Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ 
11/01/2010 8:02 
 

        Ngày 24/12/2009, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC để hướng dẫn thực hiện quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

        Theo quy định, kể từ ngày 01/01/2009, cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh của sáu chuyên ngành: tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề (trước đó bốn nhóm đối tượng đã được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP gồm: sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, công chức hải quan và người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu).

        Mức phụ cấp được tính bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) khi có tổng thời gian xếp lương theo ngạch hoặc giữ chức danh của các chuyên ngành trên đủ 5 năm. Từ năm thứ 6 trở đi, cứ mỗi 01 năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%. Phụ cấp thâm niên nghề được tính đóng bảo hiểm xã hội.

        Đối với cán bộ, công chức trong ngành thanh tra để được hưởng phụ cấp thâm niên nghề cần có đủ các điều kiện sau:

        1.  Về đối tượng bao gồm: các chức danh Tổng thanh tra, Phó Tổng thanh tra, Chánh thanh tra và Phó Chánh thanh tra các cơ quan thanh tra Nhà nước (thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành) và cán bộ, công chức đã được xếp lương vào ngạch thanh tra (thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp).

        2.  Về thời gian làm việc: đủ 5 năm làm việc. Thời gian làm việc được xác định bằng tổng thời gian cán bộ, công chức được xếp lương theo các ngạch hoặc giữ chức danh của các chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm và kiểm tra Đảng.

       Trường hợp có gián đoạn thì thời gian làm việc trước đó vẫn được tính, trừ trường hợp thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề đã hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

        Cán bộ, công chức thuộc đối tượng và có đủ thời gian làm việc theo quy định được truy lãnh tiền phụ cấp thâm niên nghề trong năm 2009./.

                                                                        Vinh Phu

Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị