Tìm kiếm
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Thành lập Ban điều hành Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam" 
10/01/2011 15:26 
 

Ngày 31/12/2010, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1191/QĐ-BXD về việc thành lập Ban điều hành Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam" do Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh làm Trưởng ban; Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng làm Phó Trưởng ban.

Cơ quan thường trực của Ban điều hành là Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Cơ quan thường trực được sử dụng con dấu của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công. Ban điều hànhcó Bộ phận giúp việc do Trưởng Ban điều hành quyết định.

Ban điều hành có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo, điều phối Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam" với những nội dung cụ thể: Chỉ đạo, hướng dẫn, cho ý kiến, kiểm tra việc lập và trình duyệt dự án đầu tư thành phần, kế hoạch hoạt động cụ thể trong từng giai đoạn của Đề án theo qui định. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc: triển khai thực hiện các dự án đầu tư thành phần của Đề án đã được phê duyệt; Tổ chức phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới soạn thảo, ban hành theo chương trình củaĐề án; hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật nghề nghiệp; biên soạn các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật; …Xem xét, đánh giá các hồ sơ dự án đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho các trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng đã được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt để trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Báo Xây dựng điện tử

Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng