Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Báo cáo tổng kết công tác Thanh tra năm 2008 
16/01/2009 8:48 
 

Căn cứ Chương trình công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chương trình công tác thanh tra năm 2008 của Thanh tra tỉnh Long An đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong năm 2008, Thanh tra tỉnh cùng với các đơn vị thanh tra huyện, thị xã và thanh tra sở ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đạt kết quả như sau:

 

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2008

I. Công tác thanh tra kinh tế xã hội:

Trong năm 2008, toàn ngành Thanh tra tỉnh Long An đã tập trung vào thanh tra diện rộng về thuế và một số lĩnh vực trong tâm như: quản lý sử dụng đất đai, quản lý tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, chính sách xã hội, giáo dục, mua sắm trang thiết bị, quốc phòng, phòng chống tham nhũng; đồng thời đẩy mạnh hoạt động thanh tra chuyên ngành trên một số lĩnh vực còn nhiều bất cập như: y tế, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, tài nguyên môi trường, xây dựng, giao thông, chính sách lao động, khoa học công nghệ…; qua đó xử lý kịp thời những vi phạm và tăng cường sự quản lý trên những lĩnh vực này.

 

1- Kết quả chung:

- Tổng số cuộc thanh tra được triển khai: 123 cuộc, vượt 25,5% KH.

+ Số cuộc theo kế hoạch được duyệt: 98 cuộc.

+ Số cuộc đột xuất: 25 cuộc.

- Tổng số cuộc kết thúc: 115 cuộc.

- Tổng hợp kết quả chung:

+ Tổng số sai phạm về kinh tế:  10.958,2 triệu đồng; 56.934 m2 đất nông nghiệp và 12.920 m2 đất công do Nhà nước quản lý; 6 nền tái định cư.

 

 

2- Kết quả cụ thể qua thanh tra:

2.1. Thanh tra kinh tế - xã hội:

- Số cuộc thanh tra thanh tra kết thúc/ số cuộc thanh tra tiến hành: 115/123 ( 93,5% ); trong đó: Thanh tra tỉnh thực hiện 31cuộc; Thanh tra 14 huyện thị thực hiện 86 cuộc, Thanh tra 4 sở ngành thực hiện 6 cuộc.

- Đối tượng thanh tra: các đơn vị hành chính, quản lý Nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã; Ban quản lý các dự án, công trình trực thuộc tỉnh, huyện; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Cục Thuế tỉnh và 14 Chi cục Thuế huyện thị.

- Nội dung thanh tra: việc chấp hành chính sách, pháp luật ngành Thuế; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính - ngân sách; chính sách xã hội; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Phát hiện sai phạm: Tổng số sai phạm về kinh tế 10.958,2 triệu đồng; 56.934 m2 đất nông nghiệp và 12.920 m2 đất công do Nhà nước quản lý; 6 nền tái định cư; trong đó:       

+ Sai phạm do tham nhũng: 262 triệu đồng và 31.633 m2 đất nông nghiệp.

+ Sai phạm khác: 10.696,2 triệu đồng.

- Kiến nghị xử lý, bao gồm:

+ Về kinh tế: kiến nghị thu hồi về kinh tế cho nhà nước 8.964,5 triệu đồng và 56.934 m2 đất nông nghiệp, 12.920 m2 đất công do Nhà nước quản lý, 6 nền tái định cư.

+ Về hành chính: 11 vụ, 55 người.

+ Về hình sự: 9 vụ, 16 người.

- Kết quả xử lý, trong đó:

+ Số thu hồi về kinh tế: 8.233,8 triệu đồng, đạt tỷ lệ 91,8% và 4 nền tái định cư.

                        + Số còn lại đang tiếp tục thu hồi.

                        + Số kiến nghị chấn chỉnh quản lý: tổng số kiến nghị 69; những kiến nghị điển hình: chấn chỉnh công tác quản lý tài chính đối với nguồn vốn ngân sách Nhà nước, viện trợ nước ngoài và các dự án trong nước trên địa bàn tỉnh; chấm dứt lập các loại quỹ trái phép, thu chi tài chính để ngoài sổ sách; trích nộp đầy đủ các khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách Nhà nước; hạch toán đúng nguồn theo đúng Luật Kế toán, Luật Ngân sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án, công trình – nhất là những công trình vốn Nhà nước, kiểm tra chặt chẽ giữa thiết kế - thi công - quyết toán, giám sát các chi phí phát sinh, chú ý những chi phí phát sinh tăng…; việc thực hiện các chính sách, chế độ phải được thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

                        + Về hành chính: đã xử lý 3 vụ, 23 người với các hình thức: khiển trách 9; cảnh cáo 10; cách chức 2; buộc thôi việc 1; chuyển công tác 1.

                        + Về hình sự: đang điều tra làm rõ, chưa có kết quả.

* Kết quả của Thanh tra tỉnh:

            Trong kết quả chung nêu trên, riêng Thanh tra tỉnh đã tổ chức được 31 cuộc thanh tra/ KH 26 cuộc, vượt 19,2% so với kế hoạch.

            - Số cuộc, lĩnh vực, kết quả thanh tra:

            + Thuế: 3 cuộc đột xuất ( thanh tra DR 2; UBND tỉnh chỉ đạo 1 ). Kết quả: phát hiện sai phạm 1.318,5 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 935,8 triệu đồng và kiến nghị Tổng Cục Thuế xử lý 334 triệu đồng; đã thu hồi 935,8 triệu đồng ( 100% ).

            + Tài chính - ngân sách: 8 cuộc theo KH. Kết quả: phát hiện sai phạm 7.870 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 6.399 triệu đồng; đã thu hồi 6.071 triệu đồng ( 95% ). Kiến nghị XLHC 5 người; XLHS 3 người ( vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ).

            + Đầu tư xây dựng: 9 cuộc theo KH. Kết quả: phát hiện sai phạm 304,5 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 304,5 triệu đồng; đã thu hồi 285,8 triệu đồng ( 94% ). Kiến nghị XLHC 2 người ( vụ Công trình đường Long Cang - Long Định ).

            + Quản lý đất đai: 2 cuộc, có 1 cuộc đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Kết quả: không sai phạm về kinh tế; kiến nghị chấn chỉnh quản lý.

            + Phòng, chống tham nhũng: 8 cuộc, có 1 cuộc đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Kết quả: không sai phạm về kinh tế; kiến nghị chấn chỉnh quản lý, tổ chức thực hiện nghiêm túc pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

            + Quốc phòng: 1 cuộc thanh tra theo kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương theo Nghị định 119/2004/NĐ-CP. Kết quả: thực hiện tương đối tốt; góp ý chấn chỉnh một số vấn đề.

            - Tổng hợp chung: KH 26 cuộc; thực hiện 31 cuộc, vượt 5 cuộc. Phát hiện sai phạm 9.493 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 7.639 triệu đồng, kiến nghị cấp trên xử lý 334 triệu đồng; đã thu hồi 7.293 triệu đồng nộp vào NSNN ( 95,5% ). Kiến nghị XLHC 2 vụ, 7 người; XLHS 1 vụ, 3 người.

            Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc trong toàn ngành, đạt hiệu quả cao cuộc thanh tra diện rộng việc chấp hành chính sách, pháp luật ngành Thuế do Thanh tra Chính phủ chỉ đạo. Thanh tra tỉnh và 14/14 thanh tra huyện thị triển khai 16 cuộc thanh tra diện rộng theo kế hoạch chung, báo cáo kịp thời đúng tiến độ về Thanh tra Chính phủ ( đã có báo cáo chuyên đề riêng ).

2.2. Thanh tra chuyên ngành:

Lĩnh vực thanh tra chuyên ngành đã tổ chức được 324 cuộc thanh tra chuyên ngành, trong đó có 14 cuộc đột xuất; xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 2.115 trường hợp với số tiền xử phạt 3.317 triệu đồng; cảnh cáo, nhắc nhở 1.492 cơ sở.

Tịch thu 14.003 đĩa không tem nhãn, 2 đầu đĩa DVD, 1 TV, 4 bản mạch điện tử, 2 remocon, 5 IC và một số hàng hóa, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để tiêu hủy trị giá khoảng 17 triệu đồng, một số thuốc BVTV giả, quá hạn sử dụng, một số thịt, gia cầm không rõ nguồn gốc và 2.358 mũ bảo hiểm không đạt chất lượng.

- Lĩnh vực y tế:

Đã triển khai 16 cuộc trên các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm 6 cuộc; hành nghề y dược tư nhân 4 cuộc; kê khai giá và niêm yết giá thuốc 4 cuộc; vắc xin sinh phẩm 1 cuộc; quy chế chất lượng thuốc 1 cuộc. Tổng số sai phạm qua thanh kiểm tra bị cảnh cáo tại chỗ và bị xử phạt hành chính 1.636 lượt cơ sở.      

Trong đó:

+ Vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm 1.561 cơ sở. Xử lý cảnh cáo, nhắc nhở tại chỗ 1.474 cơ sở; phạt tiền 131,9 triệu đồng/87 cơ sở; tiêu hủy hàng hóa trị giá 17 triệu đồng.

+ Vi phạm về hành nghề y dược tư nhân 75 cơ sở. Xử lý vi phạm hành chính: Phạt tiền 57 cơ sở, với số tiền 83,5 triệu đồng; cảnh cáo 18 cơ sở.

- Lĩnh vực văn hóa - giáo dục:

Đã tiến hành 74 cuộc thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 93 vụ vi phạm; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 216 triệu đồng. Trong đó: Lĩnh vực văn hóa là 55 vụ, với số tiền 168,5 triệu đồng; Internet là 22 vụ, với số tiền 22,5 triệu đồng và tệ nạn 16 vụ, với số tiền 25 triệu đồng. Tang vật tịch thu 14.003 đĩa không tem nhãn, 2 đầu đĩa DVD, 1 TV.

Lĩnh vực giáo dục: Triển khai 18 cuộc, tập trung thanh tra việc thực hiện cuộc vận động “ Hai không” tại 16 điểm trường, trung tâm và Phòng Giáo dục- ĐT; các khoản thu ở trường học; công tác tuyển sinh vào lớp 10; thanh tra việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; hoạt động sư phạm nhà giáo; công tác quản lý tài chính và thanh tra toàn diện 13 trường, trung tâm giáo dục. Kết quả: Các trường đều có kế hoạch thực hiện cuộc vận động “ Hai không”; thực hiện đúng quy định về thu học phí và đạt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2007 – 2008; giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, thực hiện đạt yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông lớp 11, đạt tiến độ các nội dung giảng dạy; quản lý tài chính đúng quy định, không sai sót.

- Lĩnh vực tài nguyên môi trường:

Thanh tra Sở Tài nguyên- Môi trường thường xuyên kiểm tra lĩnh vực chuyên ngành như công tác quản lý sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường theo kế hoạch; đã tố chức 21 cuộc thanh kiểm tra.

Kết quả xử phạt hành chính 88 trường hợp khai thác đất, nước, khoáng sản trái phép, sản xuất gây ô nhiểm môi trường, số tiền 905 triệu đồng; kiến nghị đình chỉ hoạt động 2 nhà máy sản xuất cồn gây ô nhiễm môi trường, ngưng thử nghiệm dịch thải sau xử lý để sử dụng thay phân bón.

 

 

            - Lĩnh vực nông nghiệp ( BVTV, thú y, thủy sản, thủy lợi, phân bón ):

            Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoạt động tích cực để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh, bảo vệ cây trồng vật nuôi, bảo vệ các công trình thủy lợi trong tỉnh nhằm giúp sản xuất nông nghiệp ổn định và phát triển. Phối hợp với các ngành và địa phương thực hiện 286 đợt kiểm tra thường xuyên và đột xuất theo các chuyên ngành bảo vệ thực vật, thú y, thủy sản và thủy lợi.

Kết quả đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các lĩnh vực 282 trường hợp, với số tiền 504,1 triệu đồng. Phạt bổ sung: thu 1 giấy chứng nhận hành nghề buôn bán thuốc BVTV; tịch thu, tiêu hủy một số thuốc BVTV giả, quá hạn sử dụng; tiêu hủy 324 con gà, vịt làm sẵn, 650 con gà vịt 1 ngày tuổi, 220 con cút 1 ngày tuổi, 12 kg thịt heo và 12 con gà ri không rõ nguồn gốc; tịch thu 7 loại hàng hóa không công bố tiêu chuẩn chất lượng, buộc thu hồi, khắc phục 13 loại hàng hóa có nhãn sai quy định; buộc đình chỉ lưu thông các sản phẩm phân bón kém chất lượng ra thị trường.

            - Lĩnh vực lao động, chính sách xã hội:

            Thanh tra Sở Lao động - TBXH tổ chức 3 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, lao động chưa thành niên, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tại 40 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đã kiến nghị nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh thiếu sót, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ theo quy định pháp luật. Phạt vi phạm hành chính 29 trường hợp, với số tiền 280,5 triệu đồng.

            Ngoài ra còn tham gia cùng với các ngành chức năng phối hợp giải quyết 60 vụ công nhân đình công, lãng công trên địa bàn tỉnh, chủ yếu xảy ra ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 9 vụ tai nạn lao động chết người.

            - Lĩnh vực khoa học - công nghệ:

Thanh tra Sở Khoa học - Công nghệ tiến hành 5 cuộc thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực: đo lường chất lượng hàng hóa xăng dầu, sắt thép, mũ bảo hiểm, khí đốt hóa lỏng ( gas), dầu nhờn động cơ, an toàn và kiểm soát bức xạ. Qua thanh tra 174 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sắt thép, xăng dầu, mũ bảo hiểm có 29 cơ sở vi phạm các quy định pháp luật về đo lường, chất lượng hàng hóa, sở hữu công nghiệp.

Phạt vi phạm hành chính 29 trường hợp, với số tiền là 118 triệu đồng; tịch thu 4 bản mạch điện tử, 2 remocon, 5 IC; tiêu hủy 2.358 mũ bảo hiểm không đạt chất lượng.

            - Lĩnh vực xây dựng, giao thông:

            Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành 28 cuộc kiểm tra chuyên ngành về các dự án đầu tư hạ tầng khu dân cư, chất lượng công trình xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng tại Phòng Quản lý Đô thị Thị xã, Phòng công thương các huyện, các dự án, công trình xây dựng triển khai trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng: đã kiểm tra 90 trường hợp, lập biên bản 53 trường hợp, phạt tiền 46 trường hợp với số tiền phạt là 81,3 triệu đồng nộp vào Kho Bạc Nhà nước.

Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải thực hiện 84 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành bảo vệ công trình giao thông, tuần đường và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông các tuyến đường trên đia bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông theo tinh thần Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ. Phạt vi phạm hành chính 766,7 triệu đồng/1.341 trường hợp vi phạm trật tự giao thông đường bộ, đường thủy.           

            - Kết quả xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành:

                        + Thanh tra Sở Văn hóa - TT- DL                 :    216,0 triệu đồng/93 TH

                        + Thanh tra Sở Nông nghiệp-PTNT               :    504,1 triệu đồng/282 TH

                        + Thanh tra Sở Tài nguyên - MT                    :    905,0 triệu đồng/88 TH

                        + Thanh tra Sở Công thương                          :      44,4 triệu đồng/12 TH

            + Thanh tra Sở Giao thông - VT                    :    766,7 triệu đồng/1.341 TH

            + Thanh tra Sở Lao động - TBXH                 :    280,5 triệu đồng/29 TH

            + Thanh tra Sở Y tế                                       :    215,4 triệu đồng/144 TH

            + Thanh tra Sở Tài chính                                :     15,6 triệu đồng/4 TH

            + Thanh tra Sở Xây dựng                              :     81,3 triệu đồng/46 TH

            + Thanh tra Sở Kế hoạch - Đầu tư                 :    118,5 triệu đồng/19 TH

            + Thanh tra Sở Thông tin - TrT                      :      51,6 triệu đồng/28 TH

            + Thanh tra Sở Khoa học - CN                     :   118,0 triệu đồng/29 TH

                                             Tổng cộng                                : 3.317   triệu đồng/2.115 TH

3. Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực:

- Thanh tra diện rộng về thuế:

Triển khai và kết thúc 16 cuộc ( Thanh tra tỉnh 2 cuộc; Thanh tra huyện thị 14 cuộc/ 14 đơn vị ) trên 3 lĩnh vực theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Phát hiện sai phạm 1.984,2 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế tài nguyên…; kiến nghị thu hồi 1.595,4 triệu đồng; đã thu hồi 1.571,5 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98,5%.

- Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai:

Đã tổ chức 18 cuộc, kết thúc 16 cuộc ( Thanh tra huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Bến Lức, Tân Trụ, Tân Thạnh, Đức Hòa, Đức Huệ, Thủ Thừa, Mộc Hóa, Phòng thanh tra Nội chính - VX và Phòng thanh tra Kinh tế ). Qua các cuộc thanh tra phát hiện sai phạm bằng tiền 157,6 triệu đồng, 56.934 mđất nông nghiệp, 12.920 mđất công bị lấn chiếm trái phép, 6 nền tái định cư cấp sai đối tượng; kiến nghị thu hồi 102,2 triệu đồng và DT đất, nền sai phạm; thực tế đã thu hồi được 18 triệu đồng và 4 nền tái định cư. Kiến nghị XLHC 2 vụ, 8 người ( vụ cán bộ địa chính xã Hưng Điền A, Vĩnh Hưng; vụ QLĐĐ xã Long Hậu, Cần Giuộc ); XLHS 2 vụ, 2 người ( vụ cán bộ địa chính xã Kiến Bình, Tân Thạnh; vụ môi giới, mua bán đất nền KDCVL Bến Lức ).

- Thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản:

Triển khai 22 cuộc; kết thúc 21 cuộc ( Thanh tra các huyện Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng, Tân Trụ, Cần Giuộc, Đức Hòa, Thủ Thừa, TX Tân An, Sở Nông nghiệp, Phòng thanh tra Kinh tế và Nội chính - Văn xã ); phát hiện giá trị tài sản sai phạm 427,5 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 427,5 triệu đồng, đã thu hồi 300,1 triệu đồng, tỷ lệ 70,2%. Các dạng sai phạm phổ biến: thi công không đúng thiết kế, thanh toán vượt dự toán, không đúng khối lượng thực tế thi công, chủng loại vật tư không đúng dự toán, thiết kế, thực hiện không đúng trình tự, thủ tục về xây dựng.

Kiến nghị XLHC 1 vụ, 2 người ( vụ Công trình đường Long Cang - Long Định ); XLHS 1 vụ, 3 người ( vụ Trạm xăng Đinh Tấn Thành, Mộc Hóa ).

- Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách:

Triển khai 40 cuộc; kết thúc 36 cuộc ( Thanh tra các huyện Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Bến Lức, Châu Thành, Tân Trụ, Tân Thạnh, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, TX Tân An, Sở Văn hóa - TT - DL, Phòng thanh tra Kinh tế và Nội chính-VX ); phát hiện giá trị tài sản sai phạm 8.191,5 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 6.654,6 triệu đồng, đã thu hồi 6.222,5 triệu đồng, đạt tỷ lệ 93,4%. Nội dung sai phạm chủ yếu: thu chi để ngoài sổ sách, chi vượt chế độ, sai đối tượng, không mở số sách kế toán, sổ sách không cập nhật rõ ràng, hạch toán không đúng nguồn, sai quy định, lập chứng từ giả, chứng từ khống, lợi dụng chức vụ để chiếm dụng tiền ngân sách.

Kiến nghị XLHC 6 vụ, 37 người; đã XL 2 vụ, 22 người, gồm khiển trách 9, cảnh cáo 10, cách chức 2, buộc thôi việc 1 ( vụ Thủy Đông - Tân Tây, Thạnh Hóa ). Kiến nghị XLHS 3 vụ, 5 người ( vụ Tân Tây, Thạnh Hóa; vụ Thái Trị,  Vĩnh Hưng; vụ Hội LHPN tỉnh 3 người ).

- Thanh tra việc thực hiện chính sách xã hội:

Triển khai 4 cuộc, kết thúc 3 cuộc ( Thanh tra huyện Bến Lức, Châu Thành, Tân Trụ và Mộc Hóa ). Phát hiện sai phạm 75,5 triệu đồng; nội dung sai phạm: chi không đúng chế độ, vượt quá thời hạn quy định; kiến nghị thu hồi 62,8 triệu đồng; kiến nghị XLHC 1 vụ, 7 người ( vụ chính sách người có công 3 xã Nhựt Ninh, Bình Lãng và Quê Mỹ Thạnh, Tân Trụ ).

- Thanh tra phòng, chống tham nhũng:

Tổ chức 14 cuộc, có 1 cuộc đột xuất; kết thúc 14 cuộc ( Thanh tra tỉnh 8 cuộc; 6 cuộc còn lại do Thanh tra các huyện Đức Huệ, Thanh Hóa, Cần Đước và Đức Hòa thực hiện ). Phát hiện sai phạm 50 triệu đồng, kiến nghị và đã thu hồi đủ 50 triệu đồng. Dạng sai phạm: thu chi sai nguyên tắc, lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ ( số tiền nhỏ 3,150 triệu đồng - đã thu hồi ). Kiến nghị XLHC 1 vụ, 1 người ( cán bộ địa chính xã Long Cang, Cần Đước - đã xử lý chuyển công tác ) và kiểm điểm một số cán bộ liên quan, thu hồi số tiền 46,9 triệu đồng thu chi sai nguyên tắc trong việc mua sắm tài sản tại Đài Truyền thanh huyện Đức Hòa. Những cuộc còn lại, dạng sai phạm phổ biến là chưa thực hiện tốt việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện chưa nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; các Đoàn thanh tra góp ý, chấn chỉnh.

- Lĩnh vực khác:

* Giáo dục, Mua sắm trang thiết bị:

Triển khai và kết thúc 6 cuộc ( Thanh tra Thị xã Tân An, Cần Đước, Sở Lao động - TB-XH, Sở Khoa học - Công nghệ ) tại 3 trường học, 1 trung tâm dạy nghề, 1 đài truyền thanh cơ sở và 1 phòng quản lý công nghệ. Phát hiện sai phạm, kiến nghị và đã thu hồi 42,6 triệu đồng do chi sai chế độ.

* Quốc phòng:

Thanh tra tỉnh phối hợp với Thanh tra Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 1 cuộc thanh tra theo kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương theo Nghị định 119/2004/NĐ-CP đối với UBND cấp huyện và 3 UBND cấp xã thuộc huyện Vĩnh Hưng. Kết quả: Qua kiểm tra 6 nội dung theo kế hoạch, nhận thấy lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ quốc phòng tại địa bàn huyện trên nhiều nội dung, tạo nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có chất lượng ngày càng cao, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong khu vực phòng thủ, từng bước tăng cường tiềm lực quốc phòng tại địa phương.

* Thuế, phí và lệ phí; xử lý thuế:

Triển khai và kết thúc 2 cuộc đột xuất, trước thời điểm Thanh tra Chính phủ triển khai thanh tra diện rộng ngành Thuế ( Thanh tra tỉnh 1 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật và xử lý thuế của Cục trưởng theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Thanh tra huyện Tân Thạnh 1 cuộc thanh tra công tác thu thuế, phí và lệ phí xã Hậu Thạnh Đông theo chỉ đạo của UBND huyện Tân Thạnh ). Kết quả: kiến nghị kiểm điểm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; thu hồi 29,028 triệu đồng tiền sai phạm trong thu thuế, phí và lệ phí của 4 UNT xã Hậu Thạnh Đông, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ hành vi chiếm dụng của 4 UNT.

            4. Đánh giá công tác thanh tra:

            - Những kết quả đạt được, những chuyển biến mới:

            Nhìn chung, năm 2008, ngành Thanh tra Long An đã có nhiều nổ lực trong công tác thanh tra kinh tế xã hội với những chuyển biến tích cực. Hoạt động thanh tra có sự chủ động hơn, đi vào trọng tâm và bám sát chương trình, kế hoạch, sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hiệu lực thanh tra được nâng lên, được lãnh đạo tin tưởng, giao nhiệm vụ. Trong hoạt động thanh tra từng bước đổi mới về nội dung, quan điểm đến trình tự, thủ tục.

Nhiều cuộc thanh tra tiến hành đồng bộ, tập trung, dứt điểm gọn, kết luận rõ đúng, sai; kết quả thanh tra đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ rõ được những sai phạm về kinh tế, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những cá nhân, tập thể có sai phạm, khuyết điểm; đồng thời có những kiến nghị cụ thể chấn chỉnh cơ chế, chính sách, pháp luật trong quản lý kinh tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của các sở ngành được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng giữ gìn trật tự, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

            - Những vướng mắc, tồn tại, nguyên nhân:

            Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra kinh tế xã hội còn những hạn chế nhất định. Một vài cuộc thanh tra cấp cơ sở thực hiện còn kéo dài, kết luận chưa rõ hành vi vi phạm; kiến nghị xử lý hành chính còn chung chung. Một vài cuộc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra chưa được triệt để, chưa nghiêm, nhất là trong thực hiện xử lý hành chính, xử lý thu hồi tài chính, tài sản vi phạm, làm hạn chế đến hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

            Nguyên nhân của những hạn chế trên đây trước hết là do trình độ, năng lực của một số cán bộ thực thi nhiệm vụ còn yếu kém, trong khi phạm vi và nội dung thanh tra rất rộng và phức tạp. Bên cạnh đó, một số quy định của Luật Thanh tra còn bất cập ( hiện nay Thanh tra Chính phủ đang tập trung nghiên cứu sửa đổi Luật Thanh tra và ban hành quy trình nghiệp vụ về thanh tra ); các chế tài nhằm bảo đảm thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra chưa được quy định cụ thể nên hiệu quả thực hiện còn hạn chế.

 

II. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

1. Tình hình:

Trong năm 2008, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Long An không giảm so với cùng kỳ năm trước, tăng 84,5%, diễn biến phức tạp. Ngoài những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đa số các trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được các cấp chính quyền và một số Bộ, ngành TW kiểm tra xem xét, vụ việc giải quyết đúng chính sách pháp luật, thậm chí những trường hợp có văn bản trả lời nhưng công dân vẫn không chấp nhận và tiếp tục lôi kéo thêm nhiều người cùng đi khiếu nại lên các cơ quan Trung ương Đảng - Nhà nước.

Nội dung khiếu nại chủ yếu về đất đai, giải tỏa đền bù và khiếu nại quyết định giải quyết của UBND tỉnh, quyết định hành chính, hành vi hành chính và nội dung tố cáo phổ biến là tố cáo một số cán bộ lãnh đạo có hành vi bao che cấp dưới trong giải quyết khiếu nại và trách nhiệm của cán bộ trong thừa hành công vụ.

2. Kết quả:

2.1. Công tác tiếp dân:

Thực hiện Điều 76 Luật Khiếu nại, tố cáo, các cấp các ngành duy trì được công tác tiếp công dân theo lịch của Lãnh đạo và phân công cán bộ trực tiếp dân thường xuyên. Cán bộ tiếp dân thể hiện sự tận tình, hết lòng phục vụ nhân dân và thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc. Khi làm nhiệm vụ, cán bộ tiếp dân phối hợp cùng cán bộ Hội nông dân trực tiếp tiếp công dân, lắng nghe công dân trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh; đồng thời giải thích, hướng dẫn rõ ràng các yêu cầu của công dân theo quy định của pháp luật. Nhất là Tổ tiếp dân ở cấp xã vẫn được duy trì và việc hướng dẫn, tổ chức quán triệt đến tận cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn với việc tiếp tục triển khai và thực hiện Đề án thứ ba “ Về việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn ” luôn được phối hợp chặt chẽ. Qua theo dõi báo cáo có trên 95% xã, phường, thị trấn đã triển khai Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật khiếu nại, tố cáo ra dân.

Trong năm 2008, các cấp, các ngành tiếp được 8.347 lượt người; so với năm 2007 tăng 79,38%. Có 6 đoàn kéo kiện đông người tập trung ở các huyện Tân Hưng, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Cần Đước, Bến Lức, Đức Huệ và thị xã Tân An. Cụ thể: 50 hộ dân khiếu nại đất phía sau trường bắn Tân Đông, huyện Thạnh Hóa; khoảng 30 công dân thuộc 6 huyện Cần Đước, Đức Hòa, Đức Huệ, Châu Thành, Bến Lức, Vĩnh Hưng kéo kiện ra Hà Nội tại thời điểm kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII khai mạc; khoảng 30 hộ dân huyện Vĩnh Hưng; 13 hộ dân cầu Cái Môn huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng; 6 hộ dân huyện Đức Huệ, 5 hộ dân huyện Bến Lức, 5 hộ dân huyện Cần Đước và một số hộ thường đi kéo kiện thuộc các huyện Cần Đước, Vĩnh Hưng và thị xã Tân An kéo đến Thường trực HĐND tỉnh.

Số lượt tiếp công dân được thể hiện như sau:

                        - Cấp tỉnh tiếp :                         1.215 lượt người.

                        - Cấp huyện tiếp :                     3.828 lượt người.

                        - Cấp xã, phường tiếp :             3.304 lượt người.

 

2.2. Tiếp nhận và xử lý đơn thư:

- Tổng số đơn:

+ Số đơn tồn năm 2007 chuyển sang chưa xử lý: 212 đơn ( 208KN; 4TC ).

+ Số đơn thư nhận được trong năm 2008: 4.445 đơn ( 4.321KN; 124TC ).

- Phân loại đơn:

Tổng số đơn trong kỳ báo cáo:    4.657 đơn  ( 4.529 KN; 128TC ).

2.3. Kết quả giải quyết:

            a- Kết quả giải quyết khiếu nại:

            - Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 3.424 đơn.

- Kết quả giải quyết khiếu nại: Tổng số đơn khiếu nại đã giải quyết/ Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: 3.094 đơn/3.424 đơn, đạt tỉ lệ: 90,36%.

            - Những vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền còn tồn đọng: 330 đơn.

            b- Kết quả giải quyết tố cáo:

            - Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 79 đơn.

- Kết quả giải quyết tố cáo: Tổng số đơn  tố cáo đã giải quyết/ Tổng số đơn  tố cáo thuộc thẩm quyền: 75 đơn/79 đơn, đạt tỉ lệ: 94,93%.

            - Những vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền còn tồn đọng: 4 đơn

* Tại Thanh tra tỉnh:

- Tiếp công dân: Tiếp dân thường xuyên 150 lượt; tiếp dân của lãnh đạo 6 lượt, trong đó có 1 lượt tiếp 72 người.

- Xử lý đơn thư:

+ Đơn khiếu nại: 261 đơn. So với năm 2007, đơn thuộc thẩm quyền giảm 18,91%. Tổng số đơn khiếu nại đã giải quyết/ Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: 57đơn/60đơn, đạt tỉ lệ 95%. Phân loại: khiếu nại đúng 1; khiếu nại sai 53; khiếu nại có đúng có sai 3; khiếu nại thuộc thẩm quyền còn tồn 3.

+ Đơn tố cáo: 23 đơn. Tổng số đơn tố cáo đã giải quyết/ Tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: 4/4, đạt tỉ lệ 100%. Phân loại: tố cáo sai 4; không có đơn tố cáo còn tồn đọng.

- Các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người: có khoảng 30 công dân thuộc 6 huyện Cần Đước, Đức Hòa, Đức Huệ, Châu Thành, Bến Lức, Vĩnh Hưng kéo kiện ra Hà Nội tại thời điểm kỳ họp Quốc hội khóa XII, sau đó kéo về địa phương tiếp tục tập trung đông người trước cổng UBND tỉnh và trụ sở Thanh tra tỉnh đưa ra nhiều yêu sách như trả lại đất, yêu cầu gặp Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn TTCP về công tác tại Long An. Đoàn kéo kiện gồm 32 hộ dân huyện Vĩnh Hưng, 13 hộ dự án Cầu Cả Môn huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng, 6 hộ dân huyện Đức Huệ, 7 hộ dân huyện Thạnh Hóa, 5 hộ dân huyện Bến Lức, 5 hộ dân huyện Cần Đước với thái độ quá khích, làm mất trật tự an ninh địa phương.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng cùng UBND các huyện, thị xã có công dân khiếu kiện, kiểm tra rà soát, xem xét điều kiện hoàn cảnh từng trường hợp để có chính sách giải quyết giảm bớt những khó khăn cuộc sống. Cụ thể có 6/32 hộ dân thật sự khó khăn, đời sống chưa ổn định, không có đất ở, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Hưng giao mỗi hộ 1 nền có thu tiền giải quyết trả chậm, còn các trường hợp đã được các Bộ, ngành TW kiểm tra xem xét việc giải quyết của địa phương là đúng quy định của pháp luật, yêu cầu các hộ dân chấp hành các quyết định đã giải quyết. Nhìn chung, tính đến thời điểm hiện nay tình hình khiếu kiện của các hộ dân tương đối ổn định, không tụ tập đông người gây mất trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, thu hồi tiền, vàng bạc, đất đai và tài sản khác cho công dân, cụ thể như sau:

- Về tiền: 1.863,155 triệu đồng.

- Về đất: 539.667 m2

- Về vàng: 30 chỉ vàng 24k.

3. Kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 130-TB/TW:

- Việc xây dựng, ban hành chương trình hành động ( của cấp ủy ): Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 130- TB/TW ngày 10/01/2008 “ Về tình hình, kết quả giải quyết khiếu  nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới ”; căn cứ Kế hoạch số 345/KH-TTCP ngày 06/3/2008 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 27/5/2008 về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

- Việc xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện của của UBND tỉnh: UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 2019/KH-UBND ngày 10/4/2008 về việc thực hiện Thông báo kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 và Kế hoạch số 3304/KH-UBND ngày 16/6/2008 về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đó tập trung những vụ việc phức tạp kéo kiện đông người ảnh hưởng đến an ninh nông thôn.

- Việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai: Ngày 19/6/2008 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Thông báo kết luận số 130-TB/TW, Kế hoạch số 22-KH/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2019/KH-UBND và Kế hoạch số 3304/KH-UBND của UBND tỉnh đến Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và Chánh Thanh tra các sở  ngành, huyện thị.

- Việc rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài; xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm trong giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài: Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 108/TTCP-VP ngày 15/01/2008, Thanh tra tỉnh có Báo cáo số 88/BC-TTr ngày 17/6/2008 về rà soát, thống kê các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp.

- Việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được quan tâm đúng mức, lãnh đạo một số huyện, thị, sở, ngành thực hiện tốt công tác tiếp dân theo định kỳ, có bố trí phòng tiếp dân riêng biệt và phân công cán bộ phụ trách tiếp công dân có kết quả và chất lượng được nâng lên, góp phần giảm sự bức xúc và khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo:

Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tại 14 huyện, thị và 10 sở ngành thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có chú trọng đến chất lượng, tổ chức chỉ đạo giao Thanh tra huyện thị, sở ngành cùng các cơ quan chuyên môn giúp lãnh đạo các huyện thị, sở ngành xác minh, kết luận nhiều vụ việc khiếu nại giải quyết đúng quy trình, đúng chính sách pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế tồn tại sau:

+ Việc tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn chậm, chưa thường xuyên, chưa sâu rộng đến các đơn vị trực thuộc.

+ Công tác tiếp dân định kỳ của lãnh đạo có nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, một số đơn vị giao cho Thanh tra hoặc cho Bộ phận một cửa. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn, ghi chép vào sổ chưa thực hiện đầy đủ. Việc tổng hợp thống kê công tác tiếp dân cũng như giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời theo quy định.

+ Đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền một vài đơn vị chậm giải quyết và còn tình trạng đơn quá hạn.

+ Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiến độ thực hiện còn chậm, nhất là việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Kế hoạch số 2019/KH-UBND và Kế hoạch 3304/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Thông báo Kết luận số 130/TB-TW của Bộ Chính trị.

4. Kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật:

Nhằm chấn chỉnh việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, ngày 08/5/2008 Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND về chấn chỉnh và tăng cường thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và các kết luận, kiến nghị sau thanh tra.

- Tổng số quyết định phải thực hiện: 130.

- Kết quả thực hiện:

+ Tổng số quyết định đã thực hiện: 86.

+ Tổng số quyết định còn tồn: 44 ( tranh chấp đất đai ).

5. Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Những kết quả đạt được, những chuyển biến mới:

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Long An có chuyển biến tích cực. Với sự nổ lực, cố gắng của UBND tỉnh cùng với các cấp, các ngành nên cơ bản đã giải quyết được tương đối các trường hợp khiếu nại, tố cáo gay gắt và phức tạp ổn định tình hình trật tự ở một số địa phương.

Qua theo dõi báo cáo công tác tiếp dân, công tác hòa giải ở cấp xã, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp xã trong thực hiện Đề án 3 được củng cố và duy trì tốt. Đó chính do sự quan tâm của Cấp ủy và tinh thần trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, tích cực thực hiện việc vận động, hòa giải tại cơ sở đã góp phần hạn chế đơn khiếu nại vượt cấp. Kết quả sau hội nghị triển khai Đề án 3 và tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt trên 95% ở cấp xã đã triển khai ra dân Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo đạt được một số kết quả nhất định. UBND các cấp huyện, xã đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai và tuyên truyền, pháp luật về Luật Khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn thi hành Luật; các nghị định liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cho cán bộ công chức và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thu hút được nhiều người tham dự.

- Những vướng mắc, tồn tại, nguyên nhân:

Tuy nhiên, công tác xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2008 vẫn còn một số mặt hạn chế như sau:

            - Trong thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo, vẫn còn một số địa phương đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc trong giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; việc đôn đốc, kiểm tra tại cơ sở chưa thật sự chú trọng đến nội dung tiếp công dân, công tác hòa giải và đối thoại.

            - Công tác thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn vi phạm về thời hạn thụ lý và giải quyết chưa bảo đảm theo quy định của pháp luật; việc phân loại, xử lý đơn và quản lý hồ sơ chưa chặt chẽ; về chế độ thông tin, báo cáo vẫn còn một số nơi thực hiện chưa kịp thời. 

            - Đối với lĩnh vực khiếu nại về giải tỏa, đền bù, việc giải quyết cho dân vẫn còn chậm và thiếu chính xác. Trong thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, một số nơi chưa tuân thủ đúng theo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

- Qua kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo cho thấy công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật chưa thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế. Nhiều trường hợp giải quyết chưa chính xác còn lẫn lộn giữa kiến nghị, đề nghị với đơn khiếu nại. Việc xác định thẩm quyền giải quyết một số nơi chưa đúng dẫn đến công tác xử lý đơn không chính xác, gây phiền hà cho người dân và hiệu quả giải quyết chưa cao.

 

III. Công tác phòng, chống tham nhũng:
            1. Xây dựng và hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng:

Trong năm 2008, UBND tỉnh, các sở ngành, huyện thị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị; kiện toàn, củng cố tổ chức và tăng cường hoạt động của các đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng.

Phòng thanh tra Phòng, chống tham nhũng và thực hiện kiến nghị sau thanh tra, trực thuộc Thanh tra tỉnh với biên chế được giao là 3 người. Sau thời gian củng cố, nay phòng đã được bổ sung đủ biên chế, hoạt động có hiệu quả. Giúp Chánh Thanh tra tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2008 để triển khai trong toàn ngành; yêu cầu các đơn vị thanh tra trực thuộc xây dựng kế hoạch và thực hiện các cuộc thanh tra về phòng chống tham nhũng hoặc gắn kết công tác phòng chống tham nhũng với các cuộc thanh tra kinh tế xã hội, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo từ Thanh tra tỉnh đến Thanh tra huyện thị, sở ngành đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng.

Phòng thực hiện tốt chức năng theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau thanh tra; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị thanh tra. Nhờ vậy, năm 2008 tỷ lệ thu hồi về kinh tế của Thanh tra tỉnh nói riêng, của toàn ngành nói chung đạt cao hơn những năm trước đây ( 91,8% ), có những vụ việc sai phạm lớn nhưng vẫn thu hồi nhanh chóng, đủ 100% ( vụ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sai phạm 5.035 triệu đồng; vụ Cục Thuế 935 triệu đồng ).

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng luôn được cấp ủy và lãnh đạo các cấp quan tâm, phổ biến đầy đủ, thường xuyên, kịp thời đến đội ngũ CBCC, lực lượng thanh tra viên trong toàn ngành để nắm vững và thực hiện tốt, đúng những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần cùng ngành trong công tác đấu tranh, ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi tham nhũng.

Thanh tra tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; hàng năm các đơn vị trực thuộc đều có xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Đến nay cán bộ, công chức ngành Thanh tra đều đã được học tập, quán triệt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và một số văn bản có liên quan. Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ CBCC, các cấp, các ngành còn tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho nhân dân thông suốt để góp phần cùng Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng đang cản trở sự phát triển của đất nước hiện nay.

3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:

- Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn: Trong năm 2007, toàn tỉnh đã có 444/460 cơ quan, tổ chức, đơn vị với 3.244/3.600 cán bộ, công chức, viên chức đã kê khai đầy đủ, đúng theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập và Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 37 và tại thời điểm hiện nay toàn tỉnh đang triển khai kê khai bổ sung để đạt tỷ lệ 100% cán bộ lãnh đạo kê khai tài sản, thu nhập theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

- Về việc xây dựng quy tắc ứng xử: không ban hành riêng mà thực hiện theo QĐ số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ. Riêng ngành Thanh tra, ngoài việc thực hiện QĐ 03 còn thực hiện đúng quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra theo Quyết định số 1860/QĐ-TTCP-TCCB ngày 06/9/2007   của Tổng Thanh tra.

- Việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức theo Nghị định 158/NĐ-CP: do đặc thù của cơ quan có những khó khăn nhất định nên hiện nay chưa thực hiện; trong những năm tới sẽ nghiên cứu xây dựng kế hoạch chuyển đổi cho phù hợp. UBND tỉnh đã có quyết định quy định thời kỳ và đối tượng cán bộ phải chuyển đổi vị trí công tác giao Sở Nội vụ triển khai thực hiện.

- Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: Thanh tra tỉnh thực hiện việc trả lương qua tài khoản từ tháng 4/2008.

- Công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chủ động phát hiện và xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng được Thanh tra tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong năm 2008 đã tiến hành 14 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Bước đầu chưa phát hiện sai phạm lớn về kinh tế; sai phạm chủ yếu là chưa quán triệt đầy đủ, rộng rãi pháp luật về phòng, chống tham nhũng ra nhân dân, chưa thực hiện nghiêm túc công tác công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, chưa làm tốt công tác cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng. Đã góp ý với lãnh đạo sở ngành và lãnh đạo địa phương để chấn chỉnh.

            4. Phát hiện, xử lý tham nhũng:

Qua các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội đã phát hiện 3 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng liên quan đến sai phạm bằng tiền 262 triệu đồng và 31.633 m2 đất nông nghiệp.

- Vụ thanh tra thu chi tài chính và các dự án tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phát hiện sai phạm 1.818 triệu đồng, trong đó tham nhũng 238,4 triệu đồng với hành vi thu tiền lãi, vốn tín dụng để ngoài báo cáo, không nhập quỹ, có hành vi chiếm dụng số tiền 196,1 triệu đồng; thanh toán khống 42,3 triệu đồng. Chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm 3 cán bộ lãnh đạo; kiến nghị xử lý kỷ luật 5 cán bộ khác.

- Vụ thanh tra nghiệp vụ cán bộ địa chính xã Long Cang, Cần Đước: Phát hiện cán bộ địa chính xã Nguyễn Ngọc Thơ nhận 3,150 triệu đồng của dân trong khi thực hiện nhiệm vụ. Kiến nghị thu hồi và đã thu hồi đủ nộp vào ngân sách; đồng thời kiến nghị chuyển ông Thơ sang công tác khác.

- Vụ thanh tra quản lý đất đai xã Hưng Điền A, Vĩnh Hưng: Phát hiện nguyên cán bộ địa chính xã Lâm Văn Tiềm cấu kết lập hồ sơ cấp đất và Giấy CNQSDĐ nông nghiệp sai quy định 56.934 m2, trong đó ông Tiềm cố ý chiếm dụng 31.633 m2. Chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để làm rõ hành vi sai phạm của ông Tiềm.

5. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng:

- Những kết quả đạt được, những chuyển biến mới:

Cấp ủy, lãnh đạo các cấp xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, phải thực hiện thường xuyên. Qua học tập Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan, CBCC Thanh tra Long An đã nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng, lãng phí, hiểu rõ tác hại nghiêm trọng của tham nhũng, lãng phí đối với sự phát triển của đất nước, tạo được sự chuyển biến và quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí; xác định được vai trò, nhiệm vụ của ngành và trách nhiệm cá nhân trong công tác này.

 

- Những vướng mắc, tồn tại, nguyên nhân:

Còn một vài đơn vị chưa xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng cụ thể, còn tuyên truyền phòng chống chung chung, không rõ nét nên không mang lại kết quả rõ ràng; công tác tuyên truyền vận động nhân dân đấu tranh chống tham nhũng còn hạn chế, nhiều địa phương chưa có kế hoạch tuyên truyền, chưa thống kê được số cuộc, số lượng người tham dự.

Hầu hết UBND huyện, thị xã, Ban quản lý dự án xây dựng huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn được thanh tra không thực hiện công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4, Điều 15, Luật Phòng, chống tham nhũng. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa công khai quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo theo quy định tại khoản 2, Điều 30, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ, thường gửi trể so với thời gian quy định.

Nguyên nhân những tồn tại nêu trên trước hết thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

 

            IV. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng:

            1. Công tác xây dựng, hướng dẫn, thực hiện pháp luật và nghiệp vụ thanh tra:

            Quán triệt cho CBCC toàn ngành thông suốt chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành, nhất là các văn bản pháp luật mới để vận dụng trong thực tiễn công tác. Đặc biệt phối hợp với cấp ủy tổ chức thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, đến nay tổ chức học xong 5 chuyên đề, có 98% CBCC dự và 100% CBCC viết thu hoạch và đề ra kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện trong thời gian tới.

            Thanh tra tỉnh thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị thanh tra trực thuộc, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và rà soát, cử cán bộ đưa đi bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra theo chỉ tiêu thông báo của Trường Cán bộ Thanh tra. Trong năm 2008 đã đưa CBCC đào tạo các lớp: Quản lý Nhà nước 7; Cao cấp chính trị 1; Trung cấp lý luận chính trị 2; Nghiệp vụ thanh tra cơ bản 2; Kiến thức quốc phòng - an nhinh 7; thi nâng ngạch Thanh tra viên chính 2.

            2. Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng lực lượng:

            Thanh tra tỉnh và các đơn vị thanh tra trực thuộc đã thực hiện việc quy hoạch cán bộ A 3 theo kế hoạch chung của tỉnh; Thanh tra tỉnh cử 1 Thanh tra viên sang công tác tại Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh.

            Thỏa thuận với Giám đốc một số sở ngành, Chủ tịch huyện trong việc sắp xếp đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Chánh Thanh tra sở ngành, huyện thị, củng cố lại các tổ chức thanh tra để hoạt động được thuận lợi hơn.

            3. Đánh giá số lương, chất lượng công chức thanh tra thuộc phạm vi quản lý của địa phương:

            Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và quy hoạch, đào tạo nên trong thời gian qua lực lượng thanh tra được nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công tác, bộ máy tổ chức luôn được củng cố, giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra.

Tuy nhiên ở một vài đơn vị cần tăng cường thêm biên chế và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho một số cán bộ, nhất là các đối tượng mới vào ngành; trình độ, năng lực của lực lượng thanh tra viên chưa đồng đều, chưa được chuẩn hóa nhất là đối với một số cán bộ lớn tuổi, công tác lâu năm nên rất khó trong việc chuyển đổi vị trí công tác, bố trí cán bộ.

 

V. Đánh giá chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2008:

Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tập trung triển khai, chỉ đạo cho thanh tra huyện thị, sở ngành và các phòng nghiệp vụ về Chương trình, kế hoạch của toàn ngành Thanh tra năm 2008; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

Nhìn chung, trong năm 2008, hoạt động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thanh tra tỉnh và toàn ngành Thanh tra đã có bước chuyển biến rõ rệt; các mặt công tác được tổ chức triển khai đồng bộ hơn. Công tác thanh tra kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ, bám sát vào chương trình, kế hoạch được duyệt và chỉ đạo đột xuất của cấp trên, nhất là việc triển khai cuộc thanh tra diện rộng ngành Thuế trong toàn tỉnh theo chỉ đạo đột xuất của Thanh tra Chính phủ. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có sự quan tâm hơn và bước đầu có sự quyết tâm, các đơn vị thanh tra đồng loạt triển khai, quán triệt, giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện Thông báo Kết luận số 130 của Bộ Chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện khẩn trương hơn; công tác tổ chức và xây dựng lực lượng được quan tâm đổi mới, kiện toàn; các công tác khác như đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cũng có sự chuyển biến đáng kể. Nhưng kết quả nêu trên sẽ tạo tiền đề tốt hơn cho công tác thanh tra trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả nêu trên vẫn còn một vài tồn tại như việc triển khai một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng còn lúng túng, chưa theo kịp sự đòi hỏi của công tác quản lý; việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tế; việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chuyên môn có lúc, có khi còn lúng túng, thiếu thống nhất; việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo có một số đơn vị còn xem nhẹ, báo cáo chậm, nội dung sơ sài, qua loa. Đây là những vấn đề có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả công tác của toàn ngành.

 

VI. Kiến nghị:

Thanh tra Chính phủ cần tổ chức, mở nhiều lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra hơn nữa để đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo rộng lớn về nghiệp vụ thanh tra của các đơn vị thanh tra trong cả nước. Về thời gian đào tạo của mỗi khóa học nên rút lại ngắn hơn.

Thanh tra Chính phủ nên có thông tư hoặc thông tư liên tịch về việc quản lý cán bộ ngành Thanh tra vì thực tế trong thời gian qua việc điều chuyển CBCC trong ngành có nhiều bất hợp lý, nhất là ở cấp huyện và sở ngành, không tuân thủ Luật Thanh tra. Đề nghị có thông tư hướng dẫn về việc cử cán bộ ngành Thanh tra cho thống nhất vì trong thực tế có tỉnh điều hẳn, có tỉnh biệt phái sang Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh.

Trước mắt, Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ cần đưa vào hoạt động ngay chuyên mục hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, hỏi đáp pháp luật để các đơn vị thanh tra trong ngành có thể truy cập, hỏi đáp và được hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời ( hiện tại những chuyên mục này còn để trống, chưa có thông tin ).

 

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2009:

I . Phương hướng chung:

Ngành Thanh tra Long An tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, trọng tâm là công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

II. Nhiệm vụ:

1- Trong công tác thanh tra:

Tập trung vào một số nội dung chủ yếu: quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, ngân sách, việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó sẽ hướng tới công tác thanh tra phục vụ thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

            Thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng do Thanh tra Chính phủ chỉ đạo.

            Chỉ tiêu:

            - Thanh tra tỉnh: 11 cuộc/năm.

            - Thanh tra huyện thị: mỗi đơn vị 3 cuộc/năm.

            - Thanh tra sở: mỗi đơn vị 1 cuộc thanh tra hành chính/năm và thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo chức năng quản lý của ngành mình.

            2- Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

            - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước ở địa phương; tiếp tục giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các giải pháp trong Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã triển khai để thực hiện Thông báo Kết luận số 130-TB/TW.

            - Chú trọng việc đổi mới, nâng cao công tác tiếp dân; tập trung tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp; khắc phục tình trạng đơn thư chuyển lòng vòng; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở; tổ chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

            - Tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, gắn với rà soát, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, tập trung ở những địa bàn phức tạp, có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo nhằm chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội và thúc đẩy kinh tế phát triển.

            - Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ nhân dân ở xã, phường, thị trấn để góp phần ngăn chặn, hạn chế các vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tiến hành xây dựng quy chế phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở cấp xã theo Nghị quyết liên tịch số 813/2008/NQLT.TTCP-BTTUBTƯMTTQVN-TƯHNDVN ngày 13/5/2008 của Thanh tra Chính phủ - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

            Chỉ tiêu chung: Tỷ lệ giải quyết đơn KNTC đạt trên 90%; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật KNTC 75% ( ¾ ) tổng số đơn vị trực thuộc quyền quản lý của thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp.

            3- Trong công tác chống tham nhũng:

            - Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp về phòng chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiến tới ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

- Tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trọng tâm là việc hoàn thiện thể chế, công khai, minh bạch các hoạt động của các cơ quan Nhà nước ( trừ những nội dung bảo vệ bí mật Nhà nước ), gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhằm hạn chế phát sinh tham nhũng.

            - Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước trong việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

            - Tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng thông qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

            4- Trong công tác tổ chức xây dựng lực lượng:

            Lãnh đạo đổi mới công tác thanh tra và công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 87/NQ-BCS ngày 04/02/2008 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ.

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ CBCC để đáp ứng yêu cầu của công tác thanh tra trong tình hình mới.

            Giám sát chặt chẽ các hoạt động thanh tra, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật trong nội bộ từng đơn vị.

            Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của từng đơn vị thanh tra.

 

            III. Giải pháp thực hiện:

            1- Đổi mới tư duy, đổi mới cách tiếp cận, đổi mới phương pháp tiến hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian tiến hành, bảo đảm làm đến đâu chắc chắn, gọn gàng đến đấy. Coi trọng công tác khảo sát, nghiên cứu, nắm chắc tình hình trước khi xây dựng kế hoạch thanh tra; nếu làm tốt sẽ quyết định hiệu quả thiết thực của cuộc thanh tra. Thanh tra phải tập trung đúng trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý của lãnh đạo và yêu cầu thiết thực trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương; không dàn trải, tập trung vào những công trình, dự án lớn, các chương trình, mục tiêu quốc gia; không làm chiếu lệ hoặc đặt nặng thành tích thi đua. Thanh tra là phải mang lại kết quả cụ thể, thiết thực về kinh tế, hiệu quả trong quản lý, khắc phục cho được những yếu kém, khuyết điểm.

            2- Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, trong đó, lấy đổi mới tổ chức làm trọng tâm, đổi mới công tác đào tạo cán bộ làm đột phá; phải nâng cao tính hệ thống của ngành Thanh tra, nhất là trong phối hợp thực hiện nhiêm vụ, hạn chế chồng chéo, bỏ sót; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy, liêm chính, chí công vô tư; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ của Ngành ngang tầm nhiệm vụ, việc bố trí, sắp xếp tổ chức, cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

            3- Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, phấn đấu vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho ngành Thanh tra.

            

Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị