Tìm kiếm
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Kết quả thực hiện hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ quý 1/2011 
22/03/2011 9:09 
 

Ngày 15/3/2011, báo cáo hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ quý 1/2011 và phương hướng hoạt động quý 2/2011. Kết quả hoạt động quý 1/2011, cụ thể như sau:

* Công tác điều hành, triển khai văn bản của cấp trên.

- Lập kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2011.

- Hướng dẫn hoạt động bình đẳng giới cho các phòng Ban đơn vị; triển khai tiếp mô hình Nam giới điểm 10, chuẩn bị biểu dương nhân ngày gia đình Việt Nam theo văn bản số 332/UBND-VX ngày 30/1/2011 của UBND Tỉnh v/v hoàn chỉnh tổ chức bộ máy Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và triển khai hoạt động quý 1/2011.

* Kết quả thực hiện 5 mục tiêu vì sự tiến bộ phụ nữ:

- Ban hành quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Xây dựng.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới; Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 4/2/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến bình đẳng giới.

- Tuyên truyền Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức (có hiệu lực từ 1/1/2012) để nữ công chức, viên chức nắm được nghĩa vụ, trách nhiệm và chính sách cho lao động nữ.

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng CSVN lần thứ XI, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần IX và Nghị quyết Đảng bộ khối cơ quan cấp tỉnh lần IX.

- Thực hiện tốt công tác cán bộ nữ theo Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tiếp tục trang cấp Sổ tay nữ công, tạp chí Thế giới phụ nữ, tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 với nhiều hình thức: khen thưởng danh hiệu phụ nữ 02 giỏi, gởi quà tặng phù hợp với nhu cầu chăm sóc gia đình, tổ chức cho chị em tham quan Bảo tàng phụ nữ Nam bộ,… nhằm giúp chị em được trang bị thêm kiến thức văn hóa, xã hội và cuộc sống gia đình.

- Thực hiện quyền bình đẳng giới trong đào tạo cán bộ nữ.

- Trong thi đua khen thưởng cấp tỉnh, tỷ lệ nữ công chức được khen thưởng năm 2010 đạt khá, một số chị em đạt được thành tích cao đang đề nghị Chiến sỹ thi đua cấp toàn quốc.

- Đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ; thực hiện chế độ trợ cấp theo quy định. Luôn đảm bảo môi trường làm việc tốt cho chị em công tác.

- Trong quý 1/2011, nữ CBCC – VC thực hiện tốt Pháp lệnh dân số và kế hoạch hóa gia đình, đưa chỉ tiêu đăng ký đẻ thưa vào Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2011.

- Chính quyền và đoàn thể đang phối hợp thực hiện hoạt động "Về nguồn" tại huyện Tân Trụ, giao lưu thể dục thể thao,…

- Đảng bộ có số đảng viên nữ  11/37 đảng viên, đạt tỷ lệ khá cao - gần 30%., trong điều kiện ngành xây dựng, tỷ lệ nữ theo học ngành này rất ít.

- Các chị em chủ động tổ chức góp vốn xoay vòng giúp nhau trong cuộc sống.

Đồng thời, Vì sự tiền bộ phụ nữ cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2011. cụ thể như sau:

-  Xem xét biểu dương Nam giới điểm 10 tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

-  Báo cáo tổng kết thực hiện chiến dịch truyền thông bình đẳng giới lần 6 (trong tháng 4/2011).

- Phối hợp Ban nữ công các CĐCS tổ chức sinh hoạt ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

- Quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CBCC, VC.

- Tuyên truyền kịp thời các văn bản mới liên quan đến chính sách lao động nữ và bình đẳng giới.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ theo quy chế hoạt động và kế hoạch năm 2011.

 

Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng