Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Ngày 08 tháng 9 năm 2014, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Căn cứ Kế hoạch số 3177/KH-TTCP ngày 30/12/2013 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016, ngày 12/8/2014, Thanh tra Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt, ban hành bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.​ ​Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đăng tải bộ tài liệu để các đơn vị, địa phương tiện theo dõi và sử dụng​
Ngày 14/2/2014 Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng thống nhất ban hành Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2014. Theo đó:
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị