Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Bạo lực gia đình và giải pháp 
02/04/2009 7:19 
 

            Ngày 27-3-2009, Thanh tra tỉnh Long An tổ chức học tập Luật phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan, qua liên hệ thực tế cho thấy:

            Những năm qua, ở Long An các cấp chính quyền, đoàn thể có nhiều chương trình hoạt động tuyên truyền, xây dựng các mô hình hoạt động lồng nghép nhằm góp phần ngăn chặn và giảm tỷ lệ bạo lực gia đình. Các mô hình, Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả như Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Câu lạc bộ gia đình trẻ, Câu lạc bộ ông bà mẫu mực- con cháu thảo hiền, Câu lạc bộ phát triển bền vững, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình. Trên cơ sở hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt và đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức và người dân trong thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/2008 CT/TTg về  Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

            Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thì bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên trong gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Theo đó có 9 hành vi được xem là bạo lực gia đình. Nạn nhân thường là phụ nữ và trẻ em. Bạo lực gia đình hiện đang là vấn đề xã hội bức xúc và đặc biệt quan tâm.

            Hiện nay, trong xã hội, từ nông thôn đến thành thị, trong một bộ phận người dân còn tồn tại quan niệm tư tưởng trọng nam kinh nữ, bất bình đẳng về giới, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, thất nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định, thường dẫn đến mâu thuẩn gia đình. Tình trạng sai rượu và mượn rượu bia để đối xử tệ bạc với gia đình. Hầu hết bạo lực gia đình thường xảy ra ở người có trình độ học vấn thấp, nhận thức về xã hội, pháp luật kém. Hành vi bạo lực thể hiện dưới dạng thể chất, tinh thần và tình dục.

            Bạo lực gia đình gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thể xác, chấn động về mặt tinh thần, gây rối loạn về mặt trật tự xã hội. Đáng chú ý bạo lực đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển nhân cách của trẻ em. Nó là nguyên nhân chính của sự ly thân và ly hôn ngày càng nhiều.

            Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ năm 2008 tỉnh Long An có 293 vụ bạo lực gia đình được đưa ra xét xử, trong đó có 38 vụ chuyển sang án hình sự, còn lại 355 vụ ly hôn do có hành vi bạo lực gia đình. Nhiều địa phương tình trạng bạo lực gia đình đã và đang xảy ra ngày càng tăng, về tính chất mức độ ngày càng nguy hiểm, sự việc ngày càng phức tạp, mâu thuẩn kéo dài, khó giải quyết.

            Nguyên nhân về mặt quản lý nhà nước của chính quyền các cấp từ tỉnh đến địa phương do chưa xây dựng được phương án điều tra thực trạng bạo lực gia đình nên chưa có kế hoạch và giải pháp cụ thể, chủ yếu chỉ tập trung vào công tác tuyên truyền giáo dục. Không có cán bộ chuyên trách công tác gia đình ở cơ sở, mỗi địa phương chỉ phân công cán bộ văn hóa xã hội kiêm nhiệm, nên việc tổ chức phòng chống bạo lực gia đình chưa cao. Đồng thời các nguồn lực đầu tư cho công tác này chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Ở cơ sở việc thiết lập và vận hành cơ chế phòng chống bạo lực gia đình chưa có hiệu quả.

            Để thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, thiết nghĩ cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao việc tuyên truyền, tư vấn chuyển đổi nhận thức, thái độ và hành vi của cộng đồng và gia đình, trong tương lai cần thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình cấp tỉnh để trực tiếp điều hành chỉ đạo kịp thời tình hình xảy ra ở cơ sở. Xây dựng thiết chế gia đình phát triển bền vững. Để có hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo đi vào trọng tâm cần phải xây dựng Kế hoạch phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2009-2015 của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

            Các đại phương cần duy trì mô hình điểm về phòng chống bạo lực gia đình, vừa qua  huyện Bến Lức xây dựng mô hình điểm ở xã Mỹ Yên bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước những hành vi bạo lực gia đình hoạt động có nhiều hiệu quả cần nhân rộng thêm ở các địa phương còn lại, mỗi huyện thị nên có 2 đơn vị xã phường thực hiện điểm; từ đó sơ, tổng kết rút kinh nghiệm phổ biến các đơn vị còn lại.                    
            Đối với Chính phủ cần sớm ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vục này cũng như Thông tư hướng dẫn thực hiện cụ thể của các Bộ ngành chức năng để  cho công tác phòng chống bạo lực gia đình ở Long An triển khai có hiệu quả, góp phần xây dựng mỗi gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và phát triển bền vững.

Thanh tra tỉnh*

Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị