiểm họa từ ma túy, tính cấp cách của công tác phòng chống ma túy hiện nay, qua đó nâng cao tinh thần tự giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; đồng thời xác định rõ trách nhiệm trong phòng, chống ma túy. Đặc biệt Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị quy định trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền nếu để xảy ra tình hình phức tạp kéo dài về tệ nạn ma túy ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách thì phải chịu trách nhiệm và có các hình thức kỷ luật về Đảng và chính quyền.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma túy năm 2000 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/6/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật phòng chống ma túy năm 2000 trong việc quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, cơ quan Hải quan; về cai nghiện cho người nghiện ma túy, quản lý giáo dục, dạy nghề cho người cai nghiện và phòng chống tái nghiện; về các biện pháp can thiệp làm giảm tác hại của nghiện ma túy; phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành liên quan v.v. nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống ma túy trong thời gian tới.

        Chi tiết nội dung: Luật phòng chống ma túy năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma túy; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị
        Tại buổi họp cán bộ, công chức cũng đã được quán triệt để thực hiện nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; ma túy; phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2009 của Thanh tra tỉnh, thiết thực góp phần cùng toàn tỉnh và cả nước đấu tranh chống các loại tội phạm, trước mắt là tội phạm về ma túy trong tình hình hiện nay nhằm củng cố và giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội./.

VP

Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị