Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Huyện Thủ Thừa tỉnh Long An thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
02/04/2009 7:22 
 

            Từ khi triển khai 2 Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đến nay huyện Thủ Thừa có nhiều chuyển biến tích cực, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp làm cơ sở cho cán bộ công chức và nhân dân được học tập nâng cao nhận thức, từng cơ quan đơn vị có kế hoạch thực hiện phòng ngừa và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

            Chỉ trong năm 2008, Thủ Thừa  tổ chức hội nghị quán triệt cho lãnh đạo các xã, cơ quan chuyên môn ban ngành đoàn thể huyện với 78 cán bộ tham dự, câu lạc bộ pháp luật huyện sinh hoạt thường xuyên có khoản 70% cán bộ công chức tham gia, Phòng Tư pháp biên soạn 1.200 bộ tài liệu tuyên truyền cho các tổ hội đoàn thể lòng ghép sinh hoạt 2 luật trên, Đài truyên thanh huyện thường xuyên tuyên truyền kết hợp trạm truyền thanh xã thực hiện tuyên truyền cho nhân dân nắm bắt kịp thời các nội dung của luật, chính quyền địa phương tổ chức học tập ra dân 489 cuộc với 15.113 người.

            Qua học tập thông suốt, chính quyền các cấp xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch hành động, chú ý các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như  công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; công khai minh bạch về tài sản thu nhập, đã thực hiện kê khai đầy đủ đối với  cán bộ thuộc diện phải kê khai. Bên cạnh đó, từng cơ quan, đơn vị có xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện các chế độ định mức; Thực hiện quy tắc ứng xử, từng bước chuyển đổi vị trí công tác; đáng chú ý các cơ quan, đơn vị tỉnh Long An thực hiện công tác cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý rất nghiêm túc, trong đó huyện Thủ Thừa thực hiện đầy đủ các quy định về cải cách hành chính.

Công tác thanh tra phát hiện tham nhũng lãng phí được chú trọng, thực hiện 27 cuộc thanh tra phát hiện sai phạm và thu hồi 128 triệu đồng, đã xử lý nghiêm 2 vụ tham nhũng: buộc thôi việc 2 cán bộ công an huyện tham nhũng 11,9 triệu đồng, 1 điện thoại di động, thu hồi tiền và tang vật tham nhũng. Trưởng ban Tài chính xã Long Thuận tham nhũng số tiền 91,7 triệu đồng.

            Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được lãnh đạo các cấp thực hiện nghiêm túc, mỗi năm thực hiện tiết kiệm cho ngân sách 10% chi thường xuyên để chi lương và tiết kiệm 10% chi ngân sách để chống lạm phát với tổng số tiết kiệm chung 2,2 tỷ đồng. Trong quản lý đầu tư thực hiện chống lãng phí, thực hiện tiết kiệm trong 2 năm qua đấu thầu giao thầu trên 3 tỷ đồng so dự toán. Lĩnh vực giáo dục tiết kiệm 245 triệu đồng trong việc mua sắm thiết bị tin học, bàn ghế học sinh, sửa chửa nhỏ tại các trường học trên địa bàn huyện.

            Tuy nhiên, hiện nay các cấp chính quyền huyện Thủ Thừa đang ra sức khắc phục một bộ phận cán bộ công chức và nhân dân chưa ý thức cao về vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện 2 luật trên, một số cán bộ lãnh đạo chưa có tinh thần đấu tranh cao bảo vệ kỷ luật kỷ cương trong thực hiện luật vì vậy cần phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường chế độ thanh tra kiểm tra thường xuyên để nhắc nhở, chấn chỉnh giúp cho từng đơn vị, địa phương thực hiện tốt 2 luật quan trọng trên.

       
                                                                            Thanh tra Long An* 
 
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị