Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Ngày pháp luật tháng 01/2012 
20/01/2012 12:02 
 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/2011/CT-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An. Ngày 19/01/2012, Thanh tra tỉnh Long An tiếp tục duy trì “Ngày pháp luật” triển khai đến toàn thể công chức, người lao động các văn bản pháp luật và các văn bản của Đảng gồm: Luật phòng, chống mua bán người; Kế hoạch số 175/KH-ATGT ngày 09/12/2011 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông - 2012”; Công văn số 4485/UBND-CN ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo tổ chức Tháng hoạt động cao điểm “Năm An toàn giao thông - 2012”; Kế hoạch số 02/KH-TTr ngày 10/01/2012 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện “Năm An toàn giao thông - 2012”; Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương (khóa XI).  

 
 Quang cảnh tham dự Ngày pháp luật tháng 01/2012 của Thanh tra tỉnh

 Thông qua việc sinh hoạt “Ngày pháp luật” góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật chuyên ngành nói riêng cho công chức, người lao động cơ quan; gắn giáo dục pháp luật với việc học tập quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị,...để vận dụng, áp dụng pháp luật trong thực thi công vụ và trong sinh hoạt cộng đồng, từng bước đưa pháp luật đi vào cuộc sống.

 

Ngọc Luân

Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị