Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 
02/05/2012 13:57 
 
          Ngày 06/4/2012, Thanh tra tỉnh Long An đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan học tập chuyên đề về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

        Đồng chí Nguyễn Tứ Linh – Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2012: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

 

  Đồng chí Nguyễn Tứ Linh – Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh triển khai chuyên đề


        Cấp ủy – Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh Long An xác định, đây là việc làm thường xuyên; đồng thời đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, mà trọng tâm là hành động làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực sát với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng lĩnh vực công tác gắn với việc chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng" trong các cơ quan, đơn vị hiện nay và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Qua đó, tạo ra ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi cá nhân, mỗi phòng tại cơ quan.

Ngọc Luân

Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị