Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Ngày pháp luật tháng 8/2010 
06/09/2010 15:21 
 

         Ngày 27/8/2010, Thanh tra tỉnh Long An đã tổ chức “Ngày pháp luật” nhằm tiếp tục triển khai đến toàn thể công chức, người lao động các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ công chức. Trong đợt này có 03 văn bản được triển khai, gồm: Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức và Nghị định 24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

 
 

         Giới thiệu sơ lược các nghị định:

         Nghị định Số 18/2010/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 05/3/2010. Theo Nghị định này, về nguyên tắc, đào tạo – bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị. Việc cử đi học phải được tiến hành công khai, minh bạch.
Có 4 chế độ đào tạo – bồi dưỡng: Hướng dẫn tập sự đối với công chức trong thời gian tập sự; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý; bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm. Chứng chỉ ĐT-BD công chức được dùng theo mẫu chung thống nhất trong cả nước. Nghị định này bãi bỏ Chương III Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức và các quy định trước đây trái với quy định của Nghị định này. Chi tiết nội dung…

         Nghị định Số 21/2010/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 8/3/2010.Theo Nghị định, việc quản lý biên chế công chức được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa quản lý biên chế công chức với tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; kết hợp giữa quản lý biên chế công chức với tiêu chuẩn chức danh, vị trí làm việc của công chức; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm và gửi về cơ quan có thẩm quyền trước ngày 20/7 năm trước liền kề. Nếu sau ngày 20/7, cơ quan, tổ chức, đơn vị không gửi kế hoạch biên chế công chức hàng năm thì giữ ổn định số biên chế công chức đã được giao. Nghị định này bãi bỏ những quy định về biên chế công chức tại Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước. Chi tiết nội dung…

         Nghị định Số 24/2010/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 15/3/2010. Theo Nghị định này, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức. Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm xác định, mô tả vị trí việc làm, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng công chức. Các đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng công chức bao gồm: anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi hoặc xét tuyển; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi hoặc xét tuyển. Nghị định này bãi bỏ Nghị định Số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP; Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP. Chi tiết nội dung...

         Các Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2010.

         Ngoài ra, CBCC còn được nghe tuyên truyền kỷ niệm 65 ngày Cánh mạng Tháng Tám , Quốc khánh 2/9 và xem một đoạn ngắn trong bộ phim tài liệu “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người” nói về diễn biến, thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám và đỉnh điểm là thời khắc Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, một mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc ./.

                                                                                                        TB

Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị