Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Nghị định mới của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 
08/12/2011 15:42 
 

            Ngày 21/10/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. Trong đó quy định cụ thể về: Tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều kiện bảo đảm hoạt động đối với thanh tra viên; Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của cộng tác viên thanh tra; việc trưng tập và chế độ, chính sách đối với cộng tác viên thanh tra.

            Theo quy định: Thanh tra viên là công chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước.

Nghị định cũng có các quy định cụ thể về 03 ngạch thanh tra là: Thanh tra viên, thanh tra viên chính và thanh tra viên cao cấp; chức trách, nhiệm vụ, năng lực, yêu cầu về trình độ và thâm niên công tác đối với các ngạch thanh tra này.

            Nghị định nêu rõ, công chức được xem xét, bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra trong 2 trường hợp: (1) Công chức giữ các ngạch chuyên viên và tương đương, chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên cao cấp và tương đương đang công tác trong các cơ quan thanh tra nhà nước có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyển sang các ngạch thanh tra tương ứng; (2) Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính hoặc kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp.

            Công chức đang công tác trong cơ quan thanh tra nhà nước, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định thì được xét chuyển ngạch để bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra. Việc xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra phải thông qua Hội đồng xét chuyển ngạch.

Nghị định cũng quy định 7 trường hợp miễn nhiệm đối với thanh tra viên gồm: (1) Do điều động, luân chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác không phải là cơ quan thanh tra nhà nước; (2) Khi chuyển đổi vị trí việc làm và theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức phải chuyển sang ngạch công chức, viên chức khác để phù hợp với vị trí làm việc mới; (3) Tự nguyện xin thôi không làm việc ở các cơ quan thanh tra nhà nước và đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thôi việc; (4) Có quyết định thôi việc hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc theo quy định của pháp luật; (5) Bị tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc tước quân hàm sỹ quan Quân đội nhân dân; (6) Bị Tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật; (7) Vì lý do khác theo quy định của pháp luật.

            Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2011 và thay thế Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

Ngọc Luân

Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị