Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Ngày pháp luật tháng 12/2010 
31/12/2010 15:52 
 

         Ngày 31/12/2010, Thanh tra tỉnh Long An đã tổ chức “Ngày pháp luật” cho 35 công chức thuộc cơ quan nhằm tiếp tục triển khai đến toàn thể công chức, người lao động Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010 và Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND tỉnh Long An Quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Long An.

 
 

           Giới thiệu sơ lược các văn bản:

          Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, đăng ký, khai, tính, nộp thuế, miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Về đối tượng chịu thuế: So với Pháp lệnh Thuế nhà, đất năm 1992 thì Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã quy định cụ thể hơn đối tượng chịu thuế là đất phi nông nghiệp, bao gồm: đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, bao gồm đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất sử dụng cho khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Về đối tượng không thuộc diện chịu thuế: Luật quy định 6 loại đất phi nông nghiệp sử dụng vào các mục đích, lĩnh vực hoạt động không vì mục đích kinh doanh gồm: đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông, thuỷ lợi; đất xây dựng các công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng các công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ; đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, tổ chức xã hội, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên nếu các loại đất trên sử dụng vào mục đích kinh doanh thì sẽ phải chịu thuế theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp… Chi tiết nội dung

Quyểt định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể hơn về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức đã được quy định trong Luật Cán bộ công chức và các Nghị định hướng dẫn. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh quy định về quản lý tổ chức bộ máy và CBCC; Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 của UBND tỉnh quy định về tuổi đời cử CBCC đi đào tạo. Những nội dung quy định về quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp tại các văn bản nêu trên vẫn có hiệu lực thi hành đến khi có quy định mới thay thế. Chi tiết nội dung…

          Ngoài ra, CBCC còn được phổ biến Công văn số 80-CV/TU ngày 20/12/2010 của Tỉnh Ủy Long An về việc tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân năm 2011./.

                                                                                   TB    

Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị