Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
DÂN VẬN “ KHÉO “ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN 
10/02/2009 10:51 
 

    Công tác dân vận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một phương thức được quán triệt quan điểm quần chúng của Đảng để sử dụng hay kết hợp sử dụng trong toàn bộ quá trình này. Khiếu nại, tố cáo của công dân phần lớn là có cơ sở, chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ. Nhưng nếu không giải quyết tốt sẽ bị các thế lực thù địch lợi dụng, dẫn tới nguy cơ làm mất ổn định xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Do đó, chúng ta phải quan tâm, nhận thức đúng tầm quan trọng của vấn đề để thực hiện một cách có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

    Trong những năm qua công tác dân vận của các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH của đất nước . Hoạt động của hệ thống dân vận các cấp đã có sự đổi mới; việc tham mưu cho cấp uỷ, triển khai nhiệm vụ về dân vận luôn sâu sát với tình hình thực tế, nắm bắt kịp thời tình hình của nhân dân và những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống dân vận các cấp , các cấp uỷ đảng, chính quyền đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống dân vận các cấp hoàn thành nhiệm vụ. MTTQ, các đoàn thể và công tác dân vận của các cơ quan nhà nước thường xuyên được phối hợp với những nội dung ngày càng phong phú, đa dạng

    Thông qua cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, công tác dân vận đã cụ thể hoá các Nghị quyết của đảng thành chương trình, dự án kinh tế, giảm bớt thủ tục rườm rà cho nhân dân; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; từng bước phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi mặt của đời sống xã hội…  Thông qua công tác hòa giải , trường hợp hòa giải thành, hầu hết các bên đều tự giác thực hiện theo kết quả hòa giải mà hai bên đã tự nguyện thỏa thuận, không có trường hợp nào xảy ra hòa giải viên phải đi vận động, thuyết phục để thực hiện. Qua hòa giải các mâu thuẫn xích mích giữa các thanh viên trong gia đình, giữa các cá nhân trong quan hệ xóm giềng và các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ hợp đồng dân sự và nghĩa vụ dân sự đã được giải quyết chấm dứt, góp phần củng cố xây dựng tình làng nghĩa xóm, đòan kết giúp đỡ lẫn nhau, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa.

   Tuy nhiên đến nay trước thực tế nước ta vẫn chưa xây dựng được đầy đủ cơ chế, chính sách nhằm giải quyết phù hợp kịp thời những vấn đề bức xúc của xã hội . Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang được đẩy mạnh, quỹ đất nông nghiệp ngày càng giảm, giá trị đất đai ngày càng tăng nhanh. Nguồn lợi kinh tế từ đất đai biến đổi nhanh chóng làm phát sinh nhiều mâu thuẫn, tranh chấp, song chính sách, pháp luật về đất đai chưa đồng bộ, chưa phù hợp với sự vận động của thực tế, chưa góp phần giải quyết thỏa đáng khiếu nại, tố cáo của công dân, dẫn đến nhiều vụ khiếu kiện vượt cấp và kéo dài.

    Trong quá trình lãnh đạo, quản lý xã hội, một số cán bộ, đảng viên, một vài nơi còn xem nhẹ, buông lỏng, chưa thực hiện đúng tư tưởng, quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận ; vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, coi nhẹ việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, quan liêu, xa dân, thích dùng mệnh lệnh hành chính, coi nhẹ giáo dục, thuyết phục.

    Sự phối hợp giữa các ngành chức năng với cấp ủy đảng, chính quyền chưa tốt thiếu kế họach để tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ; chưa có sự phối hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng trong việc tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là trong việc quy hoạch giải tỏa đền bù . Một số nơi chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời còn đùn đẩy, né tránh, không công tâm, khách quan... làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và cơ quan công quyền tại địa phương. Ở những địa phương có khiếu kiện đông người, nguyên nhân chủ yếu thường xuất phát từ việc chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật như trong công tác quy hoạch, thu hồi đất …, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa được phát huy.  Thực hiện giải quyết hoà giải của nhiều địa phương chưa thực sự hiệu quả, số vụ hoà giải không thành chuyển TAND còn cao; thời gian tổ chức hoà giải còn kéo dài, các thành viên trong ban hòa giải và tổ hòa giải chưa thường xuyên tham gia công tác hòa giải đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác hòa giải; kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải còn hạn chế, hòa giải viên không được hưởng chế độ, hoạt động của tổ hòa giải chủ yếu dựa vào sự nhiệt tình của các thành viên là chủ yếu, đồng thời phía bên bị đơn thường hay vắng mặt, gây khó khăn cho việc hòa giải, hòa giải viên phải đi mời nhiều lần mới giải quyết được…

    Việc nắm bắt tình hình nhân dân và dự báo những vấn đề nảy sinh từ cơ sở còn hạn chế;sự phối hợp của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ dân vận chưa thường xuyên, dẫn đến hiệu quả chưa cao; chế độ thông tin báo cáo về công tác dân vận của các địa phương đơn vị chưa kịp thời…

    Một bộ phận không nhỏ những người khiếu nại, tố cáo hiểu biết pháp luật còn hạn chế; một số công dân cố tình khiếu nại hoặc khiếu nại cầu may nên sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài nhiều nhất là các vụ khiếu nại do lịch sự để lại như ở thời điểm xây dựng tập đoàn sản xuất, tranh chấp đất trong nội bộ thân tộc và một số vụ khiếu nại về giải tỏa đền bù ở thời điểm mới hình thành khu cụm công nghiệp . Bên cạnh đó có nơi cán bộ công chức chưa nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời hệ thống pháp luật về giải tỏa đền bù chưa đồng bộ và thường xuyên thay đổi nên bị một số phần tử xấu lợi dụng, kích động nên đã có những đòi hỏi vô lý, cố tình khiếu kiện kéo dài và không tuân thủ những quy định của pháp luật

   Một số địa phương bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân năng lực, trình độ hạn chế; người có thẩm quyền giải quyết còn ít trực tiếp tiếp công dân theo quy định của pháp luật; chưa gắn công tác tiếp dân với việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của dân; việc thẩm tra xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của thanh tra, điều tra trong một số vụ việc cụ thể còn nhiều sai sót, dẫn đến việc ra quyết định sai. Một số vụ việc đã có quyết định giải quyết đúng pháp luật nhưng chậm thi hành hoặc thiếu kiểm tra đôn đốc dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài. Việc vận dụng chính sách, pháp luật để giải quyết quyền lợi của nhân dân ở một số địa phương vẫn còn nan giải, nhất là việc bồi thường, giải toả khi thu hồi đất, triển khai dự án, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư... trong khi Chính phủ đã ban hành chính sách bồi thường mới, người dân thấy thiệt thòi nên phát sinh khiếu nại. Có địa phương thu hồi đất nhiều hơn dự án được duyệt để bán mặt bằng cho người có nhu cầu cao, nhiều tiền; tính giá bồi thường khi thu hồi đất thấp, nhưng đem đấu thầu bán lại với giá cao gấp nhiều lần, gây bất bình trong nhân dân...

    Trong giải quyết khiếu nại chưa chú trọng việc phối hợp với các đoàn thể nhân dân làm công tác hòa giải ở cơ sở đối với các tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo người và cơ quan có thẩm quyền chưa tập trung giải quyết, còn né tránh, đùn đẩy.

Việc giải quyết khiếu nại có nơi còn vi phạm trình tự, thủ tục vi phạm thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Có trường hợp không ban hành quyết định giải quyết mà chỉ ra thông báo, kết luận hoặc công văn trả lời công dân; việc giải quyết không đúng thẩm quyền. Kỷ cương trong công tác giải quyết khiếu nại còn lỏng lẻo nên chưa đáp ứng được đòi hỏi của công dân cũng như đòi hỏi của việc cải cách các thủ tục hành chính hiện nay.

    Từ thực tế trên, có thể thấy rõ trong sự nghiệp đổi mới, Nhà nước ta đã đem lại rất nhiều quyền lợi chính đáng cho nhân dân, tuy nhiên, trong quá trình quản lý đất nước còn nhiều việc để dân bất bình, dẫn đến tình trạng còn khiếu kiện bức xúc, gay gắt. Để giải quyết tốt vấn đền này, cần quan tâm đến những công việc sau đây :

Một là, phải thực sự quán triệt tư tưởng, quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tức là, phải gần dân, tin dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân và học dân ; chăm lo và bảo vệ lợi ích của dân. Dựa vào lực lượng và trí tuệ của dân để giải quyết những vấn đề bức xúc, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

    Hai là, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt quy trình quy hoạch sử dụng đất là cách thực hiện công tác dân vận có hiệu quả trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ba là, phải kết hợp và thực hiện nhuần nhuyễn những biện pháp như : vận động, thuyết phục, đối thoại trực tiếp và tại chỗ ; phát huy vai trò và tác dụng của tổ hòa giải, ban thanh tra nhân dân ; giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cộng đồng dân cư, từ cơ sở trong suốt quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

    Bốn là, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của tổ chức đảng, sự tổ chức thực hiện của chính quyền, nhất là vai trò của người đứng đầu và sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể .

    Năm là, tổng hợp những kiến nghị từ cấp dưới và của nhân dân để đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung các điều của Luật Khiếu nại, tố cáo bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

    Sáu là làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ về công tác dân vận, huy động và phối hợp với các cơ quan, các tổ chức, các lực lượng cùng chăm lo làm tốt công tác dân vận, củng cố quan hệ giữa đảng, Nhà nước với nhân dân; chăm lo kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân vận đáp ứng yêu cầu mới; quan tâm hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động của hệ thống dân vận các cấp để hoạt động được thiết thực, hiệu quả…

   Bảy là tăng cường công tác quản lý hành chính về mọi mặt để hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo trong nhân dân; chủ tịch UBND các cấp phải trực tiếp chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, những nơi có khiếu kiện phức tạp phải phân tích, đánh giá đúng tình hình để tập trung giải quyết dứt điểm. Đặc biệt, lãnh đạo chủ chốt cần thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân, trực tiếp đối thoại với dân, tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp. Làm được như vậy thì vai trò và vị trí của đại biểu dân cử các cấp trong quy trình hoàn thiện hệ thống pháp luật sẽ góp phần quan trọng đối với sự phát triển bền vững về kinh tế – xã hội của đất nước và ổn định chính trị

    Tám là phải gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, với cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

 

                                                                                                                                                                                                                        TD

Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị